01Verze falconaTréninkové miseNávodyZbraněDownloady07SierraHotelFórumPilotiOdkazyInterníWebteam
Mise 18: Air-to-Ground radarové módy (Originální manuál strana 5-2 Air-to Groundr radar modes) Revize 1 - 15. 02. 2007
Autor: Harm | (8337 přečtení)
V této tréninkové se misi naučíte jak používat Air-to-Ground radar. Air-to-Ground a Air-to-Air (dále jen AG) radar se používá pro stejný účel: nalézt cíl a zaměřit na něj zbraň. AG radar je optimalizovaný pro vyhledávání jak stacionárních tak pohybujících se cílů na zem. Mechanika pozemního mapování radarem.
AG radar mapuje terén radarovým paprskem a prezentuje jeho obraz na MFD. Radarový paprsek prohledává terén specifickým vyhledávacím vzorkem v azimutu +- 60°. Obrázek 1 ukazuje tento důležitý koncept. V primárních AG radarových módech je radarový paprsek zaměřený na vybraný Steerpoint.


Obrázek 1

Jakmile zvolíte kterýkoliv steerpoint a máte nastaven STP ( znamená steerpoint ) submód radaru ( buď na OSB nebo pomocí klávesnice ) bude AG radar stále zaměřen na tento Vámi zvolený steerpoint, dokud závěsné limity radaru tento steerpoint neopustí. To znamená, dokud svým manévrováním radar od cíle neutrhnete - nepřeletíte steerpoint nebo se směrově neodchýlíte tak, že radar se již nemůže více ke steerpointu natočit

Na zemi existuje a na radar Vašeho Falcona je Vám promítána úděsná spousta cílů. Když Vás prožene SAM nebo bandita v MiGu, ztratíte orientaci kde je cíl, i když jste si v briefingu prohlédli přílet k cíli, zapamatovali orientační body k němu a udělali vše, co bylo ve Vašich silách, abyste splnili úkol. Abyste cíl znovu našli a ve stresu jej rychle zaměřili a přesně svrhli bomby a taky hlavně mohli zmizet z cílového prostoru jak to jde nejdříve, k tomu slouží právě STP subrežim radaru. POZOR ! Pokud jste si upravovali trasu, lehce jste mohli záměrný bod na zemi posunout o jednu fabriku vedle a to je prostě "mission failed". Ani originál nestavení není spolehlivé, na bodové cíle využijte LGB zbraňových systémů, kdy se Vám cíl ukáže na obrazovce a Vy přesně víte, že útočíte ( nebo Vaši letku necháváte útočit ) na ropnou rafinerii místo kanceláře plné celkem plochých šikmookých krásek. Na civilní cíle vám vaši wingmani odmítnou zaútočit, pozor i na tohle. Tady se také můžete přesvědčit, kam nastavili ti mamlasové od plánovačů záměrný bod steerpointu. Nezapomeňte na Jugoslávii a omyly plánovačů. Falcon 4,0 je skutečná válka s neskutečnými chybami lidí ve štábech tak, jako je tomu ve skutečnosti.

Air-to-Ground radarový displej.

Falcon 4.0 má 3 hlavní AG radarové módy a četné submódy. Hlavní módy jsou:
  1. GM (mapa - stacionární cíle)
  2. GMT (pohybující se cíle)
  3. SEA (mapa optimalizovaná pro použití na moři)
K aktivaci A-G radaru je dobré se nejprve přepnout do hlavního A-G režimu. Zde dostaneme na levý MFD FCR stránku s A-G režimem radaru. Standardně G-M režim. K aktivaci GMT subrežimu musíme aktivovat OSB 1 a pak OSB 7. K aktivaci SEA subrežimu OSB 1 a pak OSB 8. K aktivaci GM subrežimu OSB 1 a OSB 6. Je to jednoduché.


Na radarovém displeji AG je falešná horizontální linka, která je identická s horizontální linkou AA radarového módu. Tato linka nereprezentuje křídla vašeho letadla ale zemský horizont. Tato horizontální linka se pohybuje proti křídlům letadla, když provádíte manévry. Obrázek 2 ukazuje AG radarový displej.


