01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
Mise 01: Základní ovládání letounu (Orig. man. strana 1-4 Basic aircraft handling) - 01. 04. 2007
Autor: Harm | (9883 přečtení)
V této misi se naučíte základnímu ovládání letoun F-16 C, což je jednomístná stíhačka zavedená v téměř všech členských státech našich spojenců NATO. Po nastartování mise pomocí kliknutí na ikony letounu vpravo dole zjistíte, že se nacházíte v kokpitu letounu pár kilometrů nad zemí a nevíte co s tím. Takže jako první zmrazte hru, abyste mohli pěkně pomalu všechno zažít. Připravte se na jedno: bude to trvat. Protože v současné době je venku patch s názvem SP 3, který svou plynulostí a "přítulností" k pomalejším počítačům zdaleka překonává verze 1.09, 1.10 eFalcona, verze SP 1 a SP 2 a tím tyto patche zcela vylučuje z dalších našich úvah, budeme se bavit jenom o verzi 1.08 a SP 3. Za tím účelem potřebujete k těmto tréninkovým misím ještě manuál k verzi SP 2 ( přeložený kompletně do češtiny a nelézti ho lze na našich stránkách ) a dodatek tohoto manuálu postihující změny na verzi SP 3., rovněž přeložený do češtiny a opět ke stažení na našich stránkách.

Protože FALCON 4.0 je v mnoha ohledech naprogramován stejně reálně jako skutečná F-16, vyžaduje po Sim pilotovi stejně jako skutečná F-16 spoustu učení a cviku. Zvládnete-li úkoly a pilotáž v této tréningové misi, pak můžete pokračovat ve velmi komplikovaných a náročných bojových akcích. Tuto misi cvičte tak dlouho, až se naučíte používat a rozumět všemu, co bude níže uvedeno. Nesnažte se přeskakovat, naučíte se jenom spousty zlozvyků, které Vám budou později velice vadit. Netrpělivým budeme pořád opakovat: tohle není hra, tohle je skutečný výcvik a boj.

K tomu, abychom všechno zvládali musíme nejdříve znát všechny nejdůležitější přístroje v kokpitu. Bez těchto znalosti a návyků nemá smysl číst a hlavně ne létat další tréningové mise - vždy skončíte jenom špatně. Tohle není hra, tohle je boj.

HUD
Head up Display neboli HUD je první věcí, která vám padne do oka. Jedná se o průhledový štít před pilotem, na který jsou zvláštním zařízením promítány zespod různé údaje.
Zde je popis základních částí HUDu:


Značka směru letu
( FPM flight path market ) ukazuje, kam letoun směřuje. Značka je tvořena kolečkem s dvěma křidýlky a výškovkou, tedy jako byste se dívali na letoun zezadu. Jestliže pohybem kniplu ( joisticku ) umístíte značku směru letu FPM na bod na zemi a držíte ho tam, vaše letadlo narazí do země přesně v místě, kam FPM ukazuje.

Zaměřovací kříž je malý křížek na HUDu umístěný vprostřed nahoře a jedná se vlastně o " železný zaměřovací kříž" kanónu. Je to "tentýž" křížek, který měl na svém Fokkeru namontován už baron von Richthoffen. Rozdíl mezi zaměřovacím křížem (příď letadla) a značkou směru letadla se nazývá AOA anglicky úhel útoku ale česky úhel náběhu. Je to úhel, který svírá trup letounu ( kříž ) a směr letu letounu ( FPM ). Jinak řečeno úhel, který svírá podélnáosa letadla a směr, kterým letadlo letí, dalo by se to říci i tak, že letadlo někdy leží na vzduchovém polštáři hlavou nahoru. Tímto křížem můžeme mířit na vzdušné cíle, které nemanévrují a nepohybují se nám též po HUDu - mají nulovou odchylku a nulový polohový úhel - letí přímo před námi.

Stupnice sklonu ukazuje, zda klesáme či stoupáme a o kolik stupňů. Na okrajích jednotlivých rysek se nachází číselní hodnoty v těchto stupních. Dlouhá, pevná a vždy horizontální linka uprostřed HUDu je 0o sklon. Stupnice sklonu jsou v 5o přírustcích. Čárkované čáry zobrazují klesání a plná čára stoupání.

