Nastaveni Setupu v F4

Autor: Hammer <standahammer(at)atlas.cz>, Téma: Návody, Vydáno dne: 27. 02. 2009

Co všechno znamenají položky v Setup a co vlastně nastavit
 

SETUP - Nastavení Falcona

Vzhledem k neustávajícím dotazům v diskusním fóru na pandoře jsem si vzal za drobný úkol vnést trochu jasu do tmy nevědomosti a doplnit naše stránky o popis a funkce základního nastavení simulátoru Falcon 4.0 verze BMS 1.03. Doufám, že můj dobrý úmysl nebude korunován žalostným výsledkem.

LOGBOOK

První položkou při postupu v hlavním menu Falcona shora, kde pilot nastavuje parametry hry, je Logbook aneb pilotův zápisník. Začneme ho číst tak, jak čteme knížku, zleva doprava a shora dolů, což bude platit i v dalších popisovaných položkách.
Zcela vlevo nahoře se nachází fotografie vybraného pilota, v default nastavení je tam fotografie pilota v přilbě se staženým vizorem. Pokud chcete na toto místo dostat svoji fotku, upravte ji do formátu nekompirmovaný tga. velikosti 96x96 pixelů 16 bit a uložte do složky pictures v hlavním adresáři Falcona.
Vpravo od fotky vaší maličkosti se nachází dvě roletky pode sebou, kam zadáte do horní nazvané:
Callsign (volací znak) svoje bojové označení (já Hammer) do položky
Pilot svoje jméno, do položky heslo raději nic a do položky voice druh hlasu, kterým budete později v simulátoru samotném skřehotat. Heslo se mi hrubě vymstilo, protože po nějaké době odmítl simulátor heslo vzít a dělal jsem si logbook znovu.
Rank je vaše hodnost a získávání hodností má svoje jasná pravidla, která jsou uvedena v prográmku logreader. Tady je přepisuji.

Máte jako úplný nováček hodnost podporučíka. Na hodnost:
• poručík musíte dosáhnout létáním v kampani 150 bodů
• kapitán musíte mít 300 bodů,
• major 800 bodů a dokončenou kampaň,
• podplukovník 1600 a neprohranou kampaň
• plukovník 3200 bodů a vyhranou kampaň.

Jak se přidělují body, kolik a za co

Pozor, asi to není úplné, ale tohle bylo piloty vysledováno nebo vyčteno z manuálu. V první řadě je potřeba říct, že body k získání vyšších hodností se přidělují pouze v kampani, nikde jinde.
Ztráta každého wingmana = -5 bodů
Havárie s nepoškozeným letounem = -25 bodů
Katapultáž z nepoškozeného letounu = -50 bodů
Friendly fire = nejméně -100 za každou zasaženou jednotku

Obdržené medaile a body za ně:
Air Forced Cross = + 20 bodů
Silver Star = + 15 bodů
Distinguished Flying Cross = +10 bodů
Air Medal = + 5 bodů
Dokončená kampaň = + 10 bodů bez ohledu na výsledek
Vyhraná kampaň = + 10 bodů

1. případ: Pokud je zabit friendlies = 0 -100 bodů za každého vlastního v této misi
2. případ: Totéž = 1 - 200 bodů za každého zabitého vlastního v této misi
3. případ: Totéž = 2 nebo více vlastních
4. případ: Total Score sraženo na 0 + degradace na 2nd. Lt.

Tedy jinak: v prvním případě, kdy ještě nemáte na svém kontě zabití vlastního, přijdete o 100 bodů. V druhém případě, kdy už máte vlastního zabitého na svém kontě přijdete o 200 bodů ( i když se vám podaří sejmout více vlastních jednotek. No a nakonec, když máte na kontě už dva nebo více vlastních a podaří se vám znovu skórovat do vlastní sítě, odcházíte jako podporučík a máte na kontě nulu.

