01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
Mise 09, 10: Přistání - 26. 02. 2007
Autor: Harm | (6929 přečtení)
Ve Falconu 4.0 byla a vždy je nejobtížnější procedura správně vypočítat jak bezpečně přistát. Mnoho lidí je schopno přistát velmi jemně, ale v obtížných bojových podmínkách může takové přistání působit potíže a nemusí být zcela bezpečné nebo snadné. Navíc přibyla jedna nepříjemná ale velmi realistická fyzikální vlastnost - snos větru. Ten dokáže divy, kdo jste byli v roce tuším že 1995 v Hradci mohli jste vidět F-16 na zádech. Inu Belgická pilotka už to nemohla vydržet a svalila se na záda ještě když byla v mašině.

Tato tréningová mise slouží k nácviku přistávacího manévru. F-16 musí ve vašich rukách být schopen nejen přiblížení k letišti, ale také bezpečného dosednutí na runway bez ohrození vás samotných, vašeho stroje a všeho co se nachází na letišti.

Počáteční podmínky.
Rychlost : 200 knotů
Výška: 2.000 AGL ( nad terénem)
Nastavení mtahu motorů: střední
Configurace: Podvozek zatažen
Pozice od runwaye: vzdálenost 10nm v linii přistávací dráhy
Zbraňový mód: NAV

Popis mise.
Tato mise začíná ve zdálenosti 10 nm a ve výšce cca 2000 stop nad povrchem a rychlosti 200 knotů. Podvozek je zatažen.

Postup:

1. Nahrajte si misi "09 Landing Final Approach" v oddíle Tactical Engagement


2. Linie letu je na cca 0°. V manuálu je napsáno a v podmínkách, že jste přesně na linii ruwaye. Není to zcela pravda a budete muset poněkud doprava. Aktivujte ILS navádění pomocí HSI přepínače, čímž dostanete na HUD horizontální i vertikální indikaci na jaké relativní pozici od ideální sestupové dráhy se nacházíte. Navíc stačí nyní srovnat FPM na tzv. pulce - tadpole k navedení na dráhu. Na DEDu si pomocí seq polohy DCS přepínače na panelu ICP zapni údaje o větru a urči, odkud kam vítr fouká a jaká je jeho síla. Je to důležité proto, abys věděl, kam tě letadlo povleče po dosednutí a podle toho dosedal poněkud blíže k opačné straně ranveje. To Ti poskytne prostor a čas potřebný k aktivaci podvozku kola a brzdění.

3. Nyní je nutno oznámit řídící věži že mínite přistát. To provedeme stiskem klávesy   (viz. článek komunikace s věží) a vyberte hlášení "Declaring an emergency". Toto hlášení znamená, že máte potíže a chcete ihned přistát. Věž se pokusí vyklidit plochu a umožnit vám přistání. Sdělí vám všechny potřebné údaje k přistání. V normální situaci zadáte volbu "Inbound", kterou zahájíte celý přistávací manévr. ATC vás bude směrovat na runway mezi přistávající a startující letadla. Declaring emergency stejně jako další podvody nepoužívejte, počítač to pozná.


4. Snižte rychlost na cca 240knotů a vysuňte podvozek klávesou "G". F-16 zároveň vysune přistávací klapky, které jsou automaticky aktivovány. POZOR při rychlosti vyšší než 300 knotů se může podvozek poškodit a pak vám nezbyde nic jiného než přistání na břicho nebo katapult. V praxi se samozřejmě ujistíte, že je podvozek vysunut, pohledem. To provedete klávesami 4 a 2 na numerické klávesnici. Tím dostanete pohled na panel po levé ruce, kde uvidíte svítit kontrolky podvozku. Pokud nesvítí, proveďte znovu vysunutí podvozku klávesou "G".5. Snižte tah motoru na cca 180 knotů ( cca 84% tahu) ve výšce cca 2000 stop. Pak se vizuálně a za pomocí ATC srovnej s runwají.