Obrázek 2

AG displej ukazuje rozsah stejným způsobem jako AA displej. Rozsah je zobrazen ve spodní části obrazovky. Cíl, který leží v horní polovině obrazovky je 20 mil od vašeho letadla je-li radar nastaven na rozsah 40 mil. Rozsah ovládáte tlačítkem OSB (Option Select Button), který je vedle šipek na levé straně displeje MFD. Azimut stupnice je pod rozsahem stupnice a je permanentně nastaven na "A6" neboli azimut +- 60°. Znamená to, že radar prohledává kurs v rozsahu +-60° - dohromady 120°.Kurzory AG radaru.
Kurzory radaru jsou používány k zaměření a sledování cílů na radarové obrazovce. AG kurzory se skládají z dlouhých horizontálních a vertikálních linek, které se protínají a tvoří tak sledovací bod AG radaru. Sledovací bod je vycentrovaný nad steerpointem v primárním AG režimu. Na to si zvykněte. Pohyb tohoto bodu mimo steerpoint lze udělat velmi obtížně pomocí kurzorových kláves. Kurzor radaru je místo, na které se radar zaměří, jestliže stisknete HOTAS TMS UP - označení cíle, což je stejné jako u A-A radaru. Jinak s ním můžete zcela nezávazně pohybovat a hledat cíle. Pokud cíl neuzamčete, nedostanete naváděcí informace k němu a nemáte šanci jej zasáhnout, pokud to do něj nenaperete letadlem.

Ke zjištění cíle musíte posunout radarový kursor nad cíl a pak cíl uzamčít HOTAS TMS UP. Poté co si cíl určíte, objeví se na HUDu diamant (kosočtverec) na cíli. Obrázek 3 ukazuje "post-designate", neboli uzamčený cíl na displeji v AG režimu. Tohle je jen pro názornost, protože verze SP 3 má tu vlastnost, že po uzamčení A-G radar dále neskenuje a samotný cíl taky na MFD displeji nevidíme. Vidíme jenom kurzor uzamčený někde na černé obrazovce.


Obrázek 3

Když se objeví diamant na obrazovce, radarový paprsek sleduje cíl sám a je vystředěn v definovaném rozsahu a azimutu.

Pamatujte si, že AG režim je používán ke sledování cíle a zaměření vašich zbraní. Když pohybujete kurzory a uzamknete cíl, obdržíte na HUDu informace, které vás dovedou k cíli. Tyto informace poskytuje mimo jiné i CCRP (Continuously Computed Release Point) bombardovací režim. Funkce CCRP je objasněna plně v další tréninkové misi. Nicméně potřebujete vědět, že CCRP je důležitý režim, který spojuje AG displej radaru s HUDem. CCRP je útočný režim, který umožňuje navést letoun k cíli podle naváděcí symboliky na HUDu. Když pohybujete AG kurzory, bude se také posunout CCRP řídící linka (locator line) na HUDu, jak je ukázáno na obrázku 4.


Obrázek 4

CCRP je standardně navoleným subrežimem bombardování, přístupný spolu s dalšímu subrežimy je přes povel: Cycle hardpoints. Tento povel má jinou funkci když je letoun na zemi (aktivuje ovládání předního kola joystickem) a v režimu A-A zase přepíná po jednotlivých podvěsech vybraných střel vzduch - vzduch. Řídicí pokyny jsou současně prezentovány na HUDu.

Pomocí AG režimu je možně zaměřovat více zbraňových systémů:
- AGM-65 Maverick
- LGB (Laser Guided Bombs)
- AGM-154 JSOW
- Munici typu JDAM (džejdem) atd atd

Zobrazování a funkce obrazovky radaru.
Kolem obrazovky je umístěno mnoho různých mnemotechnických pomůcek. GM, GMT a SEA symbolizují pozemní mapu, pozemní pohyblivé cíle a moře. To jsou hlavní režimy AG radaru. Stejně budu označeno i OSB 1.
MAN symbolizuje "Manual", tedy ruční ovládání. Najdete jej u OSB 2 a znamená tolik, že k přepnutí dosahu radaru musíte použít OSB 19 nebo OSB 20, nikoliv posun kurzoru radaru na horní nebo spodní okraj zvoleného dosahu. AUTO znamená, že dosah radaru lze měnit pohybem kurzoru radaru nahoru nebo dolů na hranici dosahu.
NRM u OSB 3 symbolizuje nijak nezvětšenou část A-G radaru. EXP (Expand). Existují důležité rozdíly mezi EXP a jeho těsnými obdobami, DBS1 a DBS2 a NORM.