Když ukončíš misi, budou vypočítávány tvoje body za misi podle tzv. odměňovacího kódu hry.
První faktor – Komplexnost mise je tvořena trváním letu, spotřebou munice, kolik střel na tebe nepřítel vypálil a počet letounů v tvé skupině. Hodnoty jsou zde mezi 0 a 6.
Druhý faktor – Obtížnost kampaně je tvořena poměrem pozemních jednotek v kampani, poměrem leteckých jednotek v kampani, dále poměry jednotek PLO, námořnictva a položkami Campaign Enemy Air Exp a Campaign Enemy AD Exp. Hodnoty mezi 0 a 20

Takže čím více komplexních misí a čím více obtížnější kampaň, tím více medailí. Faktory, které jsou rovněž rozhodující pro udělená medaile jsou:
Zničit primární cíl (splnit úkol) – úkol roje, ne přímo váš
Přistát s letadlem – dotahovat mise do konce, náročnost na čas.
Ztráta wingmana – o jejich AI se už napsalo na našich stránkách i v diskusním fóru mnohé
Zničené lodě
Zničené objekty
Zničené pozemní jednotky

Nyní body za misi
Potřebuješ x množství bodů za misi, x množství bodů jako odměnu za výkon v misi, x množství bodů za kampaň plus faktor reality k tomu, abys dostal medaili.
Body za misi jsou udělovány za komplexnost mise 0-6
Body za kampaň jsou udělovány za obtížnost kampaně 0-20
Body za odměnu jsou vypočítány násobkem realističnosti, obtížnosti kampaně, hodnotou za minutí cílů a komplexnosti mise.

Ve třetí položce v horní části logbooku vidíte nápis personal data , tam si zapište co chcete. Nechci nikoho ovlivňovat, ale já tam mám nápis: He came, he saw, he was shoot down promptly… Přišel, viděl, byl okamžitě sestřelen…

Statistiky pilota
Prostřední část s dnes již podrobnou statistikou pilotových výkonů nemůžete měnit, přesto je potřeba provést podrobné vysvětlení, co která položka znamená:

Sloupek career

Comissioned Datum, kdy byl logbook vytvořen
Flight hours Počet celkově nalétaných hodin v tomto simulátoru, v TE, dogfightech, kampaních…
Ace factor Položka značící mistrovství pilota v soubojích s lidskými protivníky
Total score Celkový počet bodů dosažených létáním v kampaních
Last mis s pts Ztraceno bodů za mise – o kolik bodů za mise pilot přišel vinou ztráty wingmana, nesplnění úkolu atd atd.
Avg A-A kills Průměrný počet zničených letounů na misi v kampani
Avg A-G kills Totéž ale pozemních jednotek
Avg mis hours Průměrná doba trvání jedné mise v kampaniSloupek campaign

Campaigns Tři čísla značí vyhrané/nerozhodně/ prohrané kampaně
Missions Počet misí ve všech kampaních
Rating Hodnocení pilota za všechny tyto mise – excellent je známka 5, good = 4, poor = 2, horrible = 1
Kill ratio Poměr sestřelených letadel protivníka a vlastních sestřelů
Online Totéž po síti
Consecutive Počet misí jdoucích po sobě, při kterých splníš cíl mise
A-A kills Počet sestřelů nepřátelských letadel
A-G kills Počty zničených pozemních jednotek
Statics Počty zničených objektů jako mosty, budovy, továrny…
Naval Počty zničených námořních plavidel
Deaths Počet tvých smrtí – tzn. nedokázal jsi vyskočit dřív, než se letadlo s tebou rozpadlo.
Frat kills Počty zabití v přátelské palbě

Sloupek dogfight

Games played Počet odehraných dogfightů
Won/lost Vyhráno – prohráno
Online Po síti totéž
Kill ratio Poměr sestřelů a vlastních sestřelení
Online Totéž po síti
Medaile

Ve spodním řádku je místo na získané medaile. Když si otevřete prográmek F4logreader, máte tam v položce medals v řadě celkem šest druhů medailí a hlavně počet jednotlivých obdržených medailí: zleva doprava jsou to:

AFC neboli AIR FORCE CROSS (kříž letectva) pokud máš 9600 medailových bodů a nastavení reality je 9 (90) nebo vyšší. Bodů za misi je 4 nebo více.
SS aneb SILVER STAR (stříbrná hvězda pokud máš 7800 medailových bodů a realism setting na.7 (70) nebo výše.) a body za misi 4 nebo více.
DFC aneb Distinguished flying cross (záslužný letecký kříž), máš 6000 medailových bodů a realism setting 5 (50) nebo vyšší a body za misi 4 nebo více
AM aneb air medal (letecká medaile) máš 4800 medailových bodů a realism setting 5 (50) nebo vyšší a body za misi 4 nebo více
KC aneb Korea campaign - za každou neprohranou kampaň v Koreji
LONG aneb Longevity service award = medaile za výdrž wingmanů za sto po sobě jdoucích misí – nezapomeňte rovněž, že musíte splnit i cíle sto misí po sobě.