6. Nyní se dostaň na sestupnou dráhu pod 3°. FPM se snaž dostat na práh runwaje. Pokračuj v manévru až se dostaneš na vzdálenost cca ....... od práhu runwaje aktivuj vzdušné brzdy klávesou "B" a snaž se snížit rychlost na cca 145 knotů a snaž se nastavit úhel sklonu na úhel 11-13°. Nastavení úhlu možná bude vyžadovat alternativně upravit tah motorů. Pokud bude vše v pořádku objeví se vám na ukazateli AOA střední hodnota. AOA indikuje úhel náběhu jen při vysunutém podvozku !7. Jakmile se dostaneš nad práh runwaje, musíš mít rychlost cca 160 až 170 uzlů. Mírně přitáhni knipl k sobě, nízká rychlost nedovolí letadlu stoupat, ale vytvoří z celého draku velkou aerodynamickou brzdu a sniž tah motorů na nulu. FPM nesmí být pod značkou 2.5°klesání, spíše by mohlo být na pouhém 1°a přistání bude jako z učebnice. Tím letadlo "předpokládejme" dosedne na runwaj.8. V momentě dosednutí musíte mít aktivovány trvale a naplno vzdušné brzdy a rychlost cca 150 uzlů, okamžitě položit přední kolo tlakem na joy od sebe na dráhu, aktivovat jeho ovládání a začít ihned brzdit koly. Při snosu větru sice podle FPM letíte podélně s ranvejí, ale drak letounu je mnohdy velmi vychýlen na některou stranu - při bočním větru..

No a to je v krátkosti vše. Je nutné si uvědomit, že tento manévr je pro "VáS" životně důležitý. Mysli-li někdo, že se muto podaří ihned, tak zatraceně mílí. Chce to skutečně hodně trpělivosti - výsledek je velmi pěkný prozitek. Zvláště když si to prohlédnete v AMCI.

Jde to jinak a inteligentněji
Jestliže se zajímáte o přistávání stejně důkladně jako skuteční piloti F-16 nebo jestli se jednoduše zajímáte o to, jak to udělám já, čtěte dál!
Já osobně jsem mám trošku jiný systém pro přistání, snad jednodušší. Tento systém se přibližuje ke skutečnému přistávání s F-16. Někteří mohou zjistit, že tento přístup je hodně odlišný od toho co je popisováno výše. K tomu, aby jste pochopili některé souvislosti o kterých budeme mluvit níže musíte znát některé termíny a pojmy.

Snad většina lidí používá k přistávání Falconu 4.0 především monitory s jejich ukazatelem směru letu FPM (Flight Path Market) a rychlosti letu. Já osobně při přibližování ignoruji rychlost letu, ale kladu důraz na AOA konzolu s použitím FPM. Můžete provést hezké přistání s jakoukoliv hmotností bez nutnosti kontrolovat rychlost letu. Všimněte si že rychlost letu není vůbec zobrazována na žádném obrázku!

Jakmile jste v klouzavém letu a vaše rychlost je dostatečně nízká k tomu, aby jste mohli klesnout na podvozek, můžete ignorovat rychlost letu a soustředit se na přistání s použitím FPM a jeho vztahu k přistávací dráze a AOA konzole. Ta se nachází vlevo od HUDu a jsou to vlastně tři světla.
Obrázek dole ukazuje FPM a zástupce AOA konzoly. Je to zároveň indikace vysunutí podvozku. Ale to není její hlavní funkce. Ta spočívá zde. Obě jsou označeny červeným čtverečkem:


FPM a AOA indexer

Nejdříve musíte znát účel FPM, aby jste mohli pochopit, jak používat AOA konzolu. AOA konzola je ukazatel ve tvaru bodu na HUDu, který signalizuje váš úhel náběhu (hodnota ve stupních - poměr mezi směrem letu a směrem vašeho nosu). To se objeví na HUDu poté co otevřete podvozek. Je-li FPM je nad AOA ukazatelen, pak je váš úhel náběhu menší než 11 stupnů. Jestliže je na vrcholu ukazatele (jako v obrazu nahoře), pak jste na 11 stupních úhlu náběhu (AOA). Jestli je uprostřed, jste na 13 stupních AOA (optimum AOA pro přistání) a jestli je zcela dole, pak jste na 15 stupních AOA (AOA je příliš vysoko pro bezpečné přistání).