Stupnice rychlosti je na levé straně HUDu. Protože tato momentálně analogová stupnice ukazuje rychlost letu v přírůstcích desítek, hodnota 40 znamená že letíš rychlostí 400 uzlů (námořních mílí za hodinu anglicky knots, vyslovuje se nots =1802 metrů.). Stupnici si můžete přepnout na digitální , analogovou nebo smíšenou. Přepínače konfigurace HUDu se nachází na pravém předním panelu vedle joysticku pilota a jsou plně funkční. S druhem zobrazované rychlosti úzce souvisí problematika načasování letu trasy - to znamená být v daný čas na určitém místě. Po stisku tlačítka CRUS na panelu ICP ( tlačítka pod HUDem ) dostaneme na DEDu ( data entry displey - zobrazení vkládaných dat ) údaje o nihž bude řeč v kapitole o načasování mise, my se budeme nyní zabývat jen posledním spodním řádkem, který ukazuje rychlost v TAS ( true airspeed aneb skutečná rychlost letounu ) formátu. Ve své F-16 máš standardně nastavenu rychlost CAS ( C u ukazatele rychlosti ) což je rychlost kalibrovaná a udává, jakou rychlostí na letoun naráží molekuly vzduchu. To znamená, že CAS při MACH 1 bude ukazovat zcela jiné hodnoty rychlosti ve výšce 2000 stop a 30000 stop. Proto je na DEDu u CRUS výpočtu správné rychlosti k dosažení aktuálního steerpointu podle TOS ( time over steerpoint - čas nad steerpointem ) rychlost v TAS.

Stupnice výšky je umístěna vpravo uprostřed HUDu. Tato stupnice ukazuje nadmořskou výšku v desítkách stop, též nazývaný MSL (výška nad hladinou moře). Pamatujte si, že HUD ukazuje nadmořskou výšku MSL - NAD MOŘEM - Ale jen do 1200 stop, pak se stupnice automaticky přepne na zobrazování výšky nad terénem, pokud boční náklon letounu ( bank ) nedosáhne vyšší hodnoty než 60°. Poté se výška opět změní v nadmořskou, takže například při ostré zatáčce těsně nad povrchem země musíte pouze očima hlídat zemi. Nadmořská výška 500 na analogové stupnici je 5000 stop nad mořem. Když se posuvný proužek dostane k číslu 2, jste 200 stop nad zemí. Když vystoupáte nad 1500 stop, stupnice se vrátí do zobrazení nadmořské výšky.

Stupnice kurzu umístěná momentálně ve spodní části HUDu ( jde přepnout nahoru nebo nechat zmizet ) ukazuje kurs letadla . Stupnice jednoduše ukazuje kurs v desítkách stupňů. Kurs 27o je 270o tedy na západ. U verzí 1.10 a SP 1 je stupnice tříčíselná.

G-metr je vlevo nahoře HUDu a zobrazuje momentální G přetížení působící na letoun a to jak negativní tak pozitivní G. Naproti tomu G-metr ve spodním levém rohu HUDu ukazuje maximální možné G přetížení v daném momentě, tzv. limit G. To záleží na druhu a množství zátěže, kterou letoun nese. O tomto termínu se mluví v problematice zvané CAT I/III, tedy kategorii možného zatížení letounu I - s nákladem pum do 6 G ( nižší manévrovatelnost letounu ) a III - zatížení do 9 G, což je maximum. K přepínání slouží u verze SP 3 přepínač nazvaný CATI/III. Ještě poznámečka: nemusí to být maximum, můžete totiž vypnout limity klopení a dosahovat neomezeného přetížení, ale asi to nevydrží drak letadla.
 • údaj o maximálním dosaženém G během aktuálního letu je umístěn vlevo uprostřed HUDu.
 • údaj o vzdálenosti k vybranému steerpointu se nachází spolu s číslem vybraného steerpointu vpravo dole na HUDU ve spodním řádku NAV hlavního režimu, nad ním je čas, za který bude při současném režimu letu vybraného steerpointu dosaženo a zcela nahoře údaj označující vzdálenost k místu posledně vybraného uzamčeného cíle. Přibírá písmeno F.
 • údaj o stavu zbraňových systémů je umístěn pod stupnicí rychlosti a jedná se o tři možné zkratky: arm - odjištěno, safe - zajištěno, sim - simulace
 • indikace vysunutí podvozku - uprostřed HUDu poněkud níže a mírně vlevo vidíte svislou čáru, která znamená, že podvozek je venku. Navíc, jakmile podvozek vysunete, dostanete na pozici 2,5°klesání přerušovanou další čáru, která značí ideální úhel sestupu. Co s ní ? Při přistání na ni umístíte FPM a to celé ještě na práh přistávací dráhy a jste na ideální sestupové dráze. Doplněno o ILS verze SP 3 poskytuje tohle všechno pilotovi skutečně veškerou pomoc při správném přistání
Možnosti ovládání HUDu