Takže jak se lze nejsnáze dostat k medailím? Splnit primární úkol, sejmout co nejvíce nepřátel, vymanévrovat co nejvíce jejich střel, ochránit svoje wingmany a přistát zpátky na svém letišti. Nic povzbudivého, co?


F4logreader

V logbooku hry samotné nelze přesně zjistit, kolik kterých medailí pilot obdržel, na tohle je lepší prográmek F4logreader, který má ještě jednu zajímavou a vpravdě veskrze užitečnou vlastnost. Pokud se Vám totiž stane, že byť i nezaviněně sestřelíte nebo poškodíte vlastní jednotku (clusterovou municí dotírající vlastní AH-64A Apache jako já už opakovaně) nebude se s Vámi virtuální soud bavit a strhne vám prostě body a pak sejme kompletní hodnocení. Takže aby bylo spravedlivosti učiněno zadost, prostě si v tomto programu vezmeme dobře placeného právníka Jima Careyho a najedeme kamkoliv myší do tabulky prográmku a pravým tlačítkem vyvoláme místní nabídku. Z ní pak vybereme restore a nahrajeme poslední záznam.

Znak a název peruti

V pravém spodním rohu je opět editovatelná položka a to peruť, v níž pilot létá. Naše 42nd Czechoslovak virtual squadron má svůj vlastní znak. Do znaků je možno vložit kterýkoliv obrázek ve formátu tga. o velikosti maximálně. Obrázek se vloží v hlavní složce Falcona do složky patches. Pak už v samotné hře obrázek snadno načtete.

SETUP
Je to položka v hlavní obrazovce rozhranní Falcona zcela vlevo dole. Po jejím stisku se dostaneme do tabulky SETUP se čtyřmi kartami a to: simulations, graphics, sound a controllers.

Simulations
Skill level - volba vlevo nahoře umožňuje nastavit právě výše zmiňovaný realism ratting aneb stupeň reality. 100 je absolutní stupeň reality. Vaším prvním krokem bude nastavit tohle na tuto hodnotu, tedy 100. Tím se Vám samy nastaví některé položky v celé této tabulce. Je jich většina: flight model, avionics, weapon effect, autopilot, air refueling a padlocking – ty jsou ve sloupci pod skill levelem.

Co s nimi? Někteří z naší perutě používají padlock rozšířený – enhanced. Je to ale ztráta 3 bodů v realism ratingu: tedy ze 100 na 97. Diskuse k používání tohoto padlocku se vedou stále a lze obecně říct, že každému vyhovuje něco jiného a že používání padlock pohledů vyžaduje velkou dávku cviku. Jinak na žádnou jinou z těchto položek nesahejte, pokud chcete dostávat fundované rady co s Falconem. Opakuju se, ale píšu to pořád: není v lidských silách radit dvaceti lidem s dvacetkrát různě nastavenou realitou avioniky a podobných věcí. Tohle je hardcore simulátor. Na jednoduché lítání je tady známá hra Crash Bandicut!

V pravé části této tabulky jsou další volby a to zatrhávací políčka cheatů a to shora:
invulnerability – nezranitelnost – lze zatrhnout při nácviku boje se SAMy pro ulehčení výcviku
unlimited fuel – neomezené palivo, ideální použití v Instant akcích
unlimited chaffs and flares – neomezené klamné cíle, Instant akce taktéž
no collisions – žádné havárie,
no blackout – žádná ztráta vidění při přetížení, diskutovaná položka, mnozí tvrdí, že nesmí být zatržená. Její zatržení srazí realism rating na 80.
labels – jmenovky u objektů, někdo používá, někdo ne
radio calls use bullseye – volání po rádiu používá souřadnice ve formátu bullseye, vyžaduje nácvik, skýtá ovšem řadu výhod při získávání velepotřebného SA aneb situation awerenes – přehledu o dění kolem sebe.
smart scaling – chytré zvětšování objektů, jako pomůcka při překonávání nedostatků zobrazení reálného světa na monitoru dobré
display infobar – zobrazit info pásek naspod obrazovky při pohledu na objekty externími pohledy, doporučuji
display radio subtitles – zobrazí titulky rádiových relací. Podstatně urychluje odpověď AWACSu, které v textové podobě přicházejí mnohem rychleji než slovní odpověď..

