01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
Mise 28: Hrozba řízených raket. (Originální manuál strana 7-2 Missile threat reaction) - 06. 02. 2007
Autor: Harm | (8834 přečtení)
Ve výcvikovém úkolu se bude diskutovat o procedurách pro zvládnutí hrozeb od SAM (rakety země-vzduch) a AAM (rakety vzduch-vzduch). Nejdříve budeme mluvit o raketách obecně.

Systémy navádění řízené střely.

SAM i AAM používají buď IR ( infračervený ) nebo radarové naváděcí zařízení pro úspěšné zasažení svého cíle. Starší ( rear aspect ) IR naváděcí systémy reagují na teplo generované motory. Musí být odpalovány ze zadní polosféry cíle. Novější IR střely ( all aspect ) dokáží reagovat i na teplo vznikající třením vzduchu o kov trupu letounu ! Jedná se o střely typu AIM - 9M (mluvíme pouze o těch, které jsou v tomto simulátoru dostupné) na straně Spojenců a děsivou AA-11 Archer (lučištník) na straně Rudochů. Řízená střela má hledáček ( anglicky seeker ) umístěný v hlavici, jímž sleduje svůj cíl. Hledáček má svoje závěsné limity, za nějž už cíl sledovat nemůže a tak nevhodně vypuštěná střela nemůže už zamýšlený cíl zasáhnout. Zato může škodit jinde. Týká se to ruských starších střel. Po vypuštění je řízená střela naváděna zcela autonomně k cíli. To znamená, že se o ní už dále nemusíme starat, ale je vždy dobré ověřit, zda cíl byl zasažen. Neboť není nic překvapivějšího, než když to vzápětí schytáme do toho, který měl již viset na padáku. Všechny IR rakety se proto řadí k raketám typu "odpal a zapomeň". Nevyžadují už od střelce další navádění. U Falcona 4.0 se mohou objevit tato IR SAM a AAM: (bez záruky na úplnost vzhledem k dalším bojištím a tím přidaným letounům.)AM:

· SA-7
· SA-8
· SA-13
· SA-14
· Stinger
· AA-2
· AA-8
· AA-11
· AIM-9

Dalším typem radarem řízené střely je poloaktivní řízená střela. Tento typ řízené střely používá radar svého nosného systému (operátorovo navádění) s využitím určení polohy cíle pomocí odražených radarových paprsků. Střelec určí přesnou dráhu radarovým paprskem. Energie radarového paprsku se chová jako světelný kužel, který označuje zvolený cíl. Obrázek 2 ukazuje jak fungují poloaktivní řízené střely. Radarem řízené systémy používané ve Falconu 4.0. jsou:

Radarem řízené systémy používané ve Falconu 4.0. jsou:

· SA-2
· SA-3
· SA-4
· SA-8
· Sa-15
· SeaSparrtow
· SAN-4


Dalším typem radarem řízené střely je poloaktivní řízená střela. Tento typ řízené střely používá radarem odraženou energii k navádění na cíl, a střelec nemusí vysílat naváděcí příkazy. Střelec určí přesnou dráhu radarovým paprskem. Energie radarového paprsku se chová jako světelný kužel, který označuje zvolený cíl. Obrázek 2 ukazuje jak fungují poloaktivní řízené střely.

Poloaktivní řízené střely používané ve Falconu 4.0 jsou

· SA-5
· SA-6
· SAN-9
· AA-7
· AA-10


Další metoda radarového navádění používá kombinaci povelového navádění a aktivní radar. Představiteli těchto systémů jsou AIM-54 Phoenix, AIM-120 AMRAAM a Rusové postavili na této bázi AA-10C Alamo.
Tyto rakety vzduch-vzduch po odpálení vedeny příkazy až do té doby, než jsou dostatečně blízko u cíle aby mohl převzít navádění jejich vlastní palubní radar. V této chvíli je řízená střela autonomní a může být naděna bez další pomoci střelce z letadla. Obrázek 3 ukazuje jak tyto rakety naváděny:


Tento typ naváděcího schématu je potřebný proto že stíhačka může nést mnohem výkonnější radar než řízená střela vzduch-vzduch a může tak vytyčovat velmi vzdálený cíl. Radar v řízené střele je jednosměrný, menší a mnohem méně nákladný ( a je proto i méně schopný ) než radar ve stíhačcečce.


Dráha letu rakety.
Všechny rakety, nehledě na řídící techniku mají stejnou dráha k cíli. Především musí mít řízená střela dostatečný maximální dosah a pak určitě poletí co nejkratší dráhou k cíli. Rakety toho docílí přímým stíháním zachyceného kurzu, tak jak je to ukázáno na obr.4.

Z tohoto důvodu, když se podíváte z kokpitu na raketu směřující k vám, uvidíte že pronásledovací kurz rakety se vám bude zdát konstantní v prostoru s pohybem a směrem vašeho letadla. Střelu v padlock pohledu uvidíte jinými slovy na stále stejném místě svého překrytu kokpitu. Jaký je váš cíl? Udržet střelu na linii 3/9 po celou dobu jejího letu. Je jasné, že jakmile se k vám střela přibližuje blíž a blíž, budete muset vyvinout větší úsilí k jejímu setřesení = udržení na pozici 3/9 anglicky se používá termín beam pozice - musíte tedy více přitáhnout knipl a zvyšovat G. Nezapomeňte včas odhodit podvěsy A-G a přídavné křídelní nádrže! Jako zcela odstrašující případ uvedu film Za nepřátelskou linií - to stojí za to. Všechno, co tam uvidíte je špatně, myslím scénu s napadením F/A-18 SAM střelami. Doslova všechno..


