01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
EDITOR MISÍ - První část - 27. 02. 2009
Autor: Stranger | (4576 přečtení)
VYTVÁŘENÍ TAKTICKÉ OPERACE
Editor TE vám dává silný nástroj pro vytváření misí, ale také zodpovědnost. Protože v TE není žádná funkce pro automatické vytváření nepřátelských letů jako reakce na vaše mise, je to na vás a editoru, abyste si všechny lety, vaše i nepřátelské, naplánovali v misi sami. Když vytváříte samostatný let, musíte si naplánovat i misi nepřítele. Je to na vaši zodpovědnosti jako autora vytvořit misi tak, aby všechny týmy měly možnost zvítězit a hra byla fér, dobrodružná a zábavná. TE editor je také omezen v několika věcech. Hráč nemůže použít všechny stroje a některé kombinace zbraní. Nemůžete umístit jednotlivé systémy a jednotky ADA (protivzdušná obrana). Pozemní jednotky budou roztroušeny v určeném okolí v závislosti na terénu, jejich určení a úloze.

TERMINOLOGIE TE
Před zahájením editace je důležité znát výrazy použité v boji a v této kapitole.

Flight (Let) Skupina od 1 do 4 letadel
Task/Role (úkol/Role) Konkrétní úkol nebo role určené letu.
Package (Roj) Skupina letů, které letí společně splnit konkrétní taktický cíl. Bombardování mostu je příklad taktického cíle. Na splnění tohoto úkolu jsou nutné lety Strike, SEAD a Escort. Všechny tyto lety jsou části jednoho roje.
Mission Hlavní cíl, úkol nebo důvod pro roj
Sortie Jednotlivá mise od startu po přistání. Ve Falcon 4.0 jsou sorties krátké střety v rámci jedné mise nebo taktického cíle
Engagement (střet, boj) Aktuální boj s nepřítelem. Ve Falcon 4.0 je to termín pro minikampaň, která obsahuje roje s několika taktickými cíli
Victory Condition Konkrétní vojenský cíl – podmínka pro vítězství.
Victory Point Body určené při dosažení Victory Conditions.
Team Bojující tým v TE.EDITOR TE
V okně Tactical Engagement klikněte na Saved a pak na New. Otevře se editor misí. Ve Falcon 4.0 zde můžete vytvořit minikampaně zvané Engagements, které obsahují pozemní a vzdušné jednotky s různými cíli. Jestliže raději hrajete jednoduché mise, v editoru si můžete tyto sorties také vytvořit.TE editor má na levé straně několik nástrojů:

Mission Builder To je základní nástroj k vytváření jednotlivých střetů, plánování misí a letů.
Teams Korejský poloostrov můžete rozdělit podle týmů (až na 7). Také můžete nastavit každému týmu úroveň zkušenosti
Victory Conditions Zde můžete přidělit body potřebné k vítězství jednotlivým týmům. Také se zde nastavuje začátek mise a časový limit
Save Tímto naplánovanou misi uložíte.
Restore Tímto tlačítkem obnovíte právě rozpracovanou misi podle posledního uložení

Další nástroje mají své ikony na spodní straně obrazovky: ATO, OOB, Briefing, Flight Plan a Munitions.

MISSION BUILDER – PLÁNOVAČ MISí
Nový střet automaticky obsahuje dva týmy - USA a severní Koreu. Jste-li s touto volbou spokojeni, můžete hned začít plánovat. V jiném případě klikněte na tlačítko Teams na levé straně obrazovky a přečtěte si sekci Teams v této kapitole.Začněte editaci TE pohledem na různé vojenské prvky na mapě. Můžete si prohlédnout letiště, pozemní jednotky, roje a jiné. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na mapu. Jednotlivé položky jsou popsány v sekci Map Options Menu v této kapitole.Mapa se také používá pro přidávání a editaci rojů, pozemních jednotek a letů. Po jejich přidání je můžete editovat.Jestliže si nejste jisti co jednotlivé ikony znamenají, podržte na nich kurzor myši a objeví se popiska.

