01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
Mise 19: Bombardování s pomocí CCRP (Originální manuál strana 5-12 CCRP with unguided bombs) Revize 2 - 15. 02. 2007
Autor: Harm | (8157 přečtení)
V této tréninkové misi se naučíte jak odhazovat neřízené bomby s použitím CCRP bombardovacího módu (Continuously Computed Release Point - neustále vypočítávaný bod odhozu). CCRP je v podstatě "Odhození naslepo" s použitím AG radaru. CCRP je primární mód používaný k bombardování cílů, které nemusí být v přímém vizuálním kontaktu s pilotem - za špatného počasí nebo v noci. Další použití CCRP je navádění letounu k cíli. CCRP má vynikající zobrazení na HUDu, které vás vede k cíli a když se spojí AG radarem, muže být použit k hledání cílů mimo vizuální dosah. Pilot může hledat cíl na radaru a současně pilotovat v souvislosti s CCRP řídícími povely. Jakmile jsou pilotovi oči na cíli, může použít bombardovací mód pro visuální bombardování. Sledování cíle je důvod, proč je CCRP používán v počátku všech pozemních útoků s F-16. Většina bombardovacích útoků v F-16 začíná v CCRP módu, přestože bomby mohou být ve skutečnosti odhozeny v jiném módu.
Další použití CCRP módu je v souvislosti s použitím laserem naváděných bomb na cíl. To bude popsáno v následujících misích.

CCRP bombardovací trojúhelník
CCRP mód je ve spojení s AG radarem. Pilot vyhledá cíl na radaru, uzamkne jej. Pak je naváděn pomocí HUDu na cíl, dokud neodhodí bomby. Kurzory AG radaru v CCRP ukazují horizontální vzdálenost k cíli. FCC (Fire Control Computer) je pak používán k výpočtu odhozu bomb. Protože FCC systém zná výškovou polohu letounu, jsou známy dvě strany bombardovacího trojúhelníku, vertikální a horizontální komponenty. FCC systém vypočítá přímou nebo hypotetickou bombardovací dráhu. Obrázek 1 ukazuje CCRP bombardovací trojúhelník.


Obrázek 1

Kromě kalkulování bombardovacího trojúhelníku, má FCC uloženy také faktory charakteristické pro bombu samotnou. Například MK-82 (universální bomba) má 2 verze s vysokým a nízkým odporem letu. FCC počítá s těmito skutečnostmi při výpočtu dráhy. Pilot v režimu CCRP provádí pouze to, že drží FPM přesně na vertikální linii na HUDu (ta ukazuje směrem k cíli) a zároveň drží stisknuté tlačítko pickle, což je povel k odhozu pum. Ty ovšem samy neopadnou, na to je důležité, aby je uvolnil počítač. Jediná výjimka je použít manuální odhoz pum jako za II. Světové války. To je ale o něčem jiném.Symbolika HUDu v CCRP
CCRP mód má jeden hlavní identifikační rys, dlouhou vertikální naváděcí linku, která je vertikálně na HUDu. Tato vodící linka probíhá TD boxem poskytuje vynikající vedení F-16 na cíl. Obrázek 2 ukazuje HUD symboliku CCRP módu.


Obrázek 2

Je-li tento cíl v zorném poli, bude TD box nad cílem. Je-li cíl vně pole HUDu, lokátorová linka bude zobrazovat postavení a vzdálenost od cíle. Obrázek 3 zobrazuje lokátorouvou linku směřující mino HUD (cíl není v zorném poli HUDu). Pilot letí podle HUD indikátoru směru letu nad vertikální CCRP řídící linkou. Je-li indikátor směru letu nad vodící linkou, budete přímo nad cílem.


Obrázek 3

Spolu s řídícími linkami navádějících vás na cíl a CCRP můžete bombu zaměřit a odhodit. Jak se přibližujete k cíli, FCC vypočítává bod odhozu a zobrazuje malou horizontální značku na vertikální vodící lince. Jedná se o grafický odpočet doby odhozu pumy. Jakmile tato čárka dosáhne FPM a odpočet vpravo dole na HUDu hodnoty 0, dojde k uvolnění pumy nebo pum podle toho, jak máte bombardování nakonfigurováno. Konfigurace odhozu pum (počty, rozptyl, roznětky atd atd je v sekci zkušenosti) Ještě jedna maličkost však ovlivňuje odhoz pum v tomto (ale i v dalších režimech) režimu - vliv snosu větru. O tom ale v taktice odhozu. My nyná musíme vědět jenom tolik, že k tomu, aby počítač pumy odhodil, musí se zespod řídící čáry objevit obrácená závorka, což značí, že vliv snosu větru není takový, aby pumy mohly minout cíl a počítač pumy uvolní. Jinak ne.


Obrázek 4

V momentě, kdy se vertikální řídící linka spojí s indikátorem směru letu a začne kroužek blikat. V tomto momentě máte 100% jistotu, že můžete odhodit bomba na cíl a ty poletí v cca 45° k zemi. Přesně po zablikání kroužku a odhození bomb, bude vše zresetováno. Obrázek 5 ukazuje nitkový kroužek, který bliká na HUDu, když jste v rozsahu odhozu.