Pamatujte si, že slovo "miss" (minout) je částí slova "Missile" (řízená střela). To je ale mnemotechnická pomůcka. Většina raket nepotřebuje zasáhnout vaše letadlo za účelem zabít vás. Jsou naprogramovány tak, že hlavice rakety explodují vně smrtelného dosahu. Pro nějaké rakety, může být tento rádius malý jen několik stop, zatímco u jiných to může až do vzdálenosti 100 stop. Vašim cíl je vyhýbat se tomuto smrtelnému rádiu.Systém varování před nebezpečím
Dříve než můžete úspěšně reagovat na odpálenou řízenou střelu, musíte ji nejdříve detektovat. RWR (Radar warning receiver - výstražný radarový přijímač) se ve vašem F-16 skládá z monitoru-osciloskopu a série varovných světel a tlačítek na levé straně kokpitu. Obrázek 5 ukazuje váš kokpit a pozici osciloskopu a panel RWR. Na obrazovce RWR vidíme dvě kružnice, které rozdělují prostor na vnitřní a vnější. Hrozby ve vnější kružnici nás nějak moc nemusejí zajímat (platí obecně, za deset vteřin může být všechno jinak) ale hrozby ve vnitřní kružnici jsou již hrozbami reálnými a je třeba se jim věnovat. K tomu se ale musíte naučit jejich symboly a taky zvuky, které systém vydává. Na to slouží tactical references v základní obrazovce simulátoru. Bez těchto znalostí je z toho na nebi v boji opravdu guláš. Obecně řečeno, hrozba v kolečku s blikající kontrolkou Launch (odpáleno) je průšvih nejvyššího kalibru a začnetě padlockem hledat, kdepak ty ptáčku hnízdo máš. K tomu se doporučuje použít patche vylepšujícím grafiku kouře SAMů podle reality - líp jsou vidět jako ve skutečnosti.

Osciloskop je součástí ALR-69 RWR, který je navržen k detekci a zobrazení radarové hrozby k pilotovi. V F-16, tento systém používá série antén v letadle, které detekují radarovou energii. Tato radarová energie je pak propojená do specifického radarového systému a výsledky jsou pak zobrazovány na osciloskopu v kokpitu. Osciloskop poskytuje indikaci formou blikání o odpálení řízené střely. Zároveň dává pilotovi pokyn k obraně proti odpálené radarově řízená střele akustickým tónem. Je to zcela jistě tón, který vám po chvíli létání nažene spoustu adrenalinu do krve.

Všimněte si že užívám slovo "radarové". ALR-69 ve vašem F-16 nebude zobrazovat a poskytovat jakýkoliv upozornění na IR SAM nebo IR AAM. Tyto infračervené systémy jsou zcela pasivní a naváděcí zařízení identifikuje jen teplo vašeho letadla. Je tedy jasné, že pokud neexistuje žádná radarová energie, kterou by zachytil RWR, neexistuje způsob, jak letoun zjistí, že je IR řízená střela ve vzduchu. Zde platí, že dokonalý situační přehled pilota je nejlepším výstražným systémem sám o sobě. V případě IR A-A rakety, můžete zjistit indikaci pomocí detekce nepřátelské stíhačky. Stíhač se většinou zavěsí za vaše letadlo, aby si zabezpečil správný dosah pro odpálení IR řízené střely. Proto musíte být vždy připraven na to, že pokud se za váš Falcon zavěsí nepřítel, musíte být připraven na to, že odpálí IR raketu. A tudíž dramaticky stáhnout plyn, abyste se dostali pod Rmin jeho zbraně a musíte přijmout boj na kanóny. Viz defensivní BFM, poslední tréninková mise. Jinak skutečnost, že máte banditu za ocasem je výsledek vaší obrovské chyby.

Obrázek 5 ukazuje symboly RWR, kterými jsou označovány nepřátelské a spojenecké radarové systémy. Symboly v příloze, které jsou v kroužku jsou výstrahy odpálení, zatímco symboly uzavřené v kosočtverci mají nejvyšší prioritu. Radarový systém RWR bude nejen zobrazovat specifické symboly, ale bude také poskytovat audio tóny pro radarem sledované cíle a odpálené řízené střely. Radarové sledovací tóny jsou různé pro každý radarový systém na bojiště, ale tón pro odpálené řízené střely je stejný pro všechny druhy. Nelze tady přesně určit jakou odpálenou řízenou střelu RWR detektoval.Tréninková mise přehled.
Tato mise vám pomuze natrénovat reakce při ohrožení raketami A-A a vy takto můžete přežít obě ohrozby jak ze vzduchu, tak ze země.

Počáteční podmínky.
rychlost letu: 400 uzlů
nadmořská výška: 5000 AGL nad povrchem
seřízením škrticí klapky: Střední rozsah
konfigurace: Vyzbrojení podvěsů. 2x AGM-88, 2x CBU-87, a 2x AIM-9P (váš wingman má vyzbrojen podvěs s 2 AIM-9).
zbraňový mód: NAV

Popis mise.
V této tréningové misi, jste obklopen čtyřmi hrozbami. Na severu je SA-8, na východě je SA-6, směrem na západ je SA-13 a směrem na jih je MIG-29 vyzbrojený raketami AA-10 Alamo. Každá hrozba je lokalizovaná na steerpointu. SA-8 na severu je na steerpointu 3. Sa-13 na západně je na steerpointu 4. MIG-29 na jihu bude mít typ mise CAP (bojová letecká hlídka) a zaútočí na vas když začnete přesun směrem ke steerpointu 5. SA-6 na východu je umístěn na steerpointu 6. Tato tréningová mise začíná čelně severně ke steerpointu 3, kde je umístěn SA-8.