Když zvolíte EXP, zvětší se obraz kolem kurzoru tak, jak je vidět na detailu obrázku 5b. Po volbě EXP budou radarové kurzory vycentrovány a na displeji MFD už nepoznáte azimut a vzdálenost od cíle. Obrázek 5 ukazuje NORM a EXP režim stejného cíle. Cyklování zoomování obrazovky radaru, zorného pole Mavericků, zorného pole LGB, AGM-154, munice JDAM atd. se provádí povelem HOTAS Pinky spínač.

Obrázek 5a Obrázek 5b


Všimněte si, že v EXP módu je další symbol, situační pohotovostní symbol. Tento symbol na obrazovce poskytuje relativní pozici k nosu letadla na EXP displeji. Obrázek 6 ukazuje jak to funguje.


Obrázek 6

Mimochodem, jestliže otočíte letadlo tak, že radar nemůže vidět EXP bod na zemi, radar se automaticky vrátí se zpět do NORMáLNíHO REŽIMU.

Další submód, který úzce souvisí s EXP módem je DBS1 a DBS2. DBS symbolizuje Doppler Beam Sharpenning. DBS 1 poskytuje mírné zlepšený rozšířený obraz se stejnými základními vlastnostmi. V DBS2 je zvětšení s nejvyšší kvalitou.

EXP rozšíří rozného pole displeje kolem kurzoru.
DBS1 zlepší obraz EXP mód a poskytuje více detailů, ale nezvětšuje obraz.
DBS2 zvětší obraz v EXP módu a poskytuje nejvyšší úroveň zobrazení.

Nezapomeňte, že NORM a EXP jsou jediné dostupné submódy v GMT a SEA. Submódy DBS1 a DBS2 jsou dostupné jen v GM módu.

OVRD symbolizuje "Override". Stiskem OSB se přepne radar do standbay módu - přestane vysílat. To je užitečné z obraných důvodů, jestliže jste byli objeveni protivníkem.

BARO symbolizuje "Barometric" měří vzdálenost.

FZ symbolizuje "Freeze". Stiskem OSB tlačítka radar zmrazí obraz, ale dovolí vám ještě získávat informace na obrazovce. Jestliže útočíte na pozemní cíl v místě, kde je sebemenší předpoklad, že je tam soustředěna protiletecká obrana, najděte si cíl, zaměřte jej a pak radar " zmrazte", aby Vás podle jeho už celkem zbytečně vysílaného signálu nemohl operátor SAMu u svého kafíčka zaměřovat. Veškeré naváděcí údaje jak na radaru tak na HUDu zůstanou zachovány, jak kdyby Váš radar i nadále skvěle Shell.,

SP symbolizuje "Snowplow". Snowplow je velmi důležitý mód, protože umožňuje odpojit radarový paprsek od steerpointu. Když vyberete Snowplow submód, AG paprsek se odpojí od steerpiontu a začne prohledávat prostor před nosem letadla v rozsahu +-60°. Je to užitečné pro příležitostné vyhledávání pozemního cíle.

CZ symbolizuje "Cursor Zero". Je vlastně opakem submódu SP. Stiskem tohoto OSB tlačítka vynulujete a zrušíte veškeré pohyby radarového paprsku a vrátíte ho opět na posledně zvolený steerpoint je-li v závěsných limitech. V opačném případě se paparsek vycentruje. CZ je velmi užitečný submód, když jste se kurzory dostali mimo danou oblast a potřebujete se dostat zpět do místa, kde jste začali.

