Symbolika HUDu

Autor: Harm <harm(at)mzidek.net>, Téma: Návody, Vydáno dne: 02. 03. 2009

Zvládnutí symboliky HUDu (neboli průhledového displeje) patří mezi základní dovednosti každého správného pilota (a to ty určitě jsi, že :)) Takže jsem udělal stručný přehled základních módů falcona s tím, jak se projeví na symbolice HUDu. (Všechny obrázky jsou sice velmi malé pro to, aby z nich šlo něco rozumné vyčíst, ale po kliknutí na něj se dostaneš na velký obrázek vhodný k uložení a následovnému vytištění - nedoporučuju tisknout přímo z browseru, obrázek se nevejde na A4. ). Podrobnosti samozřejmě najdete v tréninkových misích. Takže jdeme na věc:

NAV mód

Nejzákladnější mód je navigační. Aby ne, když chceš doručit zásilku pro korejské soudruhy přesně, musíš se tam nejdřív dostat. A HUD poskytrne dostatek symboliky abys nemusel jako ve starých letadlech kreslit tužkou po mapě a zdlouhavě propočítávat polohu.
HUD - NAV mód Stupnice rychlosti: proužek, který se posouvá podle měnící se rychlosti. Symbol "C" vpravo od pásku ukazuje, jestli měříme rychlost CAS (kalibrovaná), TAS (skutečná) nebo GS (pozemní) - stupnici lze vypnout a nechat si zobrazovat jen digitální údaje.Zobáček pod symbolem "C" (na obrázku) ukazuje rychlost, kterou bes měl letět, aby ses dostal ke steerpointu v předepsaném čase.
Aktuální G: při obratech je vhodné vědět, že max. G, které s tryskáče dostanete je 9G - nejutaženější obrat (a vítězství nad MIGem je při rychlosti CAS - cca 340 kts)
SOI symbol: SOI - "sensor of interest" (někdo se už rozčiloval ako to přeložit) ukazuje, že je HUD aktivní senzor pro zaměření cíle.
FPM (Flight Path Marker) - značka směru letu indikuje aktuálné směr letu - ten závisí na úhlu náběhu (AOL) a nemusí tedy odpovídat směru, kterým míří nos letadla. Velmi praktické pro přistávání s bočním větrem - nezapomeňte zrušit centrování FPM.
Stupnice sklonu: pomáhá určit, pod jakým úhlem klesáte/stoupáte (podle polohy FPM). Důležité hlavně pro přistání (3° trajektorie přistání). Krátké svislé čáry na konci vždy ukazují k horizontu
Zaměřovací kříž: ukazuje kam míří nos letadla (a hlaveň kanónu). Je zobrazovám ve všech módech.
Indikátor natočení (BAI): může být zobrazen nahoře nebo dole na HUDu a ukazuje úhel mezi rovinou křídel a horizontem.
TAD pole: udává směr k vybranému steerpointu. Když je vycentrované na HUDu a čárka ukazuje vpřed letíte nejkratší cestou ke steerpointu
Symbol steerpointu: není snad třeba další komentář.
Čára horizontu: také snad nepotřebuje komentář
Stupnice výšky: proužek, který se posouvá podle aktuální výšky - v principu totožný s proužkem rychlosti. Opět jde vypnout a zůstane jen digitální údaj (praktické při přistávání - nerozptyluje vás spousta zbytečných údajů)
Max G dosažené během letu: informuje o nejvetším G dosaženém při obratu kdykoliv během mise.
Aktuální mód: informuje, jestli je mód NAV - navigační, SRM - mód raket krátkého doletu, EEGS - mód kanónu...
Aktuální rychlost v M: rychlost přepočítaná na násobek Machova čísla (rychlost zvuku) - nejlepší manévrovatelnost má falcon při v = 0.65 M CAS. Při souboji je mnohem lepší sledovat rychlost v MACH než čísla na rychloměru.
Stav Master Arm: může nabývat 3 hodnot: ARM, SIM nebo nic (než napadneš flanker nebo fulcrum, radši se ujisti, že svítí ARM)
Stupnice směru: ukazuje aktuální kurz ve stupních (nepostradatelné pro navádění na cíl nebo přistání). Zobáček nad stupnicí ukazuje, jak jsi se odchýlil od plánované trasy - vlevo nebo vpravo. Jestliže letíš přesně na trase, zobáček je uprostřed.
Přímá (nebo také radarem měřená) vzdálenost: trochu se liší od vzdálenosti k následujícímu steerpointu. Je třeba si uvědomit, že letadlo letí v určité výšce a vzdálenost můžeme měřit dvěma způsoby - přímo jako spojnici letadlo-steerpoint a nebo přímá vzdálenost místa na zami,nad kterým se letadlo v tom okamžiku nachází a steerpoint
Doba letu ke steerpointu: za jak dlouho se doplazíš k vybranému steerpointu aktuální rychlostí
Vzdálenost ke steerpointu: kdo potřebuje vysvětlivku k tomuto údaji, tak ať raději sepíše závěť (pokud se vydá do boje)
Steerpoint: bod na mapě (odpovídající bodu ve skutečnosti - překvapivé, že) sloužící k orientaci při letu. Označen čísly od jedničky (zajímavé, ne?) až do...
Čísla,. které vidíte na HUDu ukazuje, že se blížíte ke 3 steerpointu, ten je vzdálen 18 nm a budete u něho za 1 minutu a 53 sekund. Stačí?
Nastavení ALLOW: Altitude LOW na HUDuje výška, kdy bude tento údaj blikat aby vám dal najevo, že ještě chvíli a vaše stará bude vdova :) Pozor - nezaměňovat se signálem pro Bitching Betty (v nastavení ALLOW je víc údajů)
Radarová výška: překvapivě ukazuje, jakou výšku naměřil radar.