Vlevo dole je okénko s názvem ACMI FILE SIZE a defaultním nastavením 5MB. Jedná se o maximální (ručně nastavitelnou) velikost souboru nahrávání videa v misi.

Zcela dole je volba pilota, při kliknutí na jméno pilota se zobrazí logbook.


GRAPHICS

Bavíme se o verzi Falcona BMS 1.03 + FF2.1 a moje současná (10. 2. 2004) sestava je: Athlon 2.2+, ASUS A7V8X-X deska s chipsetem VIA 400, Radeon 9200 128MB DDR 128 bit grafika, 512 MB DDR 333 MHz, Falcona má nastaveného na plné detaily a i v nejhorších okamžicích celé simulace – na začátcích kampaní – mě lítá plynule.

Video driver – najděte si svoji grafickou kartu, nebude to asi primární ovladač zobrazení.
Video card – u novějších (které mají vlastní procesor jako Nvidia Ge Force 4 nebo Radeony od řady 9000) karet volte Direct 3D T+L Hal, jinak Direct 3D Hal. Všude ale doporučujou nastavit D3D BEZ T+L! Jen pokud to nedělá problémy, pak i T+L.
Resolution - všechny kokpity a všechna další nastavení fungují pouze od rozlišení 1024 x 768 a výše

Vlevo se nachází sloupeček tří zatrhávacích políček s názvy:
Texture smoothing – vyhlazování textur – nápor na grafickou kartu
Haze – mlha nebo chcete-li opar – rovněž menší nápor na grafiku
Cloud shadows – stíny mraků, rána grafice

Pod tím se nachází roletka weather conditions aneb povětrnostní podmínky, kde máte možnost měnit počasí jak v kampani, tak v TE tak v Instant misích tak v dogfightech, všude je nahodilé počasí a nahodile všude leje, je zataženo a mlátí hromy a blesky. U kampaně musíte ve spuštěné kampani najet k této položce a nejprve počasí odemknout a změnit si ho. Jinak se ale počasí v kampani dynamicky vyvíjí, takže po třeba dvou dnech bouřky se dočkáte sluníčka.. Aspoň podle manuálu a ještě jen když budete hodní. Já nebyl a furt mě chcalo.

ADVANCED tlačítko otevře další tabulku s dalšími nabídkami a tady jsou volby, které si můžete zatrhnout, opravdu hodně závislé na vaší počítačové sestavě.

Anisotropic filtering
Mipmapping
Linear mipmap filtering
Render GM to texture
Z-Buffering
Rendered 2D cockpit
Font texel alignment

Roletka texture quality obsahuje tři volby a to:
Palleted pool 16 bit
Palleted pool 32 bit
DDS pool (DXTn compressed)

V peruti mají asi všichni poslední volbu, compressed textures. Pokud tohle zvolíte a dáte apply, může se stát, pokud máte ještě k tomu pomalejší stroj co se týče výkonu procesoru, že dvě hodiny bude systém komprimovat textury. Jinak to trvá i patnáct až dvacet minut.

Volby:
Terrain detail – detaily terénu, čím více vpravo, tím lepší detaily a tím vyšší nároky na grafiku.
Object detail – detaily objektů jako třeba okna – s nastavení totéž
Object density – hustota objektů – musí být nastavena na 6 skrz zachování realističnosti od patche SP3.
Player bubble – velikost bubliny kolem vašeho letadla 3, totéž jako výše skrze realitu. Bublina je systém tohoto simulátoru a vysvětlování jak to celé funguje je ke stažení zde.
Vehicle magnification
– pozor, pokud máte hodnotu 1, budete mít například letadlo na pojíždějí dráze letiště v jeho skutečné velikosti, volba 2 zvětší to letadlo 2 x atd atd, takže při volbě 5 bude F-16 před Vámi silně připomínat B-52!
Special effects – zvláštní efekty jako výbuchy, kouř na zemi, kouř za raketami atd atd.
Canopy cues aneb výstupy na překrytu vaší kabiny. Máte čtyři volby a to: none – žádný, lift line – vztlaková čára, reflection – odraz na kabině, both – obojí. Odraz na kabině kdysi byl považován za ránu do výkonu grafiky.
Settings for : a vaše nick name anebo volací znak, u mě Hammer. Při kliknutí na jméno se objeví Vás logbook.
Okno s nápisem preview pod ním je náhled na to, jak bude váš simulátor vypadat při současném nastavení.

