01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
Vytvoření jednoduché TE mise - 27. 02. 2009
Autor: Stranger | (2578 přečtení)
Jak vytvořit svou misi.....
Tento návod vám stručně objasní, jak postupovat krok za krokem při vytváření vlastní mise. Nejrychlejší cestou, jak vytvořit v editoru TE misi, je akceptovat většinu původního nastavení. Tato kapitola popíše, jak vytvořit jednoduchou A-G misi, která bude obsahovat nepřátelský útok blízko cílového bodu.

1. Zvolte Tactical Engagement v hlavním menu
2. Klikněte na tlačítko Save a pak na New. Obrazovka se změní na Mission Builder - stavitel misí.

Přidání pozemního útoku
Když začnete novou misi, počítač nastaví, že poletíte za USA


1. Klikněte pravým tlačítkem na mapu a zvolte Installations - War Production (instalace - válečná výroba). Kliknutím na mapu zavřete pop-up menu. Teď vidíte cíle, které můžete vyhodit do povětří!
2. Přibližte si tlačítkem "+" vpravo dole oblast blízko hranice mezi modrými a červenými. Zvětšenou mapou můžete pohybovat pomocí myši.
3. Klikněte na tlačítko Add Package (přidej package) vpravo od mapy.
4. Klikněte na P'yongsan Nuclear Plant (atomová elektrárna), která je blízko hranice. (Pro lepší hledání na mapě můžete zapnout jména objektů - Names, nebo podržet kurzor nad ikonou.) Po kliknutí na ikonu elektrárny se objeví okno Add Package.
5. Klikněte na ikonu zámku vedle času startu (Takeoff). Zámek zezelená a čas startu se tím zamkne.
6. Klikněte na tlačítko New a objeví se okno Add Flight (přidej let).
7. Falcon 4 automaticky nastaví prvky mise. Zkontrolujte, zda máte jako letadla F-16C a typ mise (Role) Strike. Klikněte na OK. Váš let se objeví v okně Add Package. Plánovač mise automaticky spočítá steerpointy a na mapě zobrazí letový plán.
8. Klikněte na OK v okně Add Package.
9. Klikněte na tlačítko Flight Plan na spodní straně obrazovky.
10. Procházejte mezi steerpointy pomocí šipky vpravo vedle STPT dokud se neobjeví TGT - Target (cíl). Klikněte na tlačítko Assign (přiřadit), které se objeví ve spodní části okna.
11. Když kliknete na Assign, objeví se okno Target List (seznam cílů). Posouvejte seznamem cílů v okolí steerpointu a rozbalte seznam pomocí "+" u atomové elektrárny (Nuclear Plant). Zvolte si konkrétní cíl, který chcete zničit a jeho položka zezelená.
12. Klikněte na tlačítko Reckon (prohlídka) a objeví se satelitní snímek cíle. Snímkem můžete pomocí šipek vpravo pohybovat a otáčet. Zkontrolujte si svůj cíl a pak zavřete okno kliknutím na X vpravo nahoře.
13. Klikněte na Assign v okně Target List, abyste potvrdili cíl své package. Zavřete okno Target List.
14. Zkontrolujte, zda je váš cíl zobrazen v okně Flight Path. Pak jej zavřete.
15. Klikněte na ikonu Briefing na spodní straně obrazovky. Ten je automaticky vyplněn poté, co zvolíte letový plán a cíl. Prohlédněte si cíle mise a naložené zbraně. Ty jsou automaticky nakonfigurovány podle mise. Zavřete okno Briefing.
16. Jestliže je tlačítko Add Package stále zelené, klikněte na něj - "vypněte" ho.