Obrázek 1 ukazuje všechny základní části HUDu, které jsou dostupné jak ve Falconu 4.0 tak i ve skutečné F-16. Ne všechno pilot v daném okamžiku používá a ne každý pilot používá HUD stejným způsobem. Proto můžete konfigurovat HUD displej podle svých potřeb. Více se dozvíte o HUDu zde.


Přístroje v kokpitu.
Ujistěte se že jste v 2-D kokpit pohledu. Jestliže se podíváte dolů naskytne se vám následující obrázek ve verzi SP 1:


ADI (indikátor polohy letadla) zobrazuje informace o klonění a klopení. Je nazýván též umělý horizont. Tytéž informace máte na HUDu.

Rychloměr ukazuje rychlost letu ve stovkách uzlů. Když je červená jehla na "4" letíš rychlostí 400 uzlů. Číslo vlevo od středu je rychlost v Machových jednotkách.

Výškoměr MSL ukazuje nadmořskou výšku letadla (výška nad hladinou moře) na kulatém číselníku. Digitální výstup se nachází uvnitř číselníku ukazuje nadmořskou výšku v tisících stop. Bílá ručička na číselníku zobrazuje nadmořskou výšku v stovkách stop. Otáčí se ve směru hodinových ručiček když letoun stoupá a obráceně.

AOA Indikátor je páskový ukazatel úhlu náběhu letadla neboli AOA. F-16 má limity AOA od +25o do -5o. Pamatujte si, že AOA je úhlový rozdíl mezi zaměřovacím křížem a ukazatelem směru letu. Obrázek 1-3 ukazuje AOA, obě značky HUDu.


Obrázek 1-3

HSI (indikátor polohy) je velmi komplexní měřidlo, které budeme potřebovat v tréninkové misi 12. Jakmile budeme vědět všechno o HSI, budeme ho moci používat ke zjišťování kursu Stupnice na obvodu číselníku HSI ukazuje značky N-S-E-W které znamenají sever, jih, východ a západ. Jestliže letadlo mění směr, číselník ukazuje změnu v leteckém kursu. Pro bližší údaje viz. Manuál k verzi 1.10 a SP 1, oba jsou totožné.

RPM Měřidlo měří otáčky lopatek turbíny motoru za minutu. RPM se zobrazuje v procentech. 100% je maximum. 0% znamená že motor je nečinný. 70% je jalový výkon, tedy výkon po nahození motorů. RPM má přímou souvislost s polohou škrticích klapek a tady plynové páky. Ve skutečné F-16 ho pilot nevidí na HUDu vlevo dole jako ho vidíme my. V konfiguračním programu SP 3 si jej můžeme rovněž zakázat vynecháním políčka No RPM on HUD.