STP symbolizuje "Steerpoint". Tento mód nám umožní sledovat steerpoint. V AG módu bude zvýrazněn nápis STP jen když bude radar zaměřený na steerpoint.

Cíle na radaru.

Cíle na radaru jsou zobrazovány jako jasné body na obrazovce. GM režim zobrazuje jen umělé objekty jako například stavby, mosty, silnice, stojící vozidla. V GMT módu radar zobrazuje jen pohybující se pozemní cíle. V SEA módu radar bude zobrazovat jen plavidla a rovněž mola v přístavech. Jednotky pěchoty nejsou zobrazovány na žádném subrežimu radaru. Při útoku na pozemní cíle proto dbejte maximální opatrnosti na jejich Sa-7.Počáteční podmínky.
rychlost letu: 400 uzlů
nadmořská výška: 7.000 AGL
seřízením škrticí klapky: střední poloha
radarový mód: NAV
Konfigurace: 2x CBU-87, 2x MK-84 a 2x AIM-120


Popis mise.
Tato mise začíná s letadlem ve vzduchu nad mnoha statickými a pohyblivými pozemními cíli.

Postup:

Když poprvné spustíte tuto misi bude radarový kurzor poblíž steerpointu 4. Tento steerpoint představuje most.

1. Nahrejte si tréninkovou misi "18 A-G Radar Modes" z  "Tactical Engagement".
2. Jakmile misi odstartujete, zmrazte situaci. Ve Freeze režimu můžete zkoušet používání radaru, aniž byste se věnovali řízení letounu.
3. CCRP režim vyvoláte stiskem "Backspace", až se v horní části MFD zobrazí CCIP.
4. Klikněte na tlačítko OSB nad CCIP a objeví se "CCRP". Nejdříve si vyzkoušejte GM mód.
5. Obrazovka GM radaru by se měla automaticky objevit na levém MFD. Můžete také sledovat AG radarový kurzor, který je spojen se symbolikou na HUDu. Nesvíti-li GM na MFD, aktivujete ho stiskem OSB 1 a OSB 6.
6. Na obrázku 7a je zobrazený Steerpoint 4 na DED a diamant se objeví na Steerpointu 4 na vašem HUDu.


Obrázek 7a

7. Jakmile jste v GM módu, posuňte TD čtvereček (Target Designator) na vašem HUDu nad steerpointem označený diamantem. Neuzamykejte cíl protože se budeme učit další práci s radarem. Nyní vidíte pod kurzorem radaru něco, co vypadá možná jako kolona vozidel, možná jako malá tečka, ale je to most. Použijte jednou Pinky spínač. Zobrazení okolí cíle přejde do exp režimu, uvidíte cíl větší a zároveň se vám objeví dost přesvětlená mapa okolí. Uvidíte silnici k mostu, terénní nerovnosti atd atd. Povelem HOTAS radar down snižte jas A-G radaru, pomoci si můžete také tlačítky v levých rozích levého MFD které ladí svit MFD. V kampani si tohle nastavte dopředu, u cíle na to nikdy není čas. Jakmile dostanete ideální obraz co se týče jasu a ostrosti cílů, můžete cíl označit dokonce na přesném místě, co se týče větších objektů. Most s více pilíři třeba uprostřed. Teď si všimněte další věci: kurzor radaru se na rozdíl od Norm režimu pohybuje po zemi velmi pomalu, takže lze najít i detailní cíle ne zemi snadno a rychle, jako s Vitanou. Použijte znovu Pinky spínač a přepněte do DBS 1. Mrkněte co vidíte a jak to vidíte, obraz se opět zlepší, zase si pohrajte s laděním osvitu MFD. No teď vyzkoušejte DBS 2. Taky si všímejte doby, po kterou radar doslova vymalovává krajinu pod sebou. Dost to trvá, proto vězte, že na tohle potřebujete v kampani čas, nedá se používat, když jste otravován stíhači protivníka.
8. Když posunete radarový kurzor a kouknete na HUD, všimnete si, že TD rámeček se posunouvá nalevo a napravo od diamantu. Tento příklad dokazuje jak je TD čtvereček v AG módu svázaný s radarovým kurzorem. Posuňte kurzor hodně mimo diamant. Pak stiskněte OSB tlačítko označené CZ (Cursor Zero) na pravé straně MFD a všimněte si jak kurzory skočí zpět na aktivní steerpoint, v tomto případě cílový. Pokud je navolen SP režim, tak do středu MFD.