Vyberte si jedno z ohrožení a leťte směrem k němu až do té doby, než vypustí řízenou střelu. Když je nepřátelská řízená střela ve vzduchu, začněte provádět manévry na odražení ohrozby. Pamatujte si ale, že přesto že budete dělat všechno správně, může vás řízená střela zasáhnout. Vaše šance na přežití se bude zmenšovat s krátící se zdáleností řízené střely, ale nezúží se na nulu. Řízená střela má vždy snahu překonat vaše protiopatření a úhybné manévry. Předtím než začnete misi, vyberte v menu Setup oddíl Graphics volbu Setup Screen. Nastavte Objekt denzity alespoň na 5 a Player Bubble také na 5. Tímto si zajistíte že se ohrožení objeví vždy s mnoha varováními.

Postup:

1. Nahrajte si tréningovou misi "28" z Tactital Engagement.
2. Označte jeden steerpoint 3, 4, 5 nebo 6 tlačítkem "S"
3. Leťte směrem k vybranému steerpointu do té doby, než zjistíte ohrození.
4. Sledujte vypuštěnou řízenou střelu na TWS. Jestli že to je radarově řízená střela, na TWS dostanete informaci o odpálení světelně i varovným tónem. Jestliže to je IR SAM, doufejme že uslyšíte "Brake turn" volání máte-li wingmana. Váš wingman může zahlédnou odpálenou raketu a oznámí vám ohrožení. Musíte být ve střehu a musíte mít dostatek výhledu na bojiště. Pro začátek je možné zapnout i volbu "Label" která musí být nastaveno v Setupu a pak se inicializuje stiskem "CTRL+L".
5. V této tréningové misi máte podvěšenou gondolu ECM, aktivujte ji stiskem "J" a začnete okamžitý sestupný obrat tak, tak abyste se nastavili na maximální délku k raketě jak ukázzje obrázek 28-8. Tato zatáčka by měla být provedena v 6G až 7G. Tato maximální délka je souhlasná s pozicí 3 nebo 9 hodin.
Je zde jedna důležitá věc, všimněte si umístění kužele světla rakety. Když využijete přístroje k dosažení tohoto manévru, ve skutečnosti radar registruje samotný paprsek - nikoli řízenou střelu - radar generuje na přístroji symbol jenž označuje paprsek řízené střely. Toto však není závažný problém. Jestliže v boj skutečně uvidíte řízenou střelu v letu, pusťte se do sledování polohy paprsku řízené střely.
6. Jestliže máte rychlost pod 450 uzlů, udělejte tento obranný výkrut s přídavným spalováním. Máte-li rachlost nad 450 uzlů nebo věrší, udělejte výkruts maximalním tahen (100% tahu, ale bez přídavného spalování).
7. Jakmile začnete vaše obranné manévry, vypusťte 2 - 3 svazky chaff a 2 - 3 svazky flare stiskem kláves"X" a "Z". Jestliže získáte konkrétní informaci o řízené střele vypusťte indentifikovanou obranu proti na tvůj obranu - chaff nebo flare. Kdykoli si nejste spolehlivě jisti jaký typ řízené střely směruje na vás letoun , vypusťte obojí - chaff i flare.
8. Snažte se dostat pod 300 stop je-li to možné. Nepokoušejte při sestupu v této výšce o obraný obrat. Nejdříve, dokončete vaše oobrat k paprsku řízené střely a pak teprve stlačte mírně nos letadla dolů a dostaňtese na 300 stop.
9. Stiskem klávesy "4" získejte pohled na střelu ( Padlock pohledu). Tiskněte tak dlouho doku se vám nepodaří střelu dostat do vizuálníhop zámku pohledu. Pamatovat si, že se dívat ve směru letu řízené střely, aby bylo možné uzamknout řízenou střelu do pohledu. Od chvíle kdy bude střela uzamčena v Padlock pohledu budete výhled na řízenou střelu směřující na vaše letadlo a můžete tady kontrolovat řízenou střelu jak směře k vám. Obrázek 28-9 ukazuje uzamčený pohled na řízenou střelu směřující k vašemu Falconu. Jest-li že použijete tento pohled v nízké nadmořské výšce, mějte na paměti, že můžete narazit do terénu.
10. Jestli řízená střela nepřestává pronásledovat vaše letadlo, vypusťte další 2-3 svazky chaff a flare.
11. Když už skutečně vidíte řízenou střelu na vlastní oči ne jenom jako bod na obrazovce, vykonejte obraty s MAX "G" sestávajících se z nastavení kolmých úhlů. Tyto poslední a jediné úniky jsou ukázány na obrázku 28-10.
12. Jestliže přežijete útok řízené střely, utvrďte se že, už nejsou další rakety ve vzduchu, stlačením klávesy "+" na číselné klávesnici a cyklujte přes cíle pomocí Padlock pohledu. Je-li ještě jedna řízená střela na cestě k vám, budete muset opakovat všechny kroky v přesném pořadí. Není-li tam už další hrozba, pak můžete ukončit misi.

Jedna posledních informací o řízené střele: rakety SAM se pohybují většinou v rychlostech kolem MACH 3, což je asi 3000 stop/sekundu. Řekněme že SA-6 je odpáleny na vaše letadlo v 8 námořních mílích (kolem 48000 stop). Daná řízená střela má rychlost 3000 stop/sekundu a vy máte jen 16 sekund na vypuštění vaší střely do nárazu řízené střely na vaši lebku. Problém je v tom, že je předpoklad že nebudete mít dostatek času na zjištění vašeho ohrožení řízenou střelu. Musíte si tedy především zachovat chladnou hlavu a musíte provést množství výše uvedených procedur současně. Tato tréninková mise vám pomůže k procvičení těchto procedur.