Počáteční podmínky.
rychlost letu: 400 knots ( uzlů )
nadmořská výška: 7.500 feets ( stop )
seřízením škrticí klapky: na středním tahu
zbraňový mód: NAV

Postup:
 1. Nahrajte si tréningovou misi "01" z basic aircraft handling.
 2. Stiskněte "SHIFT+F zmrazení hry. Přestože je hra zmrazená, můžeme probírat různé pohledy a nastavení. K různým pohledům slouží číselné klávesy v horním části klávesnice a jejich kombinace s klávesou Shift. Vyzkoušejte si je. Nyní zpozorněte: některé pohledy nejsou aktivní ( například chybí protivník) ale ty, které jsou se dají takto kombinovat: jakmile vidíte jakýkoliv předmět, cíl, letoun, vozidlo, letící střelu atd atd. můžete si na něj vystřídat celou škálu pohledů - orbit pohled, satelitní, přiblížení, oddálení pohledu, otáčení kolem dokola atd atd.
  Stiskněte "1" a dostanete "2D cockpit". Tedy pohled do kokpitu, kde můžete mačkat myší tlačítka jako v reálné F-16. Existují tři druhy kurzorů myši, kterými ovládáte 2-D kokpit. Červený kosočtverec indikuje že nemůžete stisknout - použít tlačítko. Neúplný žlutý kroužek znamená můžete vypínače, atd. použít. Žlutá šipka oznamuje že můžete změnit pohled vlevo, vpravo, atd..
  Stiskněte "o". Tím získáte "Orbit view", který je pohledem z vrchu na váš letoun.
  Chcete-li zvětšit pohled, stiskněte klávesu "6". Po dalším stisku klávesy "6" se znovu vrátíte do normálního pohledu.
 3. Přejděte do 2-D kokpitu stiskem klávesy"1". Stiskněte znovu "SHIFT+F" k odmražení hry.
 4. Nastavit tah RPM na 85% pomocí škrtících klapek na plynové páce nebo stiskem klávesnice "Ctrl+ =" nebo " Ctrl = -".´ ( velvo od Backspace).
 5. Jestliže pohnete kniplem od sebe, budete klesat. Pomalu a plynule to udělejte. Tak. teď mírně , pomalu a hlavně plynule přitáhněte naopak k sobě a začnete stoupat. Neučte se kniplem trhat, všechny pohyby musí být velmi plynulé. Pokud knipl vychýlíte vlevo nebo vpravo, obrátíte letoun podél jeho podélné osy. Zadním vodorovným plochám se říká výškovky. F-16C má rovněž účinné kormidlo, jemuž se říká směrovka. Pokud nemáte pedály, moc ji používat nebudete. Je však velmi užitečná při odměru střelby kanónem nebo neřízenými raketami. Stejně tak při provádění sudovitého výkrutu, což je hlavní prvek obrany proti řadě střel země - vzduch nebo vzduch - vzduch. Přitáhněte knipl až dosáhnete boční náklon 60o, G je na hodnotě 2.0. Obrázek 1-4 ukazuje co udělá letoun při mírném pohybu kniplu doleva a doprava. Teď obraťte letoun o 180 °a snažte se udržet stejnou výšku - plus minus 100 stop. Buďto to udělejte kormidlem ( jde to hrozně pomnalu ) nebo kniplem, ale tady musíte použít cit a jemné zacházení a najít optimální polohu kniplu mezi jeho přitažením a nakloněním. Jestliže budete kniplem trhat, nikdy se to nenaučíte. 
  Obrázek 1-4

   
 6. Pro zachování hladiny letu, musíte sledovat FPM. Ta musí být na úrovni nulové linky HUDu. Obrázek 1-5 zobrazuje FPM na úrovni 0 linky sklonu. Praktické otočení doprava a doleva můžete sledovat při zapnutí kouřové stopy stiskem "ALT+S". Tak budete kreslit vaši dráhu letu na oblohu. Při použití "Satelitního pohled (klávesa"o" ) můžete sledovat vaše obraty z výšky. Zapněte si video Shift + Ctrl + F a můžete si svůj let přehrát.