Tlačítka mapy
Plánovač misí má na pravé straně tlačítka, kterými se přidávají jednotlivé prvky a prohlíží se mapa.


Help Zobrazí se nápověda pro mapu plánovače misí.

Team selector Toto tlačítko nastaví konkrétní tým. Všechny jednotky, lety a roje budou přidány zvolenému týmu. Změna týmu se provádí kliknutím na toto tlačítko. Když poprvé otevřete editor, jsou dostupné dva týmy: USA (modrý) a severní Korea (červený).

Add Flight Nejdřív klikněte na tlačítko a pak na místo na mapě nebo cíl a zobrazí se okno Add Flight. Přidejte tolik letů, kolik chcete, pak klikněte na tlačítko znovu a přidávání vypnete. Let můžete také přidat kliknutím pravým tlačítkem na mapu a zvolením Add Flight.

Add Package Funkce je stejná jako u Add Flight. Přidáváte roje.
Add Battalion Stejné jako u Add Flight. Přidáváte pozemní jednotky

Add Squadron Tímto tlačítkem přidáte skvadronu na letiště. Letiště zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem na mapu a volbou Installations - Airfields. Když se ikony letišť objeví, klikněte na Add Squadron a pak na letiště (ne na airstrip nebo highway strip - polní letiště). Kliknutím na tlačítko se funkce vypne. Stejně se skvadrona přidá kliknutím pravým tlačítkem na letiště a volbou Add Squadron.

Zoom Out Tímto mapu oddalujete a získáváte tak přehled o větší oblasti. Pokud se jména stanou nečitelnými, vypněte je.

Zoom In Tímto si mapu přiblížíte a můžete vybrat konkrétní cíl, steerpoint atd.

Fit Flight Plan Tímto tlačítkem se mapa vycentruje podle konkrétního letu.

Linear Altitude Plot Zobrazí se boční pohled na zvolený let a jeho výška mezi steerpointy. Použijte tento pohled při letu, který nemá velké výškové rozdíly.

Log Altitude Plot Zobrazí proporcionální boční pohled na let. Použijte jej při letu, který má velké výškové změny mezi steerpointy.

 

Hodiny


Hodiny ukazují konkrétní čas TE. Když editujete střet, hodiny vám pomůžou při plánování průběhu boje. Když čas posunujete, letadla, vozidla a jednotky se pohybují podle svých naplánovaných pozic v závislosti na čase.

MENU MAPY
Mapa plánovače obsahuje několik rozdílných menu k přidávání elementů a možností pohledů. Každé z těchto menu je dostupné kliknutím pravým tlačítkem na mapu nebo v některých případech na konkrétní ikonu.

Map Options Menu - Menu voleb mapy
Klikněte pravým tlačítkem kdekoliv na mapu, ne na ikonu, a zobrazí se menu voleb.

Recon Zobrazí okno Recon a okno seznamu cílů - Target List. V okně Recon je letecký pohled na oblast cíle, v okně Target List seznam cílů v oblasti.
Add Flight Přidá let zvolenému týmu.
Add Package Přidá zvolenému týmu roj.
Add Battalion Přidá týmu pozemní jednotky.
Installations Zobrazí pevné prvky podle druhu. Můžete si vybrat Airfields (letiště), Air Defenses (protivzdušná obrana), Army, CCC (velení, kontrola, komunikace), Political (města), Infrastructure (mosty), Logistic (sklady a přístavy), War Production (továrny a elektrárny) a Other (jiné - dálnice, hranice a přechody). V podmenu jsou filtry, které zobrazí prvky podle důležitosti - Low, Medium, High (nízká, střední, vysoká).
Air Units Zobrazí vzdušné jednotky podle typu. Můžete zvolit Squadron, Fighter (stíhač), Attack (bitevník), Bomber (bombardér), Support (podpora) a Helicopter.
Ground Units Zobrazí pozemní jednotky podle druhu. Můžete zvolit Combat (tanky, pěchota, dělostřelectvo), Air Defense (SAMy a AAA - protiletadlové kanóny) a Support (zásobování, organizace a velení).
Show Packages Zobrazí roje všech týmů.
Show Victory Condition Zobrazí ikony všech cílů potřebných pro vítězství. Ikony vypadají jako kosočtverce v barvách podle týmů.
Threat Circles Zobrazí radarové pokrytí. ADA (protivzdušná obrana) ukazuje dosah SAMů a AAA, Radar pokrytí vyhledávacích radarů.
Names Zapne pojmenování všech prvků na mapě.
Bullseye Zapne bullseye - býčí oko, což je bod, podle kterého se určují pozice jednotek a cílů.