Moje postřehy

Moc šancí nemáte, to jen ve filmech to vychází. Co se mi ale osvětčilo je dobrá znalost signálů z RWR a maximální ostražitost = neustále se dívat kolem sebe. Dobrou pomůckou je také zapnutí LABELS. Díky tomuto nastavení lze vidět to co normálně neuvidíte. Snižujete si tím obtížnost, ale je to nutné.


Něco od jiných....

Mark "Boxer" Doran, dopisovatel F4community - host

Praktický průvodce boje s řízenými střelami ve Falconu4.0
Cvičit, cvičit a více cvičit ! To je obecná poučka ke všem lidským činnostem, pilotování bojových stíhaček nevyjímaje. Umění se vyhnout vypuštěné řízené střele je vlastně souhrnem požadavků na pilota. /spěšný boj se SAMy je jedním z největších zážitků a výzev ve Falconu 4.0. Jestli máš, stejně jako já, něco frustrujících zážitků se SAMy pak věz, že se dají porazit s docela malým rozčleněným výcvikem
účelem tohoto článku je sdělit vám zvláštní rady, jak zdolat množství SAMů v tomto simulátoru. Budeme si vysvětlovat nějaké speciální nástroje a techniky, které nám pomohou udržet virtuální stíhačku pohromadě. ( to je keců dokola - pozn. překladatel ) Také nám doporučí jak cvičit a stávat se lepšími v této problematice otravných SAMů. S trochou štěstí pak můžete používat tyto nápady a pak mi říct ( ne mě, ale jemu ) jak porážet různé typy řízených střel.


Obrázek 1
Výcvik se vyplácí: pěkně blízko, ale bezpečněji to nejde

Samozřejmě, je tady argument, drž se od SAMů dál a nemusíš se s tím potýkat. Měl by jsi to také brát jak věc výcviku, Nelétej prostě nad SAM stanovišti. Nikdy nelítej mezi 500 a 10000 fítů nad nepřátelským územím. Nikdy nelítej přímým směrem více, než pár vteřin. Tohle zní hezky, zvláště když jste v plánovací mapě. Ovšem ani zpravodajci nejsou bohové a jejich informace jsou mnohdy ( jak sami zjistíte a mnohokrát jsem na to poukazoval ) velmi nepřesné. Stačí říci tohle: některé sebepečlivěji naplánované body mise půjdou stranou v době vletu do účinného dosahu SAM baterie. Když k tomu dojde, je nejlepší být připraven. ( pánové, víte jak se naučíte anglicky - překládejte, to je hrůza )
Dosud jste jistě četli více materiálů týkající se této problematiky, takže víte něco o naváděných střelách a že předvedení " zóny pět" - výtokové trysky hledáčku IR střely navozuje celkem nehezký den. Nejlepší kniha k této problematice je napsána nějakým Shawem a jmenuje se "Fighter Combat". A taky nezapomínejte na manuál, kde Pete Bonanni na stránce 7 - 2 popisuje totéž.
Dobrá, Well, teorie je velmi dobrá věc, ale jak to bude vypadat z pohledu pilota Falcona 4.0 ? A jak využít nástrojů pilota ve Falconu 4.0 k dosažení SA k dobrému beaming manévru ? ( Beaming - pozice 3/9 )
NECHEJ PRACOVAT PADLOCK POHLED
Vyjma střely mimo dohled je absolutně nejdůležitější dostat své oční bulvy vzor 1 ( vojenská terminologie, kdo má oči vzor 2, tak vzor 2 ) na přilétající střelu. Pouze pak můžete úspěšně se střelou bojovat. Prvním a nejdůležitějším nástrojem ve Falconu 4.0 je dostat padlock pohled na střelu ! ( se mě zdá, že se opakuje.)

Obrázek  2
Padlock na střelu co nejdříve po jejím vypuštění jak to je možné.