Obrázek 5

Počáteční podmínky.
rychlost letu: 400 uzlů
nadmořská výška: 7.000 AGL
seřízením škrticí klapky: střední poloha
radarový mód: NAV
Konfigurace: 2x CBU-87, 2x MK-84 a 2x AIM-120s

Popis mise.
V této misi budete prakticky procvičovat bombardování pozemních cílů pomocí neřízených bomb a CCRP módů.

Postup:
V této misi bude létat a útočit s CCRP na různé cíle. Nejdříve to bude most asi 10 mil před vámi. Budete udržovat hladinu letu a zaútočíte na přední část mostu bombami MK-84 GP. Dále přenesete útok na druhou stranu mostu s pomocí CBU-87s. CBU je kontejnerová munice, také nazývána Cluster Bomb. Kontejner se otevře v předem definované výšce a vysype na cíl submunici. Protože tento typ munice zasáhne větší plochu než GB bomby, je lepší k ničení pohybujících se cílů.


1. Nahrajte si tréninkovou misi "19 Bombs with CCRP" V Tactical Engagement.
2. Ihned po startu misi zmrazte, což vám umožní v klidu otestovat zaměřování pomocí radaru v CCRP.
3. Zvolte režim A-G, přičemž CCRP režim bombardování je standardně navolen. K přepínání na jiné režimy používejte NWS tlačítko. Subrežim GM je rovněž standardní a vyhledávají se s ním statické cíle.
4. Na stránce SMS změňte tlačítkem OSB 6 munici na Mk-84.
5. Leťte ke steerpointu 4.

Následující kroky použijte pro provedení útoku pomocí CCRP:

6. Na obrazovce radaru pak spatříte čáru vysvícených bodů, která signalizuje, že radar našel most v celé jeho délce. Platí to především o dosahu radaru 10 mil, jinak máte cíl pouze jako tečku. Pinky spínačem však můžete obraz FCR stránky zvětšovat na režimy EXP, DBS 1 a DBS 2.
7. Pokud máte u OSB 10 na stránce FCR vysvíceno STP značí to, že kurzor radaru je sepjatý s aktivním steerpointem. Pro doladění pozice radarového kurzoru použijte kurzorové klávesy, kterými nastavíte kurzor nad most. Kursor posouvejte ke Steerpointu 4, kde je most.
8. Uzamčete cíl - povelem HOTAS TMS UP.
9. Odmrazte simulaci.
10. Leťte přesně podle HUDu a držte směr pomocí indikátoru směru letu, tak aby se kryl s CCRP řídící linkou. Obrázek 6 ukazuje, jak nemá tato situace vypadat. FPM se musí přesně krýt s řídící čarou, na obrázku je vlevo od ní. Kormidly je třeba odchylku dorovnat.


Obrázek 6

11. Zredukujte radarový dosah na 10 mil pohybem kurzoru radaru na spodní základnu MFD
12. Držte FPM na řídící čáře a držte stisknuté tlačítko pickle. Musíte níž, abyste zespod dostali na řídící čáru obrácenou závorku, která ukazuje, že snos větru dovolí pumy uvolnit.
13. Pilotujte rovně ke sledovanému cíli s CCRP dokud odpočet nedosáhne hodnoty nuly a počítač neuvolní s vaším svolením (držením pickle tlačítka) pumy.

Další útok bude na tentýž cíl se stejnou zbraní, ale jinou taktikou.

1. Pro pohyb radarového kurzoru použijete kurzorové klávesy, kterými nastavíte kurzor nad most. Kursor posouvejte ze Steerpointu 4, tam je most. Kurzory budou uzamčeny na Steerpointu 4 při startu mise.
2. Uzamčete cíl - povel HOTAS TMS UP.
3. Leťte přesně podle HUDu a držte směr pomocí indikátoru směru letu tak, aby se kryl s CCRP řídící linkou. Obrázek 6 ukazuje jak má tato situace vypadat.
4. Po zaměření pum ( 2 vteřiny po zablikání kroužku), přidejte tah na maximum - forsáž.
5. Stiskněte tlačítko pro odhození pum.
6. Proveďte obrat zpět se 4 - 5 G, srovnejte let a mazejte pryč. Obrázek 7 vám ukazuje celý manévr.
névr.


Obrázek 7

V této tréninkové misi je možné natrénovat používání GMT AG radarového módu ke zjištění pohybujících se cílu a provedení útoku na ně s použitím CBU-87s. Použijte stejné procedury uvedené výše pro oba typy útoků. Před startem si nastavte AG radarový mód z GM na GMT stlačením klávesy F2. Vyberte CBU-87Ss tak aby se objevilo na SMS stránce MFD CBU-87. Nyní jste připravení k vyzkoušení obou typů odhozu CBU.