Jiná menu

Když kliknete na nějakou ikonu na mapě (ne na mapu samotnou), ukáže se menu v závislosti na ikoně:

Installation Recon (průzkum), Status (stav), Add Flight, Add Package, Add Battalion, Add Victory Condition a Set Owner (nastavit vlastníka).
Squadron Recon, Status a Delete (smazat)
Flight Recon, Add Flight, Add Package, Add Victory Condition, Status a Delete
Package Recon, Show Flights a Delete
Battalion Recon, Add Flight, Add Package, Add Victory Condition, Status a Delete

Add flight, package a battalion vytvoří jednotku s příslušnou ikonou. Add Victory Condition přidá podmínku pro vítězství konkrétní ikoně. Status otevře okno s aktuálním stavem konkrétní jednotky.

NÁSTROJE PLÁNOVAČE MISí
Nástroje na spodní straně obrazovky slouží ke konfiguraci zbraní, hlášení stavu a jiným.

Help Když potřebujete nápovědu, klikněte na tlačítko Help.
ATO ATO (Air Tasking Order – stanovení úkolů letectvu) zobrazí všechny naplánované roje a lety podle týmů a typů misí. Slouží k prohlížení, hledání, editování a mazání.
Team Seznam všech týmů v misi.
Mission Type Kategorie naplánovaných rojů podle typu.
Package Zobrazuje číslo a typ roje nebo úlohu.
Flight Zobrazuje typ mise, volací znak letu, číslo a druh letadla, jméno jejich skvadrony a letiště.
Flight Plan Zaškrtnutí čtverečku vedle názvu roje zobrazí letovou trasu na mapě.
Show All Packages Zobrazí všechny roje pro všechny týmy. Jestliže už hrajete nějakou misi (nejste v editaci mise), zobrazí roj jen pro váš tým. Jestliže čtvereček není zatrhnut, zobrazí se jen lety vašeho roje.


OOB
OOB (Order of Battle – bojová sestava) je seznam ozbrojených sil a prvků všech týmů v TE. Kliknutím na vlajku se zobrazí příslušné prvky. Pod vlajkami jsou tlačítka, která určují, jaký druh se zobrazí. Zleva doprava to jsou letectvo, pozemní vojsko, námořnictvo a podporaTlačítko Info zobrazí okno se stavem konkrétní položky. Tlačítko Find (najdi) zvýrazní položku na mapě.

Mission Briefing
Před kliknutím na toto tlačítko klikněte na ikonu letu, aby se zobrazily informace ke správnému letu. Dokument obsahuje detailní informace a misi. V závislosti na typu mise dokument obsahuje většinu nebo všechny tyto sekce:

Mission Overview Seznam cílů mise, váš konkrétní úkol (role v misi) a TOT - Time Over Target (čas nad cílem).
Package Elements Seznam všech letů v roji podle volacího znaku, čísla a druhu letadla a jejich úloha v misi. Při hraní mise je váš let zvýrazněn pro lepší rozpoznání od jiných.
Steerpoints Přehled vašeho letového plánu. Steerpointy jsou seřazeny podle pořadí s udáním akce na nich, času příletu, směru, rychlosti, výšky a instrukcí.
Ordnance Udává náklad zbraní pro každé letadlo ve vašem roji.
Weather Výpis předpovědi počasí pro vaši misi: směr a rychlost větru, teplota, oblačnost a výška tvoření kondenzační stopy.
Emergency Procedures Seznam příkazů v případě, že je něco v nepořádku. Obyčejně zde je náhradní letiště pro případ nedostatku paliva nebo poškození.
 Flight Plan Window (okno letového plánu)
Kliknutím na tlačítko se vyvolá okno letového plánu. Také je možné jej vyvolat kliknutím pravým tlačítkem na steerpoint na mapě. Okno je označeno číslem vašeho roje a uvádí tyto informace:


Flight Volba letu, který chcete změnit. Jestliže má váš roj více než jeden let, můžete zde mezi nimi přepínat a měnit jejich parametry.
STPT Steerpointy. šipkami přepínejte mezi steerpointy. Pro každý z nich můžete měnit TOS, rychlost na něm, výšku, stoupání/klesání, formaci, aktuální akci a celkovou akci.
TOS Time Over Steerpoint - čas nad steerpointem. TOS vám pomůže zkoordinovat různé prvky vašeho roje tak, aby všechny důležité jednotky byla na správném místě ve správný čas. Klikněte na den, hodiny, minuty nebo sekundy (zezelenají) a změňte je pomocí šipek. Nastavování TOS jej automaticky zamkne a ikona zámku zezelená. Kliknutím na ni se odemkne nebo znovu zamkne.
Airspeed Nastavte rychlost pro každý steerpoint pomocí šipek. Nastavování jej automaticky zamkne. Jestliže některé hodnoty nejsou pro let dostupné, zbarví se odpovídající část letu červeně.
Climb/Descent Zvolte, zda má být změna výšky k dalšímu steerpointu okamžitá (Immediate) nebo zpožděná (Delayed). Volba Delayed znamená, že pasáž k dalšímu steerpointu se letí ve staré výšce a až před dalším steerpointem se změní. Při Immediade se výška musí změnit hned po přeletu steerpointu a k dalšímu se letí v nové výšce.
Formation Zvolte formaci letu
Enroute Nastavte typ akce mezi steerpointy. Dostupné jsou jen akce odpovídající typu mise.
Action Nastaví akci, kterou má let provést po dosažení steerpointu. Například je-li steerpoint nastaven na Takeoff nebo Landing, je zde jméno letiště. Steerpoint můžete smazat tlačítkem Del.
Steerpoint Uvádí příslušné informace k steerpointu. Například je-li steerpoint nastaven na Takeoff nebo Landing, objeví se zde jméno letiště. Steerpoint můžete vymazat tlačítkem Del.
   

 


 


Kódy Popis
Nav Navigace k dalšímu steerpointu
Takeoff Letiště startu
Push Pt Push point – bod, na kterém máte setkat s ostatními lety vašeho roje
Split Odloučení od roje
Refuel Bod tankování
Land Bod přistání
Pre-IP Naplánovaný bod před IP
IP Initial Point – výchozí bod před cílem, na kterém let zahajuje svůj útok
Turn Pt Bod opuštění cílové oblasti
 Kódy misí Popis
Air Drop Výstup vojáků, techniky, zásobování
Attack útok pozemní jednotky
Bomb Bombardování
CAP Combat Air Patrol – bojové hlídkování letectva – ochrana oblasti proti nepřátelským vzdušným útokům
Contact Očekávej další instrukce
ELINT Electronic Intelligence – radioelektronický průzkum
Escort Ochrana jiného leteckého prvku před útoky
FAC Forward Air Control – předsunutý letecký návodčí – koordinace pozemních útoků poblíž spojeneckých jednotek
Fuel Tankování leteckých jednotek
Intercept Zadržení a zničení zadaného nepřátelského letu
Jam Rušení nepřátelských radarů
Pickup Vyzvednutí vojenské jednotky
Recon Průzkum - letecké snímkování
Rescue Záchrana sestřeleného letce
S&D Search and Destroy – najdi a znič
SEAD Suppression of Enemy Air Defenses – umlčování PVO protivníka
Strike útok na fixní cíl
Sweep Najdi a znič nepřátelské letadloMunitions Window (okno munice)

Falcon 4.0 automaticky nastaví munici podle typu naplánované mise. Celkový náklad se v tomto okně může upravovat.Vlevo nahoře je volací znak letu a vpravo čas zbývající ke startu. Nemůžete munici měnit, pokud je let už ve vzduchu – místo času je zde „In flight“.