  obrázek 1-5
   
 7. Dále budeme cvičit stoupání a klesání. Pro stoupání srovnejte FPMI s linkou 5o sklonu . Všimnout si že když stoupáte, výškoměr na HUDu ukazuje vzrůstající čísla a že vaše rychlost se snižuje (nepřidáte-li více tahu, začne houkat varovná siréna a pak ztratí letoun vztlak a jdete dolů). Navíc zjistíte že, pohyb ukazatel sklonu zaostává mírně pozadu za vašimi pohyby. Po vyšplhání do 1000 stop uklidněte dráhu letu na úrovni linky 0o sklonu.
 8. Pro klesání zatlačte pákový ovladač jemně dopředu, nastavte dráhu letu na 5o sestup. Nadmořská výška se nyní bude snížovat a vaše rychlost se bude zvětšovat. Stoupání znesnadňuje zemská přitažlivost, kdežto při klesání naopak napomáhá. Po sestoupání na hladinu 1000 stop proveďte ustálení hladiny letu do horizontální roviny - FPM na nulovou linku.
 9. Nyní začneme kombinovat otáčení, stoupání a klesání. Například udělejte otočení přesně na západ (značka 27 na kurzorovém pásku). Jste-li na daném kursu (západ), začněte stoupat a obracet se na východ (značka 90 na kurzorovém pásku). Pokuste se o výstup do 2000 stop velmi přesně.
 10. Dále zkuste udělat obrat v nízké nadmořské výšce, pod 1000 stopami AGL. Během těchto manévrů dělejte pokusy s rozdílnými volbami nadmořské výšky na HUDu klávesou CRTL + 2. Uvidíte módy auto - přepíná podle toho, jak klesnete, výšku nad terném a výšku nadmořskou. Další sada manévrů je výcvik zvaný HARTS. (Horn Awareness Recovery Training). Tyto manévry se používají pro trénink pilota k rozeznávání a kontrolu polohy letu. Když je příď letadla zdvižena nad 45o a rychlost letu jde pod 170 uzlů, rozezní se varovná siréna. Obrázek 1-5 ukazuje graf kombinace nízké rychlosti a náklonu, kdy začne v F-16 fungovat varovná siréna. Není nutné biflovat graf nazpaměť. Musíte si ale být vědomi toho, chcete-li stoupat s vysokým náklonem, musíte mít k tomu i odpovídající rychlost.
   
  obrázek 1-6 obrázek 1-7

Proveďte následující kroky pro trénink HART manévrů:
 1. Vystoupejte na 15000 stop proveďte ustálení letu. Nastavte škrtící klapky na 85%.
 2. Přitáhněte pevně knipl k sobě a stoupejte s 5 G až 7 G přímo vzhůru, Nastavte FPM na úhel stoupání 70 ° - mrkněte na HUD. Nyní budete pozorovat jak FPM začne zaostávat za zaměřovacím křížem. Zpočátku budete pod vysokým G, které je způsobeno prutkým přitažením kniplu. Později se G začne opět snižovat v závislosti na ztrátě rychlosti. Obrázek 1-7 ukazuje výstup.

  obrázek 1-7a obrázek 1-7b
 3. Siréna začne fungovat při asi 170 knotech. Když už slyšíte sirénu, obraťte letoun na záda. Ucítíte, že ztrácíte kontrolu nad strojem. Teď záleží na jemné práci s kniplem. Trhnutí znamená G navíc a jdete dolů.
 4. Teď začněte jemně ( ale jemně ) přitahovat knip, až se nos letounu dostane pod obzor. Nezapomeňte na plyn. Jakmile je příď letadla pod obzorem, zastavte přitahování kniplu a dovolte přechod přídě pod obzor. Držte letadlo zatím na zádech
 5. Když se rychlost letu dostane mezi 150-200 uzly, obraťe letoun hlavou vzhůru a přitáhněte knipl se 3 až 4 G do horizontálního letu - FPM na horizontální čáru
 6.  Zkuste si přesně ty samé procedury s 90o stoupáním. Použijte třeba klávesu ";" nad tabulátorem (Orbit view) pro sledování chování vašeho letounu při velmi nízké rychlosti letu.

Tento první trénink úkol vám pomůže praktikovat ovládání letadla s použitím kokpitu a HUD symboliky. Když provádíte obraty, stoupání, klesání a HART manévry bez pádu na zem, jděte k další misi. Nezapomeňte, že tyto manévry musí být provedeny precizně co se týče srovnávání křídel do horizontální roviny k tomu, abyste pak v praxi byli schopni odhodit řadu pum v rovné přímce na kolonu nepřítele nebo abyste se po looping manévru dostali na stejné místo, z něhož jste ho začali. Preciznost každého manévru zásadně ovlivňuje výkonnost v boji.