Pokud používáte realistický padlock, začíná vážná diskuse k tomu, abyste si přepnuli na rozšířený padlock - enhanced. To je totiž jediná možnost, jak dosáhnout uzamčení pohledu na právě vypuštěnou střelu, která má na sobě vaše jméno. ( Jak to ty žluté kurvy ví jak se jmenuju ? ) Mnoho pilotů ( davy ) vyznávají nejtvrdší realitu letu, ale v tomhle budou muset něco změnit. ( Nzapomeňte, že kvalita pohledu vašich očí a grafického zobrazení monitoru je ještě stále nesrovnatelná, nezapomeňte, že monitor nemá 3D pohled jako vaše oči a nezapomeňte, že monitor počítače je zmenšeninou reality se všemi dopady na to, co nevidíte spíše než vidíte. Právě na to má Falcon různé pomůcky - pozn. překladatele )
Prostě řečeno, enhanced padlock - rozšířený padlock pohled - obsahuje množství triků, které mohou vaše šance dramaticky zvýšit. ( tvrdá realita padlock pohledu vaše šance oproti realitě bohužel snižuje ) Zaprvé: je důležité porozumět tomu, co je míněno v manuálu tím, že padlock pohled bude uzamčen na cíle jdoucí po sobě, ty s vysokými prioritami prve, pak nižší priority atd.
Co to znamená při našem nácviku - hra vypočítává v každém okamžiku seznam priorit kdykoliv přepneš do padlock pohledu. ( Aha, proto vidím první tři cíle vlastní wingmany, co ? pozn. překladatel )
Také to znamená, že jestliže jsi v padlock pohledu a sleduješ třeba T-62 a když v té chvíli na tebe vyšle střelu nějaký SAM, příští stisk padlock pohledu tě nepřepne na přilétající střelu. Bylo by lákavé, kdyby každý stisk padlock pohledu znamenal nejvyšší nebezpečí, ale tak to nepracuje.
Takže pokud si chceš být jistý, že tvoje oči spočívají na nejnebezpečnější věci v daný moment, potřebuješ rychle přepnout do nějakého jiného pohledu a pak se vrátit do padlock pohledu. Takhle to pracuje
Použitím povelů Padlock next a padlock previous si taky nepomůžeme. Jakmile teď víš jak padlock pohledy fungují, zastavení pohledu na správné hrozbě může být velmi frustrující záležitost. Nemohu zaručit, že tohle bude pro všechny, ale: Falcon 4 pilot - instruktor Stephen "HotdogOne" French mě to učil měl jednoduchou ale vynalézavou strategii týkající se naprogramování HOTAS tlačítek, které zde zopakuji, protože to udělaá ve věci jasněji
Návrh spočívá v tom naprogramovat tlačítka na HOTAS ( hands on throttle and stick - ruce na páce a kniplu - tedy plynová páka a knipl ) ovládání tak, abychom jedním stiskem dostali 2D kokit a druhým hned padlock pohled. A je to jasné. Třeba Thrustmaster F22 joistick to umí. takhle:
Tlač. T1 /O /N Cockpit DLY(30) ( zpoždění ) /N Padlock /I Padlock REM unpadlock-padlock což je makro nahrané na jednom tlačítku. Makro je sled příkazů, které se přehrávají postupně po každém stisku tlačítka jedno.
Cockpit = 2
Padlock = 4
Malé zpoždění zajistí že čas potřebný k přepnutí do 2D kokpitu nezpůsobí ztrátu přehledu v padlock pohledu ( v závislosti na rychlosti vašeho počítače to může ale taky nemusí být třeba ) Musím upozornit, že mám padlock pohled samotný programovaný jinde pro S3 ladění / 1 stisk, takže mohu navíc procházet prioritu padlcok pohledu. Pokud nepoužíváš TM gear, může to být skryté - jako dva povely pod jedním tlačítkem. ( já ten joy nemám, takže mohu překládat blbosti- pozn. překladatel ) V jakémkoliv případě a bez ohledu na druh pohledu, ve kterém právě jsem pokžadé když stisknu tlačítko T1, dostanu se do rozšířeného padlock pohledu s cílem nejvyšší priority.

VYHNUTí SE OHROŽENí
Takže teď máme střelu v padlock pohledu. Jak bych měl nyní manévrovat ? Hlavně by jsi měl manévrovat a to vždy bezpečně. Základním pravidlem je, že střela, která se ti pohybuje v padlock pohledu po překrytu kabiny letí někam jinam než na tebe. Relaxuj a těš se světem. Mimochodem, je dost těžké posoudit, zda střela neletí na tebe a tudíž se pohybuje nebo nepohybuje po překrytu kabiny, když s letounem zatáčíš. Je doporučeno zastavit raději obrat a na vteřinu či dvě ustálit kurz letadla. Druhý způsob je zapnout pohled incoming, tam uvidíš, jestli na tebe něco letí nebo klávesa nereaguje. Můžeš použít také vnějších pohledů, ale pozor na dezorientaci !
Dalším pravidlem je skutečnost, že střely ve Falconu 4 letí v přímém stíhacím kurzu. Viz kapitola BFM na konci tréninkových misí. Teď potřebuješ plán obrany. To znamená použití ECM systému a manévrování za účelem setřesení dotěrné trubky plné výbušnin. Ve Falconu 4.0 je celá řada systémů SAM, ale my vezmeme v naší diskusi v úvahu dva typické a to SA- 6 a SA - 8. Oba jsou naváděné radarem. Klamné cíle budou tedy balíčky staniolu. Příkaz dne zní, prst na spoušti chaffů.

PORAŽENí SA-6
SA-6 je starší systém. Ve Falconu 4.0 obecně platí, že bude zranitelný pomocí protiopatření - ECM, EWS. Zvláště když budeš schopen bezprostředně po jejich odpalu upřít očičko na střelu. Vypal tři balíčky staniolu nebo nechej EWS udělat to za tebe. To obvykle SA - 6 stačí. Střela pak vyletí buďto pánubohu do oken nebo míří za vás a dole ve snaze zničit vyhozený staniol. Střela se tedy rychle pohybuje po překrytu kabiny. Neztrácej zbytečně energii manévrováním, dokud to není potřebné. Nechej si ji pro druhý odpal střely.