Alternativní způsob přistání

úvod máme za sebou a můžeme hovořit o přistání. Když se přibližujete k přistávací dráze musíte otevřít vzdušnou brzdu a dostat se pod rychlost 250 knotů. Pak teprve můžete otevřít podvozek. Při vyšší rychlosti to znamená minimálně poškození podvozku případně jeho zničení.


Nastavení před přistáváním – Vzdušné brzdy otevřeny a povozek vysunut

Začnete klouzat pod úhlem 2.5 až 3 stupně. Pak umístěte FPM na práh přistávací dráhy s použitím řídicí páky. Výsledek vidíte v obrázku dole:Velmi dobře, právě nastalo toto:

1. Kloužeme pod 2.5 stupni (na zobrazení FPM jsme rovnou mezi 0 a 5 stupni).
2. FPM je přímo na prahu přistávací dráhy.

Teď potřebujeme udělat třetí věc. Potřebujeme dostat FPM na vrcholu AOA ukazatele. K ovládání úhlu útoku použijeme škrtících klapek. I když FPM je nad AOA ukazatelem budete potřebovat redukovat výkon tak, aby AOA vzrostl. Obvykle uzavřete škrtící klapky zcela a motor běžet naprázdno. Pamatujte si, držete FPM na přední části přistávací dráhy do poslední chvíle zvýšení AOA. Pomocí škrtících klapek v mimimálního tahu to přijde rychle. Na obrázku nahoře FPM se setkal s vrcholem ukazatele asi po 10-15 sekundách. Jakmile dostanete FPM blízko k vrcholu AOA ukazatele, budte potřebovat zvýšení výkonu k zachování FPM na horním konci ukazatele. Obvykle to bude s nastavením tahu na 82% až 83% RPM (2200 průtok paliva) pro lehkou korekci, nebo 84% až 87% RPM (2300 -2400 průtok paliva) razantní korekci.
Obrázek dole je pravděpodobně nejdůležitějším obrázkem v této kapitole. Ukazuje F-16 správné ustálení letu na přistání:Všimnete že jsou všechny tři podmínky v souladu:
  1. Jsme v klouzavém letu.
  2. FPM je v přední části přistávací dráhy.
  3. FPM je na vrcholu AOA ukazatele.
Všechno co nyní potřebujete dělat je - udržet to! Dole jsou čtyři obrázky ukazující problémy klouzavého letu a jejich řešení. Jsou jednoduché a dost srozumitelné. Na tomto prvním obrázku je FPM pod prahem přistávací dráhy. Všechno co potřebujete udělat je jednoduše přitáhnout knipl k sobě a dostat FPM zpět na přistávací dráhu. Je nutné ale ujistit se, že jste ještě v klouzavém letu.Tento další obrázek ukazuje, že FPM je příliš vysoko s ohledem na přistávací dráhu. Odpověď: Knipl vpřed.


Tento další obrázek ukazuje, že FPM je příliš vysoko s ohledem na přistávací dráhu. Odpověď: Knipl vpřed.