Obrázek 7b

9. Posuňte TD rámeček zpět nad diamant a uzamčete most povelem TMS UP. Všimněte si jak se objeví diamant na radarovém displeji.
10. Teď máte kurzor jednak nepohyblivý a jednak na obrazovce nic nevidíte.

Režim GMT:
1. Vyberte si GMT režim stiskem OSB 1 a OSB 6 na stránce FCR. Zabere to několik průběhů radaru, ale po několika vteřinách radarový displej ukáže jen pohybující se pozemní cíle. Když přepnete na GMT režim objeví se tyto tanky na obrazovce, jak je ukázáno na obrázku 8.
2. Uzamčete jeden z těchto cílů posunutím radarového kurzoru nad cílem pomocí kurzorových kláves a stiskněte povel TMS UP. Diamant s nyní objeví se nad cílem. TD rámeček a kurzor bude nyní sledovat pohybující se cíl.
3.Zrušení uzamčení cíle provedete stiskem povelu HOTAS TMS down. Návrat do jiného režimu opět přes OSB 1 a pak vybrat mezi OSB 6 až 10.


Obrázek 8

Tyto další kroky vás provedou submódy EXP, DBS 1 a DBS 2.
1. Nastavte na obrazovkce rozsah 40 mil buď stiskem OSB na MFD nebo šipkami na obrazovce radaru. Změnu rozsahu můžete provést také stiskem klávesy "F3" nebo "F4".
2. Klikněte na OSB štítek STP vlevo na MFD. Vyberte steerpoint 5 stiskem klávesy "S" a krokujte přes steerpointy. Steerpoint 5 je poblíž skupiny budov. Radarový kurzor přeskočí k novému umístění na radarovém displeji.
3. Nastavte kurzor poblíž stavby a pak jděte do EXP submódu stiskem OSB označeným NRM na MFD. Tímto tlačítkem cyklujte přes submódy EXP, DSB 1 a DSB 2. DSB 1 a DSB 2 vyžadují nějakou dobu na výstavbu radarového zobrazení. Proběhněte všechny toto submódy a všimněte si, jak se displeji mění zobrazení v každém z nich. Zapamatujte si, že ve všechny tyto submódy mají radarový kurzor uprostřed displeje. Vraťte se do EXP submódu. Obrázek 9 ukazuje sérii radarových obrázků těchto cílů s použitím submódu NORM, EXP, DBS 1 a DBS 2.

Obrázek 9

4. Při posouvání kurzorů sem a tam si všimněte, jak se pohybuje symbol + na displeji. To je poloha pomyslného symbolu a je to jediná cesta jak se dozvědět, kam je radar zaměřen relativně k nosu letadla.
5. Uzamčení cíle provedete stiskem klávesy "0" na číselné klávesnice. Opět se kurzory nebudou posovat máte-li na radaru uzamčený cíl.
6. Zvětšení nebo zmenšení kontrastu radaru provedete klávesami SHIFT+F4 a SHIFT+F3. To zlepší kontrast terému jako jsou kopce a cesty. Všimněte si že změna se projeví hned při následujím průchodu radaru.

Tyto další kroky vás provedou STP módy (steerpoint) :
1. Vyberte GM mód stiskem klávesy "F2" dokud se nebjeví GM v levém horním rohu radarového displeje.
2. Vyberte si NORM submód kliknutím na OSB-3 na MFD a objeví se označení NRM .
3. Jděte do steerpoint módu. Na displeji se objeví STP.
4. Vyberte steerpoint 4 stiskem klávesy "S". Objeví se také na DED displeji.
5. Uvolněte zmrazení simulace stiskem SHIFT+P. Všimněte si, že jak letíte vpřed, radarový kurzor se posouvá blíž k vám. Pamatujte si, že kurzor je svázán s vybraným steerpointem, kterým je v tomto případě steerpoint 4.