Obrázek 3
Střela zatáčí vlivem navádění. Zkontroluj její reltivní pohyb jestli míří na tebe

Pokud ovšem střela míří tvrdě na tvoji dělohu, což poznáš tak, že se pohybuje pomalu po tvém překrytu kabiny nebo vůbec ne ( a výstraha nemusí fungovat, obsluhy se někdy pokouší navádět střely ručně bez použití radaru - pozn. překladatel) budou nutné více drastičtější protiopatření. Tady nastoupí kombinace protiopatření a beaming manévru, viz výše. Vyhoď staniol a znovu zhodnoť kurz střely.
Pokud ti tohle zní moc stroze, mělo by to tak být. Pak ti ještě zbývá jedna věc: panika ! Začni letadlem smýkat sem a tam a doufej, že ti to pomůže se nějak vyhnout letící střele. "Lose sight, lose the fight" aneb ztráta cíle je ztrátou boje. Zůstaň klidný a konej uvážlivě. Čím více budeš tohle cvičit, tím více budeš zjišťovat, že máš moře času zjistit ohrožení a že se můžeš v klidu rozhodnout co budeš dělat. Pro střely mimo vizuální vzdálenost platí, že provedeš manévr 3/9 pomocí TWS systému, prostě budeš mít symbol střela na 3 nebo 9 hodinách TWS.
Pokud je ale střela ve vizuálním dosahu, není TWS příliš vhodné, protože radar je už někde jinde než střela. Zde přijde na řadu opět starý dobrý padlock. A teď jak použít lift line čáru kokpitu. Lift line aneb čára vztlakového vektoru na překrytu kokpitu prostě namíříme na střelu a dostaneme ji na dvě šipky - chevrons. Teď bychom měli střelu držet tam, kde je a ona na nás nemůže. Máme ji na linii 3/9 ! Pro ultra puristy, je to taky možné, jestliže máte jenom zrcadlení kabiny. Na místě dvou šipek lift line je váš vizor a ramena.
Tohle funguje celkem dobře, když střela vylítne z vaší zadní polosféry. Horší to je, když střela startuje před vámi, ve vaší přední polosféře. Abyste si udrželi přehled kde je, vyžaduje to nejprve negativní obrat G ( knipl od sebe ) k tomu, abyste střelu dostali na ty dvě šipky ( nebo vizor helmy ) lift line. Pak už můžete držet střelu jak libo, ale stále na těch dvou šipkách. Ne příliš praktické, ale ještě nepropadejte zoufalství.

Obrázek 4
Použití SA panelu k orientaci v prostoru

SA panel přidá jinou pomůcku, pokud nechcete převracet letoun tak, abyste měli střelu na lift line. Tady si podle žlutého obdélníku sledované oblasti na SA panel můžete dostat střelu do beam pozice ( 3 / 9 linie ) a držet tam stejně jak na dvou šipkách lift line.

Obrázek 5
Použij SA panel k manévru do beam pozice a pomocí kniplu to udržuj

Jako v případě střely mimo vizuální dosah je směr pohybu závislý na tom, v které polosféře letounu se střela nachází. V přední polosféře bude střela pod dvěmi šipkami a negativním G ji musíme na dvě šipky dostat, v zadní polosféře bude střela za dvě mi šipkami a negativním G ji dostaneme do beam pozice.
Tvrdost G a tedy poloměr zatáčky bude závislý na konkrétní situaci. Falcon 4.0, skutečná F-16 však nezatáčí nejlíp při nejvyšší rychlosti, takže si zopakujte lekce se zatáčením. Čím blíže je střela vašeho nosu nebo ocasu, tím tvrdší obrat musíte provést, abyste ji dostali na pozici beam 3/9.
Při potřebě vytnout G nezapomeň co máš naloženo a podle potřeby odhoď náklad. Mise je tím ztracena, alespoň část mise, která se týká pozemních operací. Ale letoun ne a o to jde. Je lepší přežít a zrušit misi pro ztrátu nákladu než zakončit misi v kouřící díře s plným nákladem pum na podvěsech. V BVR situaci však můžeš být schopen manévrovat i s nákladem pum. Jako obvykle, budeš mít mnohem více šancí a možností, když začínáš manévry s prahovou rychlostí. Jakmile dosáhneš beam pozice vůči SA-6, vyhoď tři balíky staniolu.
Pro SA-6-ky je postup uvedený výše nejlepší cestou jak se vyhnout poškození. Ovšem u SA - 8 to tak zcela není. Tyto jsou méně náchylné skočit na staniol nebo beam manévry a tak nezbývá, než přejít na další podkapitolku.

JAK PORAZIT SA-8
Tak, čelíte SA-8 a jak protiopatření v podobě staniolu tak beam manévr selhaly. Nacházíte se v konečné fáze obrany proti tomuto systému a to čištění příkopů u silnic, případně potoků. Základní pravidla jsou uvedena výše. Protože střely ve Falconu 4.0 létají po přímé stíhací dráze, cestou k setřesení SA-8 je série tvrdých obratů nutících střelu manévrovat a dostat ji do pozice, kdy už není schopna reagovat na závěrečný obrat stíhačky. Tedy jinak, zbavit ji schopnosti sledovat přímý stíhací kurz letounu. Dosáhnout se to dá soustavným velmi tvrdým manévrováním mimo rovinu pohybu. To je ovšem jen teorie.
Nejlepší formou pokračujících obratů jaká byla vyvinuta je tzv. sudovitý výkrut popsaný jako kruh kolem osy přibližování střely. Způsob dosažení tohoto obratu je docela přímý ačkoliv načasování kdy tohle začít je něco, co si musíš vyzkoušet a zažít si to. Takže prvně: dostaň se do pozice:

Obrázek 6
Sudovitý obranný výkrut. Ujisti se, že máš přitaženo a letoun nakloněn, abys dosáhl správného efektu.

