Navigace podle TACAN

Autor: Stranger <stranger(at)falcon-4.com>, Téma: Návody, Zdroj: FalconUK, Vydáno dne: 27. 02. 2009

Co se týče vyhledávání polohy letišť, jsou k dispozici dvě metody:
 
1. Letiště je vybaveno Tacanem

V tomto případě navolíš odpovídající Tacan kanál a letíš podle ukazatele směru. Na konci přeletíš přímo přes letiště.

V seznamu TCN je uvedeno:

SEOUL 046X 25 110.9 19/01 18/36 105 37°22N 124° 13'E
Vysvětlíme si jednotlivé položky ze seznamu:

Navolení TACAN kanálu:

Najdřív stiskni na ICP tlačítko T-ILSTo změní DED asi takhle:údaje o TACANu jsou ve spodních dvou řádcích. Na tomto obrázku už údaje o Soulu jsou - kanál 46, pásmo X, frekvence 110.90.

Na místo označené hvězdičkami nacvakej číslo kanálu základny, kam chceš letět (v případě Soulu 046x). Všimni si, že na DEDu je momentálně číslice 5 - nuly se nezobrazují. Po zadání potvrď tlačítkem ENTER. Pokud se spleteš, tlačítkem RCL se můžeš opravit.Pokud bys potřeboval změnit pásmo z X na Y, pomocí přepínače DCS nahoru nebo dolů přesuň hvězdičky doleva -zadej na ICP nulu a potvrď ENTERem.

Když zadáš do systému Tacan kanál, musíš dále k navigaci použít HSI (Horizontal Situation Instrument).Nejdřív přepni HSI pomocí přepínače módů do TCN. Pak bude HSI fungovat podle zadaného Tacanu. V NAV módu se fungování HSI vztahuje na zvolený steerpoint.

před po

Každý Tacan vysílá v rozsahu 360 stupňů. Jeden paprsek na každý stupeň. Každý paprsek je přímka, která začíná na vysílači a pokračuje do nekonečna. Což znamená, že například paprsky 30° a 210° jsou ve stejné linii, ale znamenají dva různé směry.Na HSI nastavuješ kurs přes volič CRS a hodnota se ukazuje v pravém horním rohu přístroje (COUSRE). Když je kurs nastaven, CDI (jehla ve středu přístroje) ukazuje odchylku od kursu.V tomto případě letíš v azimutu 270 s kursem nastaveným na 300, který je na tvé levé straně. Máš tedy odchylku 30°. To znamená, že na kurs 300 letíš v úhlu 30°.

Jak se budeš přibližovat, odchylka indikovaná CDI se bude zmenšovat, až se vycentruje. V tom okamžiku jsi na správném kursu. Pokud chceš letět podle něj, musíš otočit na azimut 300 a udržet CDI ve středu.Kromě toho ještě HSI poskytuje informaci, zda letíš DO nebo OD vysílače. Ukazuje to červený trojúhelník.

Obrázek názorně ukazuje popsanou situaci:
2. Letiště není vybaveno Tacanem

Jeho poloha je určena směrem od nejbližšího Tacanu a jeho vzdáleností. Tu ukazuje DME (Distance Measuring Equipment) vlevo nahoře na HSI. Zobrazená hodnota je v mílích a znamená tvou aktuální vzdálenost od vysílače.

V Tacan seznamu najdeš:

Kojo HS 09/27 180 R135° 054X Dme25 38°48.04'N 125°17.84'E

  • - 09/27 orientace runwaye
  • - 180 výška letiště
  • - R135° 054X Dme25 poloha letiště
To znamená, že letiště je směrem 135° OD Tacanu 054X (WONSAN) ve vzdálenosti 25 Nm. Takže musíš letět na Wonsan podle předešlé metody a po přeletu navolíš směr 135°, vycentruješ CDI a letíš tak, aby zůstalo ve středu. Tvůj azimut bude taky kolem 135. Netoč na 320, to je na opačnou stranu. Když DME ukáže 25 Nm a máš vycentrované CDI, jsi přímo nad Kojo HS.

Překlad Stranger 2006

  Vytištěno z www.falcon-4.com