AA mód (symbolika AIM-9 Sidewinder)

U AA módu je důležité, abys věděl jak daleko se cíl nachází, pod jakým polohovým úhlem, stav zaměřovacího čidla rakety a kolik střel ti zbývá. Symbolika ostatních typů střel (AIM-120, AIM-7) je hodně obdobná - aspoň co se týká základních údajů jako např. vzdálenost cíle, vybraný mód apod. Základní symboly popsané v NAV módu jsem vypustil.

HUD - AA módAIM-9 diamant: je to symbol, kam míří hledáček střely. V tomto okamžiku je centrován na TD box.
TD box: TD = Target Designator neboli označovač cíle. V tomto případě je to cíl uzamčen paprskem radaru a box ukazuje polohu paprsku radaru.
Ukazatel vzdálenosti cíle: je to kružnice, která ukazuje vzdálenost cíle pomocí zkracující se kružnice (asi od 2 nm - 12.000ft). Polovina kružnice představuje 1 nm - 6.000ft, čtvrtina 3.000ft atd.
Zaměřovací kružnice rakety: jde o kružnici, která je podobná pro všechny AA módy a jsou k ní připojenydalší útočné informace, pokud jsou dostupné například polohový úhel cíle nebo vzdálenost cíle (viz. předchozí bod), kterou nenajdete u AIM-120.
MLE (nebo taky DLZ): dynamická odpalovací zóna - určuje vzdálenosti vhodné k odpálení střely (doporučuji prostudovat manuál k AIM-9 a AIM-120)
2 SRM: signalizuje, že je vybrám mód raket krátkého dosahu (Short Range Missile) a na podvěsech máš dva Sidewindery.
Přibližovací rychlost cíle: relativní rychlost cíle vůči tvému falconovi: když se vzdaluje s větší rychlostí, může být i záporná.
Přímá (radarem měřená) vzdálenost cíle: také neřeba komentář
Předpokládaná doba letu AIM-9: jestliže cíl poletí se stejnými parametry, tak ho raketa vystřelená právě teď zasáhne za příslušnou dobu Za předpokladu, že cíl nebude manévrovat..
AG mód (symbolika CCRP/LOFT)