Tento první trénink úkol vám pomůže praktikovat ovládání letadla s použitím kokpitu a HUD symboliky. Když provádíte obraty, stoupání, klesání a HART manévry bez pádu na zem, jděte k další misi.


Moje postřehy
Pokud nemáte do pilotování buňky a nejste do létání fanda, Falcon ho z Vás neudělá, spíše naopak. Půl roku budete potřebovat na to, abyste se naučili jenom létat, pokud to trochu neumíte. To žádný sváteční letec nevydrží.

Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | tisk
Související články:
Mise 02: Start (Originální manuál strana 1-3 Takeoff) REV.3 (01.03.2007)
Mise 06: Split S manévr v minimální výšce (28.02.2007)
Mise 07: Manévr Immelman (Originální manuál strana 2-16 High speed over the top maneuve) (27.02.2007)
Mise 08: Nízkorychlostní 'Over-the-Top' manévr a výstup z pádu (Originální manuál strana 2-19 Low-speed over the top maneuver and departures) (27.02.2007)
Mise 09, 10: Přistání (26.02.2007)
Mise 11: Přistání bez motorů (Originální manuál strana 3-11 (Flameout landing) (24.02.2007)
Mise 12: Navigace a let v čase (Originální manuál strana 3-19 Navigation and Timing) (23.02.2007)
Mise 13:Air-to-Air radarové módy (Originální manuál strana 4-2 Air-to Air radar modes) REV.3 (22.02.2007)
Mise 14: 20 mm kanón. ( Originální manuál strana 4-14 20MM Cannon (Air To Air)) REV. 2 (21.02.2007)
Mise 15: AIM 9 Sidewinder. (Originální manuál strana 4-21 AIM 9 Sidewinder) (18.02.2007)
Mise 16: AIM-120 AMRAAM (Originální manuál strana 4-27 AIM-120 AMRAAm) (17.02.2007)
Mise 17 AIM 7 Sparrow. (Originální manuál strana 4-20 AIM 7 Sparrow) (16.02.2007)
Mise 18: Air-to-Ground radarové módy (Originální manuál strana 5-2 Air-to Groundr radar modes) Revize 1 (15.02.2007)
Mise 19: Bombardování s pomocí CCRP (Originální manuál strana 5-12 CCRP with unguided bombs) Revize 2 (15.02.2007)
Mise 20: Bombardování s pomocí CCIP (Originální manuál strana 5-17 CCIP bombing) REV. 2 (14.02.2007)
Mise 21: Bombardování pomocí DIVE TOSS (Originální manuál strana 5-23 DIVE TOSS WITH UNGUIDED BOM) REV. 2 (13.02.2007)
Mise 22: 20mm kanon k postřelování pozemních cílů (Originální manuál strana 5-28 20MM CANNON (AIR-TO-GROUND)) (12.02.2007)
Mise 23: Neřízené rakety - Rockets (Originální manuál strana 5-30 Rockets) (11.02.2007)
Mise 24: Řízené rakety - AGM-65 Maverick (Originální manuál strana 5-32 AGM-65 Maverick) (10.02.2007)
Jak odpálit Mavericka v SP2.... (10.02.2007)
Mise 25: Laser-Guided Bombs (Originální manuál strana 5-42 LASER-GUDED BOMBS) (09.02.2007)
Mise 26: AGM-88 HARM (08.02.2007)
Mise 27: Tankování ve vzduchu (Originální manuál strana 6-2 Air-To-Air Refueling) (07.02.2007)
Mise 28: Hrozba řízených raket. (Originální manuál strana 7-2 Missile threat reaction) (06.02.2007)
Mise 29: Ofenzivní BFM (Originální manuál strana 8-2 OFFENSIVE BFM) (04.02.2007)
Mise 30: Defenzivní BFM (Originální manuál strana 8-8 DEFENSIVE BFM) (02.02.2007)
Mise 31: Čelní BFM (Originální manuál strana 8-14 HEAD ON BFM) (01.02.2007)
Mise SP19: Bombardování s CCRP, POP-UP útok použitím VIP/OA/VRP (31.01.2007)
Mise 03, 04, 05 (00.00.0000)

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search