Tlačítka letadel
V horní části okna jsou tlačítka jednotlivých letadel v letu. Můžete měnit náklad všech letadel najednou nebo každého zvlášť. Na začátku jsou vybraná všechna letadla. Kliknutím na tlačítko některého z nich jej vypnete/zapnete.

Statistika letadla
Falcon 4.0 automaticky přepočítává hmotnost a odpor vzduchu podvěšené munice. To jsou významné faktory, které dramaticky působí na letový model a schopnost zatáčet.

Max Weight Maximální hmotnost, kterou může letoun unést
Gross Weight Celková aktuální hmotnost letadla
Clean Weight Hmotnost letadla bez munice, zásob nebo paliva
Munitions Celková hmotnost munice
Fuel Celková hmotnost paliva (v librách)
Drag Factor Číslo ukazující velikost odporu, který aktuální konfigurace produkuje

Odpor munice a hmotnost
Munice má vliv na odpor, hmotnost a vyvážení letadla. Odpor zvyšuje spotřebu paliva, ovlivňuje zrychlení a manévrovatelnost. Samotné letadlo má faktor odporu 1.0.Těžký nebo asymetrický náklad je zván CAT III (opak je CAT I). Maximální doporučené G pro CAT III je 7,5. S A-G municí je max. G 6,0.Zbraně také ovlivňují vyvážení letadla. V důsledku nesymetrického nákladu neletí letadlo „čistě“. V případě naložení šesti Mk-84 na jedno křídlo a jen dvou Sidewinderů na druhé se bude letadlo chovat při obratech velmi nepředvídatelně. Proto se snažte při nakládání dodržet symetričnost.

Seznam nákladu a inventář
Obrazovka munice obsahuje nabídku pro volbu, ukládání, nahrávání a obnovu nejrůznějších naložení. Ze seznamu zobrazení nákladu můžete vybrat tyto možnosti:

Loadout Současný náklad
Air-to-Air Zbraně vzduch-vzduch dostupné pro dané letadlo
Air-to Ground Zbraně vzduch-země dostupné pro dané letadlo
Other Palivové nádrže, průzkumné a rušící kontejnery
All Veškerý zbraňový inventář dostupný pro podvěsy daného letadla
Po zvolení jakékoliv volby se zobrazí seznam zbraní, které mohou být na letadlo zavěšeny. Očíslované sloupce označují jednotlivé podvěsy. V řádcích jsou konkrétní zbraně. Jestliže v některém sloupci není žádný symbol, nemůže být na tento podvěs zbraň podvěšena.Zbraň se na letadlo umístí kliknutím na symbol pod daným podvěsem. Pokud je možné podvěsit na jedno místo několik kusů, jeden klik znamená jeden kus.

Jednotlivé barvy symbolů znamenají:

Modrá Zbraň na daném řádku může být podvěšena a podvěs je prázdný
Jasně zelená Zbraň na daném řádku je zavěšena na podvěsu
Bledě zelená Zbraň na daném řádku může být podvěšena, ale na podvěsu je jiná zbraň
Modrozelená Letadlo má podvěšeny různé druhy zbraníTlačítka
Tlačítka na spodní straně obrazovky znamenají:

Save As Uloží aktuální konfiguraci pro pozdější použití
Load Nahraje dříve uložené konfigurace
Restore Vrátí veškeré změny do původního stavu
Clear Odstraní veškerou munici
Cancel Zruší změny a zavře okno munice
OK Potvrdí danou konfiguraci


Pokračování v druhé části...

Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | tisk

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search