Tento další obrázek ukazuje, že AOA je příliš nízko (FPM je nad ukazatelem). Zmenšete mírně výkon motoru a dostanete AOA nahoru.Udržování FPM na vrcholu AOA ukazatele není obtížné. Vyžaduje to však přesto kousek obratnosti. Bude požadována pouze malá změna polohy škrtících klapek, aby se zachovalo FPM tam, kde by mělo být. Je to možné dělat poklepy na klávesy škrtících klapek ("+" a "-" ). Lepší však je vlastnit plynovou páku jako přídavné zařízení.
Jakmile si na tento způsob zvyknete, pak se přistání stává snadným. Jakmile jsou všechny tři podmínky dodrženy jste na správném úhlu přiblížení a vaše rychlost bude přesně kam kde by měla být (kolem 140 KTS pro lehké letadlo a 170 KTS pro těžké letadlo). Tento systém je výhodný, takže si nemusíte dělat ani starosti s rychlostmi pro danou hmotnost. Mnozí piloti Falconu 4.0 to zjistí sami až pádem na zem, protože se pokusí o přistání s použítím kontroly rychlosti a neodhadnou svou rychlost správně (budou příliš pomalý). Vysoká rychlost přistání může mít hrozné následky ve formaci nebo pád.
Následující obrázek znovu ukazuje optimální klouzavý let přiblížení se všechny třemi podmínkami. Je odlišný v tom že červený rámeček je umístěn kolem té oblasti obrazovky ukazující tu nejdůležitější část kterou budete po celé přistávaní kontrolovat pohledem. Můžete v podstatě ignorovat pohled na rychlost letu, nadmořskou výšku, průtok paliva, AOA světlo, atd. Důležité při používání kontroly FPM a AOA ukazatele pro přistání je, že rychlost letu se kouzelně stará sama o sebe a můžete držet oči v malé oblasti HUDu. To významě napomáhá snížení množství práce.Tento následující obrázek ukazuje situaci ještě před prahem přistávací dráhy. Všechny tři podmínky jsou dodrženy. Můj FPM je umístěný ještě za optimální přistávací bod:Tento další obrázek ukazuje jiné přistání s těžkým letadlem. Všimněte si RPM je v 87% namísto 83% jako v obrázku nahoře. V tomto případě v tom není žádný rozdíl..


Právě jsem nad prahem runwaje a připravuji se k dosednutí:


Během několika sekund přistanu, jemně upravím tah motoru a trochu přitáhnu knipl. Toto způsobí pohyb FPM směrem dolů. Tah je velmi nepatrný. Nepotřebujete moc tahu. Jediné co je potřeba změnit klesání z 11° na optimální AOA 13°. Snížím výkon a přitáhnu knipl a nechám letadlo vyrovnat na posledních pár stopách nad přistávací dráhou.
Následující obrázek ukazuje tah během poslední vteřiny před přistáním. Povšimněte si že RPM klesl na 75%. Pak prudce na 60%:


Přistání! Tento obrázek mě ukazuje asi v 12°-13° stupních AOA. V tomto AOA si nemusíte dělat žádné starosti - vaše letadlo se samo "přilepí" k zemi:


Dej pozor na tah. Někdy je snadné nechat tah vyšší a pak zjistíte že plujete nad přistávací dráhou a neklesáte. Hodně pomáhá brzdící síla. Zkuste si to a osvojte si techniku používání tahu motoru a uvidíte sami jak to půjde. šetřete svoje pneumatiky při dosedávání na runwaj. Není potřeba zvyšovat tah dříve než to je potřeba . Jestliže si to vyzkoušíte pak zjistíte že je potřeba minimálního tahu.

Zde je souhrn úkonů pro přistání:
1. Snižte rychlost letu pomocí vzdušných brzd a otevřete podvozek.
2. Dostaňte se na klouzavý let pod 2.5° až 3° stupni.
3. Držte FPM na přední část přistávací dráhy a FPM na horní hraně AOA ukazatele (11° stupňů AOA).
4. Jen několik sekund před přistáním přidejte podle potřeby tah a pak snižte tah na minimum.
Obrázek ukazuje jak by to mohlo vypadat. Tento obrázek ukazuje 13° přiblížení.


Doufám, že vám tento návod pomůže. I když se vám zdá tento alternativní postup přistání nesnadný, je velmi podobný přistání, které používají skuteční piloti F-16. Pamatujte si že se nesmíte nechat odradit problémy o pokus přistání tímto způsobem. Je to potřeba brát jako cvičení.

Vyzkoušejte to.