SOUND
Player voice – hráčův hlas při radiových relacích
UI radio chatter – při hraní MP funguje rádio stejně jako v reálném letadle
New engine sounds – teď zjistíte, proč se F-16 říká vysavač a zmizí Vám jasné rozlišení forsáže: burácení motoru – musíte sledovat polohu plynové páky a otáčkoměr. Neplatí pro majitele HOTAS Cougar (a TM FLCS&TQS :-P ).
Enable doppler effect – povolení efektu, kdy zvuk přicházející např. zprava vzadu bude odtud při 3D nastaveném zvuku a prostorových reproduktorech skutečně slyšet, Je to tak a je to moc prima.
Enable distance effect – zvuk letounů i dalších věcí pohybující se kolem vás (vrata od Černobylu třebas) bude závislý co do síly na vzdálenosti od vás – tedy bližší objekt bude hlučet a při vzdalování bude intenzita jeho hluku klesat.
Internal sounds outside cockpit – chcete-li slyšet zvuky vlastní Betty i v externích pohledech, ponechte to zatrženo.

Nastavení šoupat vpravo nahoře:
Engine – hlasitost motoru
Sidewinder – hlasitost vrčení hledáčku AIM-9 všech verzí
RWR – hlasitost RWR – doporučuji stáhnout, protože neustálý řev různých radarů a hlavně vlastních letounů není příjemný
Cockpit – hlasitost tlačítek a jiných hejblátek
Other comms – ostatní komunikace mimo vlastní roj nebo skupinu – stáhněte si to, abyste vždy jasně věděli, kdo mluví už podle hlasitosti
Flight comms – komunikace roje nebo skupiny
Sound effects – zvukové efekty jako výbuchy atd atd
Interface sound – zvuky v uživatelském rozhraní Falcona
Music – hudba, děkuji nechci, hrají furt to samé
External sound – jedná se o zvuk, který zvenčí doléhá dovnitř uzavřeného kokpitu, při plném nastavení vpravo slyšíte krásně i burácení hromu, ale skoro neslyšíte rádio.
Master volume – hlavní ovladač hlučnosti simulátoru – velmi prospěšná věc, pokud nechcete být rušení ženuškou u lítání – prostě to posuňte co nejvíc vpravo a ona vylítne na metle z okna!!!

CONTROLLERS
Controllers má roletku, kde máte možnost volit, čím budete Falcon ovládat Hned pod touto roletkou vidíte čtverec s pozicí kříže joysticku a tlačítkem center máte možnost joy ve hře vycentrovat.
Tlačítko SET AB slouží k nastavení polohy plynové páky, v níž začne být do motoru coulovou rourou vstřikováno palivo - forsáž. Prostě posuňte páku tam, kde chcete, aby začínala forsáž a stiskněte tlačítko SET AB.
Joystick buttons jsou tlačítka joye, ale s tím nemám zkušenosti, protože mám joy programovatelný.
Rudder pásek slouží ke kontrole činnosti pedálů.

Velká tabulka s povely vpravo nahoře slouží ke kontrole nastavení mapy povelů, případně zde lze přemapovat váš .key soubor nacházející se v hlavním rootu Faclona složce config. Přemapování pomocí programu keymapper je ovšem ideální a vyhnete se nečekaným potížím.
Falcon ve verzi BMS 1.03 má cca 720 různých povelů, z nichž řada je nepoužitelná, některé nefunkční a jiné matoucí. Vybroušení mapy povelů je otázka delšího vlastního testování. I reálný stroj F-16 umožňuje pilotům nastavit si ovládání vyloženě podle svých vlastních potřeb. Moje doporučení je orientovat se především na povely HOTAS a seznámit se s tím, jak jsou univerzální a jak fungují. Blíže k nim v manuálu SP2, který je na našich stránkách.
Pokud provedete změnu mapy kláves v setupu – controllers, musíte změnu uložit tlačítkem save pod tabulkou popisovanou výše. Nezapomeňte pak navíc stisknout tlačítko apply! Totéž proveďte, když budete ze seznamu key souborů nahrávat jinou mapu povelů.

  Vytištěno z www.falcon-4.com