Dejme tomu, že jsi už mimo beam kurzu vzhledem ke střele v nějaké poloze a že střela se přibližuje z pod tebe. Teď tedy obrať letoun ke střele tak, abys ji měl buďto na 10 - 11 hodinách nebo na 1-2 hodinách. Nutnost požadovaného manévru se mění na konrétním postavení tvého letounu vůči střele, ale obecně tento obrázek je výsledek, jehož chceš dosáhnout. Jsi připraven dělat střele problémy k řešení a míříš dolů z kopce abys co nejvíce šetřil vlastní energii, protože střely jsou odpalovány v salvách a po první přijde ještě druhá. Z tohoto místa začni provádět sudovitý obranný výkrut kolem osy příletu střely. V padlock pohledu se ti střela bude tedy pohybovat po HUDu zleva doprava a nahoru a dolů. SA panel ti udrží orientaci spolu s tím, že by jsi měl stále vidět alespoň část kokpitu na obrazovce, zatímco v padlock pohledu vidíš střelu ve středu obrazovky. Letíte proti sobě, nalož tomu pár G navíc. Chce to precizní pilotáž.

Obrázek 7
úspěšný sudovitý obranný výkrut. Sleduj , jak střela minula cíl a jaký náklon letounu pilot použil

U SA-8 stačí méně než jeden celý výkrut k tomu, aby střela ztratila kolizní kurz ! Já provádím celý jeden výkrut i přesto, že ztratím malinko více energie než je potřebné. Abych nezapomněl, SA-8 jsou také náchylné ke starému triku vyučovanému v EF2000 DiDem. Protože oni vezou značný náklad, je za určitých podmínek možné nasměrovat je do země. Jestli máš jenom pár set fítů výšky, když detekuješ odpálení střely SA-8 na svůj letoun a střela je ještě nízko u země, rychlý výkrut na záda a zamíření nosu do země způsobí, že střela vypočítá svou trajektorii dovnitř země. Tam také následně skončí, aniž by způsobila další škodu.

Obrázek 8
Tvrdý obrat do země, ale rychlé vybrání pádu

Tohle funguje nejlépe, když je střela ve přední polosféře letounu. Nerad bych to doporučoval v případě, že střela byla vypuštěna za tebou Tohle se ti může u SA -8 přihodit často. Můžeš mít i čas otočit to směrem ke střele a tohle provést, ale nezapomeň, ta střela tam není jenom jedna a ti mizerové vypustí další a další. Raději proveď obranný sudovitý výkrut nebo zapadni do strouhy a le´t pryč. Oni ti dají pokoj.

DOSTáNí TEORIE DO PRAXE
S radami různých technik zbývá už jediné, a to cvičit to, až se ti to stane samozřejmostí. trénuj jak bojuješ a bojuj jak trénuješ. Můžeš už mít tréninkový plán v hlavě ale jestli ne, tady je rutina, kterou používám:
1: Spusť tréninkovou misi. Zapni si nezranitelnost. ( fuj - pozn. překladatel ) Dej neomezené množství chaffů a flér. Může to vypadat svatokrádežně, ale získáš více času na cvičení než když bude tvůj letoun dezintegrován po zásahu SAMem.

Obrázek 9
Více robustní kouřová stopa GIF.
Ulož ji jako <falcon directory>\terrdata\misctex\mistrail.gif

Jiná věc, kterou bych doporučil je užití jiné verze kouře za střelou. Tahle byla vyrobena Jeffem "Rhino" Babineauem a je mnohem lépe viditelná zvláště ve vyšších rozlišeních. Já tohle používám stále, protože v porovnání s reálnou viditelností, zmenšeninou modelu na monitoru atd to poskytuje stejný pohled jaký má skutečný pilot. Pak teda spusť tréninkovou misi. Vyzkoušej si všechno, o čem jsme tu dosud mluvili. Podívej se nejprve, jak mnoho střel nezasáhne ani přímo letící letoun. První věcí kterou udělej je tohle: leť kolem všech SAM stanovišť a sleduj pomocí padlock pohledu, jak vypalují střely. Zapomeň přitom na manévry. Taky se nauč sledovat, která střela letí na tebe a která mine cíl podle jejich pohybu po překrytu kabiny. Porovnej si taky, kolikrát střela zasáhne a kolikrát ne. Pak si vyzkoušej nějaké obraty proti přilétajícím střelám. Létej kolem různých postavení SAMů v různých výškách a sleduj a uč se, jak budou SAMy reagovat. V nízkých výškách budou mít SAMy problém tě zaměřit, ve vyšších pak třeba SA-8 dá pokoj, protože prostě nedostřelí. A taky si zkus létání v zakázaném pásmu 500 až 10000 fítů. Vždy přemýšlej o taktice kterou by jsi mohl naplánovat ve skutečné misi. Také si vyzkoušej, kolik času máš na reakce, jaká doba uplyne od spuštění varovného systému TWS do doby zásahu. I když slyšíš "Archer inbou....BOOM!" během pár vteřin, můžeš být překvapen kolik času ve skutečnosti máš, když si to se SAMy rozdáš. Taky nacvič své prsty k přepínání padlock pohledu a třeba 2D kokpitu jako reakci na systém TWS. Měl by jsi dosáhnout nervového tiku, abys na TWS varování hned přepnul na padlock pohled. Porovnáme-li to, jak skuteční bojoví piloti kontrolují vše kolem sebe pohledem, jsme na tom stejně. V každém případě já obvykle chci mít padlockován nově činné SAM stanoviště dříve, než mě varuje wingman, protože to bývá už dost pozdě.
Rovněž nacvičuj co udělá se střelou různé množství balíčků staniolu v různých intervalech. Nezapomeň na skutečnost, že jestliže vyházíš deset balení staniolu v řadě, perfektně vyznečíš radaru cestu za tebou.

SHRNUTí A VYTVOŘENí PLáNU
S obrázkem jak SAMy pracují jsi teď schopen vypracovat níže uvedený plán

První výstraha - zejména se spoléhej na audio výstrahu a hlavní varovné světloTWS Missile launch. Jinak se neustále dívej kolem sebe a pohledem v 3D kokpitu ( virtual cockpit ) kontroluj co jde.