Jiný způsob alternativního přistání
Spočívá v jediné změně proti Mirdou perfektně vysvětleným pravidlům přistání a vyplývá ze změn v SP 2 a SP 3. Prostě posaďte FPM na 2.5°značku sestupu, která se na HUDu objeví po otevření podvozku, posaďte na ni FPM a to vše umístěte na práh ranveje

Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | tisk
Související články:
Mise 01: Základní ovládání letounu (Orig. man. strana 1-4 Basic aircraft handling) (01.04.2007)
Mise 02: Start (Originální manuál strana 1-3 Takeoff) REV.3 (01.03.2007)
Mise 06: Split S manévr v minimální výšce (28.02.2007)
Mise 07: Manévr Immelman (Originální manuál strana 2-16 High speed over the top maneuve) (27.02.2007)
Mise 08: Nízkorychlostní 'Over-the-Top' manévr a výstup z pádu (Originální manuál strana 2-19 Low-speed over the top maneuver and departures) (27.02.2007)
Mise 11: Přistání bez motorů (Originální manuál strana 3-11 (Flameout landing) (24.02.2007)
Mise 12: Navigace a let v čase (Originální manuál strana 3-19 Navigation and Timing) (23.02.2007)
Mise 13:Air-to-Air radarové módy (Originální manuál strana 4-2 Air-to Air radar modes) REV.3 (22.02.2007)
Mise 14: 20 mm kanón. ( Originální manuál strana 4-14 20MM Cannon (Air To Air)) REV. 2 (21.02.2007)
Mise 15: AIM 9 Sidewinder. (Originální manuál strana 4-21 AIM 9 Sidewinder) (18.02.2007)
Mise 16: AIM-120 AMRAAM (Originální manuál strana 4-27 AIM-120 AMRAAm) (17.02.2007)
Mise 17 AIM 7 Sparrow. (Originální manuál strana 4-20 AIM 7 Sparrow) (16.02.2007)
Mise 18: Air-to-Ground radarové módy (Originální manuál strana 5-2 Air-to Groundr radar modes) Revize 1 (15.02.2007)
Mise 19: Bombardování s pomocí CCRP (Originální manuál strana 5-12 CCRP with unguided bombs) Revize 2 (15.02.2007)
Mise 20: Bombardování s pomocí CCIP (Originální manuál strana 5-17 CCIP bombing) REV. 2 (14.02.2007)
Mise 21: Bombardování pomocí DIVE TOSS (Originální manuál strana 5-23 DIVE TOSS WITH UNGUIDED BOM) REV. 2 (13.02.2007)
Mise 22: 20mm kanon k postřelování pozemních cílů (Originální manuál strana 5-28 20MM CANNON (AIR-TO-GROUND)) (12.02.2007)
Mise 23: Neřízené rakety - Rockets (Originální manuál strana 5-30 Rockets) (11.02.2007)
Mise 24: Řízené rakety - AGM-65 Maverick (Originální manuál strana 5-32 AGM-65 Maverick) (10.02.2007)
Jak odpálit Mavericka v SP2.... (10.02.2007)
Mise 25: Laser-Guided Bombs (Originální manuál strana 5-42 LASER-GUDED BOMBS) (09.02.2007)
Mise 26: AGM-88 HARM (08.02.2007)
Mise 27: Tankování ve vzduchu (Originální manuál strana 6-2 Air-To-Air Refueling) (07.02.2007)
Mise 28: Hrozba řízených raket. (Originální manuál strana 7-2 Missile threat reaction) (06.02.2007)
Mise 29: Ofenzivní BFM (Originální manuál strana 8-2 OFFENSIVE BFM) (04.02.2007)
Mise 30: Defenzivní BFM (Originální manuál strana 8-8 DEFENSIVE BFM) (02.02.2007)
Mise 31: Čelní BFM (Originální manuál strana 8-14 HEAD ON BFM) (01.02.2007)
Mise SP19: Bombardování s CCRP, POP-UP útok použitím VIP/OA/VRP (31.01.2007)
Mise 03, 04, 05 (00.00.0000)

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search