Obrázek 10

6. Jděte do SNOWPLOW módu stiskem klávesy OSB označené nápisem SP. Jak letíte dál, všimněte si, že se kurzor už neposunují blíž k vám. SNOWPLOW může být užíván pro pátrání po příležitostných cílech, které nejsou kolem daného steerpointu. Obrázek 10 ukazuje GM displej s vybraným SP submódem.

V této tréninkové misi si můžete procvičit používání všech AG vychytávek. Jakmile zvládnete používání AG radaru, můžete použít na vybrané také AG zbraně. Od verze SP 3 není radar schopen cíl sledovat přes terénní překážky, stejně tak není schopen pracovat ani žádný protivníkův radar.

Jak bezpečně najít cíl a identifikovat ho jako nepřátelský
Shodit pumy na vlastní jednotky má pro kariéru pilota fatální následky. Stejné to je s pilotem virtuálním. V prvním případě se to rovná - 500 bodů, v druhém pak - všechny body a degradace na podporučíka. Nesplnit misi může mít zase fatální následky na výsledek války. Pozemních cílů jsou doslova mraky a orientace v nich je velmi obtížná. Například v operaci Pouštní Bouře se Irácké obrněné jednotky v poušti dovedně maskují, takže je radar leckdy odhaluje na vzdálenost menší než 20 mil. Mnohdy dochází k situaci, kdy potřebujete jednotky nepřítele na západním konci města zlikvidovat bez toho, abyste trefili vlastní hochy. Jak na to ?
1: Již v předletové přípravě si pečlivě poznamenejte polohu cíle v bullseye.
2: Dobře si cíl a jeho okolí v Recon nabídce prohlédněte a zapamatujte si jej tak, jak bude vypadat z pozice Vašeho plánovaného příletu.
3: Dobře si nalaďte při cestě k FLOTu zobrazení EXP, DBS 1 a DBS 2 zobrazení skrze jas a ostrost v závislosti na počasí - když je tma, snese systém méně světla, když je naopak prudké slunce, snese světla více.
4: Při pevně stanoveném cílu útoku víte, jak daleko za frontovou linií se cíl nachází a zda hrozí nebezpečí zasažení vlastních jednotek. Hloubkový útok na továrnu nebude spojen s tímto problémem, spíše nastanou problémy s VIP, VRP a OA. Viz manuál k verzi SP 3.
5: Jestliže je cíl ve městě, kde je budov jako máku, je bezpodmínečně nutné použit STP režim kurzoru radaru a pojistit jej ještě stiskem OSB 9 CZ.
6: Jestliže cíl bezpečně naleznete a hrozí jeho opětovné zdlouhavé hledání mezi dalšími cíli, použijte funkci Mark na ICP. Cíl je uzamčen, bezpečně identifikován (nejlépe vizuálně přes hledáčky naváděné munice) a nastává doba pro Markpointy. Na ICP 7 je nápis Mark, jestliže jej stisknete, dostanete na DEDu výzvu k zadání bodu potvrzením stiskem ICP Enter. Takto si můžete na zemi pevně označit více míst (ICP next/previous posunujte čísla u Markpointu) která vás zajímají. Při funkci Markpoints nejsou na HSD dostupné steerpointy. Přepnutí se provede pomocí ICP DCS return polohy. Zpět do Mark se vrátíme opět pomocí ICP Mark a podle toho, který bod chceme si jej ICP next/prev nalistujeme. Markpoint se na HSD objeví jako fialový křížek! Ideální, ne?
7: Identifikaci pozemních cílů provádí jednak AWACS již známým povelem Q 2 decleare nebo wingmani. Když jim zadáš úkol napadnout cíl pod kurzorem tvého radaru nebo cíl, na který se díváš padlockem, sdělí ti buďto že provedou (wilco) nebo unable, negativ, are you joking, that't anekdot a podobně. Podle toho, jestli je to vlastní nebo není. Wingmani rovněž odmítnou napadnout cíle pro civilní účely, i když jsou v nepřátelském teritoriu.
8: Nikdy neútoč na nic, o čem nejsi přesvědčen, že je nepřátelské.
9: A poslední rada: před odhozem clusterové munice zkontroluj, jestli u cíle nejsou tvoje vlastní vrtulníky. Je to nepěkný šok pro tvoji kariéru sundat jednoho vlastního rudokožce jménem AH-64 Apache.