Lokalizuj hrozbu - pokud jsi nespatřil hrozbu pomocí Mark 1 oční bulvy v předchozím bodu, najdi ho pomocí padlock pohledu. Budeš taky chtít zjistit vzdálenost SAM stanoviště protože tvoje reakce může být v závislosti na ní různá, jak jsme si již řekli. Jiný způsob: použij padlock, abys se ujistil, že na tebe nic neletí.
1. Vyhni se hrozbě - sleduje střela tvůj letoun ? Pokud ano, má střela IR hledáček ? Pokud použiješ jmenovky (labels) uvidíš co na tebe letí. Když TWS nespustí, jedná se o IR střelu nebo ručně naváděnou střelu bez pomoci radaru.
2. Protiopatření a manévry podle požadavků - fléry a snížení tahu motorů jak je jenom možno platí na IR střely, staniol na radarem naváděné. Dostaň střelu naváděnou radarem do beam pozice. Sudovitý výkrut, ostrý obrat nebo jiné manévry k vyhnutí se přilétající hrozbě.
3. Znovu uniknutí hrozbě - pokud jste se střely pořád nezbavili, následuje krok 4.
4. Obnov tah - co nejdříve budeš chtít pokračovat v normálním letu takže musíš získat energii pomocí klesání a přídavného spalování. Ve Falconu 4 střílí operátoři SAMů střely v salvách. Musí být ve tvém zájmu mít letoun v ideální konfiguraci do vystřelení druhé střely poté, co se první zbavíš ale ztratíš nějakou energii.
Nic z tohoto není dogma, je to jen moje vlastní zkušenost a je možné, že existují lepší praktiky v boji se SAMy. Přeji všem hodně štěstí a co nejvíce zážitků z létání v nejrealističtějším simulátoru dneška.Chcete vědět něco víc o zbraních? Tak tady jsou linky:

VOODOO.CZ

MILITARY ANALYSIS NETWORK

Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | tisk
Související články:
Mise 01: Základní ovládání letounu (Orig. man. strana 1-4 Basic aircraft handling) (01.04.2007)
Mise 02: Start (Originální manuál strana 1-3 Takeoff) REV.3 (01.03.2007)
Mise 06: Split S manévr v minimální výšce (28.02.2007)
Mise 07: Manévr Immelman (Originální manuál strana 2-16 High speed over the top maneuve) (27.02.2007)
Mise 08: Nízkorychlostní 'Over-the-Top' manévr a výstup z pádu (Originální manuál strana 2-19 Low-speed over the top maneuver and departures) (27.02.2007)
Mise 09, 10: Přistání (26.02.2007)
Mise 11: Přistání bez motorů (Originální manuál strana 3-11 (Flameout landing) (24.02.2007)
Mise 12: Navigace a let v čase (Originální manuál strana 3-19 Navigation and Timing) (23.02.2007)
Mise 13:Air-to-Air radarové módy (Originální manuál strana 4-2 Air-to Air radar modes) REV.3 (22.02.2007)
Mise 14: 20 mm kanón. ( Originální manuál strana 4-14 20MM Cannon (Air To Air)) REV. 2 (21.02.2007)
Mise 15: AIM 9 Sidewinder. (Originální manuál strana 4-21 AIM 9 Sidewinder) (18.02.2007)
Mise 16: AIM-120 AMRAAM (Originální manuál strana 4-27 AIM-120 AMRAAm) (17.02.2007)
Mise 17 AIM 7 Sparrow. (Originální manuál strana 4-20 AIM 7 Sparrow) (16.02.2007)
Mise 18: Air-to-Ground radarové módy (Originální manuál strana 5-2 Air-to Groundr radar modes) Revize 1 (15.02.2007)
Mise 19: Bombardování s pomocí CCRP (Originální manuál strana 5-12 CCRP with unguided bombs) Revize 2 (15.02.2007)
Mise 20: Bombardování s pomocí CCIP (Originální manuál strana 5-17 CCIP bombing) REV. 2 (14.02.2007)
Mise 21: Bombardování pomocí DIVE TOSS (Originální manuál strana 5-23 DIVE TOSS WITH UNGUIDED BOM) REV. 2 (13.02.2007)
Mise 22: 20mm kanon k postřelování pozemních cílů (Originální manuál strana 5-28 20MM CANNON (AIR-TO-GROUND)) (12.02.2007)
Mise 23: Neřízené rakety - Rockets (Originální manuál strana 5-30 Rockets) (11.02.2007)
Mise 24: Řízené rakety - AGM-65 Maverick (Originální manuál strana 5-32 AGM-65 Maverick) (10.02.2007)
Jak odpálit Mavericka v SP2.... (10.02.2007)
Mise 25: Laser-Guided Bombs (Originální manuál strana 5-42 LASER-GUDED BOMBS) (09.02.2007)
Mise 26: AGM-88 HARM (08.02.2007)
Mise 27: Tankování ve vzduchu (Originální manuál strana 6-2 Air-To-Air Refueling) (07.02.2007)
Mise 29: Ofenzivní BFM (Originální manuál strana 8-2 OFFENSIVE BFM) (04.02.2007)
Mise 30: Defenzivní BFM (Originální manuál strana 8-8 DEFENSIVE BFM) (02.02.2007)
Mise 31: Čelní BFM (Originální manuál strana 8-14 HEAD ON BFM) (01.02.2007)
Mise SP19: Bombardování s CCRP, POP-UP útok použitím VIP/OA/VRP (31.01.2007)
Mise 03, 04, 05 (00.00.0000)

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search