Přidání opozice
Bombardování je náročné, ale ještě dobrodružnější je to s dvěma MiGy za zády. Pomocí následujících kroků přidáte nepřátelský útok na svůj let.
1. Klikněte na tlačítko Fit Flight Plan vpravo dole a váš plán letu se zobrazí na celou obrazovku.
2. Zapněte ikony letadel kliknutím pravým tlačítkem na mapu a volbou Air Units/Fighter (pokud již nejsou zapnuty).
3. Klikněte na minuty v čase vpravo nahoře a šipkou vpravo posunujte čas dopředu. Uvidíte ikonu F-16, jak se pohybuje podél letové trasy. Posunujte čas tak dlouho, až bude ikona na půl cesty mezi letištěm a cílem.
Teď přidáte nepřátelský útok.
4. Změňte tým kliknutím na Team Selector vpravo nahoře. Standardně je nastaven modrý tým USA. Zvolte severní Koreu.
5. Zapněte popisky kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Names.
6. Přibližte svou ikonu F-16 tlačítkem "+" tak, aby bylo jméno čitelné.
7. Klikněte na ikonu Add Flight. Pak klikněte přímo na ikonu F-16.
8. Objeví se znovu okno Add Flight. Změňte letadlo (Aircraft) na MiG-29.
9. Zkontrolujte, že Role (úloha) je nastavena na Intercept (bránění). Cíl se automaticky změní podle nejbližšího možného cíle v oblasti. Zkontrolujte, že jako cíl (Target) je určen váš let (stejné jméno jako na mapě).
Ne každé letadlo může letět všechny typy misí. Když zvolíte například bitevník, jako třeba Su-25, Intercept se v seznamu vůbec neobjeví.
10. Klikněte na OK v okně Add Flight.
11. Klikněte na tlačítko Flight Plan na spodní straně obrazovky. Procházejte mezi steerpointy až uvidíte TGT. Zkontrolujte, že jako cíl (Target) je váš let. Zavřete okno tlačítkem X vpravo nahoře.

Přidání podmínek vítězství (Victory Conditions)
Teď je čas stanovit podmínky pro vítězství. Ty určí, co musí týmy splnit, aby dokončily misi úspěšně.
1. Klikněte na Victory Conditions na levé straně obrazovky.
2. Přibližte si na mapě svůj cíl - atomovou elektrárnu a klikněte na ni pravým tlačítkem.
3. Zvolte Add Victory Condition. V okně dole se objeví nová položka.
4. Ujistěte se, že podmínky jsou pro váš tým - což je USA. Jestli ne, nastavte jej z menu pod položkou Team.
5. Z menu pod Victory Condition vyberte Destroy. Když se objeví okno Target List, klikněte na "+" a označte cíl, který jste vybrali už dříve při plánování letu.
6. Klikněte na Assign a zavřete okno Target List. Vedle názvu cíle uvidíte konkrétní cíl, který chcete zničit.
7. Klikněte pravým tlačítkem na mapu a zvolte Show Victory Condition - ukaž podmínku pro vítězství. Uvidíte kosočtverec okolo cíle v barvě svého týmu. Pod názvem cíle je také poznámka Victory Condition 1.
8. Teď jste připraven určit bodovou hodnotu za úspěšné zničení cíle. Klikněte na políčko Points (body) ve spodním okně, vložte hodnotu 1000 a stiskněte Enter. Hodnota se objeví i v tabulce vedle vašeho týmu ve střední části obrazovky.
9. Teď nastavte podmínky pro druhý tým. Klikněte na tlačítko New dole.
10. Změňte tým na North Korea (DPRK).
11. Klikněte na podtržené slovo Assign vpravo. Přesuňte kurzor na ikonu svého letu a počkejte, až se objeví popiska. Klikněte a tím určíte svůj let jako cíl pro druhou stranu.
12. Ujistěte se, že druh útoku je Intercept a jméno vašeho letu se objevilo pod Victory Conditions.
13. Nastavte minimální počet letadel potřebných ke splnění mise na "1".
14. Zadejte počet bodů - 1000 a stiskněte Enter.
15. Klikněte do políčka Points For Victory pod časovými údaji a vložte hodnotu potřebnou k vítězství. Zadejte 1000 bodů, takže oba týmy mohou vyhrát.
16. V menu Mission Type nahoře zvolte Sortie (ne Engagement).
17. Změňte čas startu (Start Time) na "1, 8:57:00" (den první, 8:57 ráno).
18. Nastavte časový limit pro misi na "1, 12:00:00".
19. Nastavte čas v Tactital Engagement (hlavní čas vpravo nahoře) zpátky na "1, 8:57:00". Jinak byste se do mise dostali pozdě.
20. Klikněte na tlačítko Save vlevo, dejte do políčka dole misi nějaký název a uložte ji tlačítkem Save.

Teď jste připraven zaletět si svou vlastní misi.
Vystupte z Mission Builder, vyvolejte okno Tactical Engagement a pod záložkou Saved vyhledejte svou misi. Klikněte na ní, kliknutím na vlajky vpravo nahoře zvolte tým, za který chcete letět (USA) a klikněte na tlačítko Commit vpravo dole.
V seznamu misí klikněte na let, který chcete letět (v tomto případě je tam jen jeden) a pak na ikonu letadla. Horní je lídr, zadní je wingman. Spusťte misi a můžete letět! Dejte pozor na MiGy, když se budete blížit ke svému cíli. Čekají na vás!


Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | tisk

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search