Zobrazen celý článek
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | tisk
Související články:
Mise 01: Základní ovládání letounu (Orig. man. strana 1-4 Basic aircraft handling) (01.04.2007)
Mise 02: Start (Originální manuál strana 1-3 Takeoff) REV.3 (01.03.2007)
Mise 06: Split S manévr v minimální výšce (28.02.2007)
Mise 07: Manévr Immelman (Originální manuál strana 2-16 High speed over the top maneuve) (27.02.2007)
Mise 08: Nízkorychlostní 'Over-the-Top' manévr a výstup z pádu (Originální manuál strana 2-19 Low-speed over the top maneuver and departures) (27.02.2007)
Mise 09, 10: Přistání (26.02.2007)
Mise 11: Přistání bez motorů (Originální manuál strana 3-11 (Flameout landing) (24.02.2007)
Mise 12: Navigace a let v čase (Originální manuál strana 3-19 Navigation and Timing) (23.02.2007)
Mise 13:Air-to-Air radarové módy (Originální manuál strana 4-2 Air-to Air radar modes) REV.3 (22.02.2007)
Mise 14: 20 mm kanón. ( Originální manuál strana 4-14 20MM Cannon (Air To Air)) REV. 2 (21.02.2007)
Mise 15: AIM 9 Sidewinder. (Originální manuál strana 4-21 AIM 9 Sidewinder) (18.02.2007)
Mise 16: AIM-120 AMRAAM (Originální manuál strana 4-27 AIM-120 AMRAAm) (17.02.2007)
Mise 17 AIM 7 Sparrow. (Originální manuál strana 4-20 AIM 7 Sparrow) (16.02.2007)
Mise 19: Bombardování s pomocí CCRP (Originální manuál strana 5-12 CCRP with unguided bombs) Revize 2 (15.02.2007)
Mise 20: Bombardování s pomocí CCIP (Originální manuál strana 5-17 CCIP bombing) REV. 2 (14.02.2007)
Mise 21: Bombardování pomocí DIVE TOSS (Originální manuál strana 5-23 DIVE TOSS WITH UNGUIDED BOM) REV. 2 (13.02.2007)
Mise 22: 20mm kanon k postřelování pozemních cílů (Originální manuál strana 5-28 20MM CANNON (AIR-TO-GROUND)) (12.02.2007)
Mise 23: Neřízené rakety - Rockets (Originální manuál strana 5-30 Rockets) (11.02.2007)
Mise 24: Řízené rakety - AGM-65 Maverick (Originální manuál strana 5-32 AGM-65 Maverick) (10.02.2007)
Jak odpálit Mavericka v SP2.... (10.02.2007)
Mise 25: Laser-Guided Bombs (Originální manuál strana 5-42 LASER-GUDED BOMBS) (09.02.2007)
Mise 26: AGM-88 HARM (08.02.2007)
Mise 27: Tankování ve vzduchu (Originální manuál strana 6-2 Air-To-Air Refueling) (07.02.2007)
Mise 28: Hrozba řízených raket. (Originální manuál strana 7-2 Missile threat reaction) (06.02.2007)
Mise 29: Ofenzivní BFM (Originální manuál strana 8-2 OFFENSIVE BFM) (04.02.2007)
Mise 30: Defenzivní BFM (Originální manuál strana 8-8 DEFENSIVE BFM) (02.02.2007)
Mise 31: Čelní BFM (Originální manuál strana 8-14 HEAD ON BFM) (01.02.2007)
Mise SP19: Bombardování s CCRP, POP-UP útok použitím VIP/OA/VRP (31.01.2007)
Mise 03, 04, 05 (00.00.0000)

   Zdroj: 2007-02-15 21:03:57

   Zpět
 

 

Založeno na redakčním systému phpRS
Novinky - index search