Pomáhá nasměrovat letadlo do správné polohy pro odhoz v režimu CCRP nebo LOFT (s nadhozením). Nedělal jsem režim CCIP, protože ten nepotřebuje žádné speciální znalosti pro odhoz bomb (maximálně dávat pozor na snos větrem nebo nebezpečnou blízkost AAA nebo SAM)

HUD - AG módUkazatel shozu: značka, která se pohybuje po řídící čáře a má dvě funkce: upozorňuje, že bylo dosaženo max. vzdálenosti doletu bomby a druhá: slouží k označení bodu shozu (jak podruhé klesá k FPM). Jestliže provádíš shoz s nahdozením, plynule zvedej příď falcona aby se FPM a ukazatel shozu dotkly právě na nastaveném úhlu na stupnici sklonu (není zobrazena na tomto obrázku) Podrobnosti v CCRP tréninkových misích.
Řídící čára: čára sloužící k navádění na bod, ze kterého je proveden odhoz. Pro přesné bombardování musíš udržovat FPM na řídící čáře dokud bomby neopustí závěsy.
Vzdálenost cíle: zaokrouhlená na celé míle - značka se pohybuje po MLZ k bodu shozu.
MLZ: ukazatel na MLZ (DLZ) indikuje aktuální vzdálenost cíkle zaokrouhlenou na nejbližší nm. Horní okraj je max. vzdálenost, kterou může bomba uletět. Čárka zhruba uprostřed ukazuje optimální bod shozu. Rozmezí se mění podle toho, jaký úhel odhozu se nastaví v parametrech zbraně (viz manuál tl. OSB-5)
TD box: ukazuje místo uzamčení paprskem radaru.
Čára horizontu: netřeba upřesnění
Čas do odhozu bomby: za jak dlouho dojde k uvolnění (pickle) bomby - tlačítko odhozu musíš držet dokud nebude nula!
Azimut/vzdálenost k cíli: měřeno podle mapy vstažené ke tvojí okamžité poloze. Na obrázku je cíl 10° vlevo od přídě ve vzdálenosti 4.5 nm
Přímá (radarem měřená) vzdálenost cíle: stejný význam jako v ostatních módech.ILS mód

Představte si situaci, že máte odbombardováno, sestřeleno vše co se dalo, ale něco vám chybí. Co? Dostat se na zem. Ti z vás, kteří se (na rozdíl ode mě) mohou pochlubit tím, že lítají se zapnutými mraky se určitě nemohou pochlubit vizuální orientací nad oblačností a potřebujou se rychle nasměrovat na osu přistávací trajektorie. ILS systém falcona to za vás udělá. Stačí jen správně nastavit frekvenci a řídit se symbolikou.
HUD - ILS módKosočtverec steerpointu: stejné jako v NAV módu
Značka vertikální rychlosti: variometr - jak rychle stoupáte nebo klesáte.
Stupnice vertikální rychlosti: viz předchozí bod.
AOA rozpětí: při vysunutí podvozku se na HUDu objeví vedle FPM rozmezí AOA. Tento symbol se pohybuje vůči FPM tak, aby indikoval aktuální AOA (úhel náběhu). Když je FPM na úrovni horní linky je AOA zhruba 11° a na spodním okraji 15°. Ideální je okolo 13°. Podrobnosti v tréninkových misích: přistání.
Výšková a úhlová odchylka od ideální sestupové trajektorie: na obrázku se nacházím vlevo dole pod trajektorií. Musím tedy kniplem pohnout k sobě a zároveň vpravo aby byl FPM a průsečík čar ILS navádění vycentrovaný.
Harm

  Vytištěno z www.falcon-4.com