Moje postřehy
Těžkým problémem při odhozu volně padajících pum je od verze SP 2 ( a my se bavíme o verzi SP 3) vliv snosu větru na letící pumy. Jak bylo popsáno výše, k tomu, aby se s volně padajícími pumami něco dalo vůbec trefit je nutné minimalizovat vliv snosu větru. Jak? Dva způsoby:
1) na DEDu si pomocí povelu DCS vlevo nahodíme směr a sílu větru. Při bombardování si pak lehce můžeme nalétnout buď po nebo proti větru, kdy nám počítač dovolí v pohodě pumy odhodit z velké výšky, kde na nás hlavně nebudou moci borci s SA-7 a podobnýma ničemnostma. Ale pozor: to se týče pouze nás. AI wingmani provádí při bombardování hrozné věci, které raději nebudeme komentovat, protože ve Falconu 4.0 je už nikdo neopraví.
2) Sestoupit hodně nízko při bočním větru a vystavit se zničující palbě ze země. Potíže vzniknou navíc při opakovaném náletu, protože původní kolona nepřátelských vozidel se rázem změní v neuspořádaný houf vozů prchajících všemi směry a snažících se tím všemožně nám ztížit zásahy. Při útoku, kdy musíme nízko, abychom mohli odhodit nějaké ty tupé neřízené pumy dodržujte zásadně vždy tato pravidla:

a) přílet k cíli vždy na plné pecky
b) mějte dopředu připravený vhodný program odhozu klamných cílů
c) pokud doletíte nad cíl, nikdy se nad ním neotáčejte jinak, než s plným zatížením, raději mazejte dolů k zemi a co nejrychleji pryč za mohutných protiopatření.

Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | tisk
Související články:
Mise 01: Základní ovládání letounu (Orig. man. strana 1-4 Basic aircraft handling) (01.04.2007)
Mise 02: Start (Originální manuál strana 1-3 Takeoff) REV.3 (01.03.2007)
Mise 06: Split S manévr v minimální výšce (28.02.2007)
Mise 07: Manévr Immelman (Originální manuál strana 2-16 High speed over the top maneuve) (27.02.2007)
Mise 08: Nízkorychlostní 'Over-the-Top' manévr a výstup z pádu (Originální manuál strana 2-19 Low-speed over the top maneuver and departures) (27.02.2007)
Mise 09, 10: Přistání (26.02.2007)
Mise 11: Přistání bez motorů (Originální manuál strana 3-11 (Flameout landing) (24.02.2007)
Mise 12: Navigace a let v čase (Originální manuál strana 3-19 Navigation and Timing) (23.02.2007)
Mise 13:Air-to-Air radarové módy (Originální manuál strana 4-2 Air-to Air radar modes) REV.3 (22.02.2007)
Mise 14: 20 mm kanón. ( Originální manuál strana 4-14 20MM Cannon (Air To Air)) REV. 2 (21.02.2007)
Mise 15: AIM 9 Sidewinder. (Originální manuál strana 4-21 AIM 9 Sidewinder) (18.02.2007)
Mise 16: AIM-120 AMRAAM (Originální manuál strana 4-27 AIM-120 AMRAAm) (17.02.2007)
Mise 17 AIM 7 Sparrow. (Originální manuál strana 4-20 AIM 7 Sparrow) (16.02.2007)
Mise 18: Air-to-Ground radarové módy (Originální manuál strana 5-2 Air-to Groundr radar modes) Revize 1 (15.02.2007)
Mise 20: Bombardování s pomocí CCIP (Originální manuál strana 5-17 CCIP bombing) REV. 2 (14.02.2007)
Mise 21: Bombardování pomocí DIVE TOSS (Originální manuál strana 5-23 DIVE TOSS WITH UNGUIDED BOM) REV. 2 (13.02.2007)
Mise 22: 20mm kanon k postřelování pozemních cílů (Originální manuál strana 5-28 20MM CANNON (AIR-TO-GROUND)) (12.02.2007)
Mise 23: Neřízené rakety - Rockets (Originální manuál strana 5-30 Rockets) (11.02.2007)
Mise 24: Řízené rakety - AGM-65 Maverick (Originální manuál strana 5-32 AGM-65 Maverick) (10.02.2007)
Jak odpálit Mavericka v SP2.... (10.02.2007)
Mise 25: Laser-Guided Bombs (Originální manuál strana 5-42 LASER-GUDED BOMBS) (09.02.2007)
Mise 26: AGM-88 HARM (08.02.2007)
Mise 27: Tankování ve vzduchu (Originální manuál strana 6-2 Air-To-Air Refueling) (07.02.2007)
Mise 28: Hrozba řízených raket. (Originální manuál strana 7-2 Missile threat reaction) (06.02.2007)
Mise 29: Ofenzivní BFM (Originální manuál strana 8-2 OFFENSIVE BFM) (04.02.2007)
Mise 30: Defenzivní BFM (Originální manuál strana 8-8 DEFENSIVE BFM) (02.02.2007)
Mise 31: Čelní BFM (Originální manuál strana 8-14 HEAD ON BFM) (01.02.2007)
Mise SP19: Bombardování s CCRP, POP-UP útok použitím VIP/OA/VRP (31.01.2007)
Mise 03, 04, 05 (00.00.0000)

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search