Nastavení parametrů bomb typu Mk-xx

Autor: Harm <harm(at)mzidek.net>, Téma: Návody, Zdroj: Harm, Vydáno dne: 27. 10. 2007

Tento dokument si neklade za cíl popsat principy odhozu CCRP. To nechávám na prostudování manuálů a tréninkových misí na těchto stránkách. Seznamuji zde pouze s popisem a pravděpodobným vysvětlením nastavení parametrů použitých free-fall bombs. Předpokládám že čtenář ví, jak se počítají OSB tlačítka.


Zapnutí A-G módu na ICP

o zapnutí A-G módu mám na levém MFD standardně FCR a na pravém SMS. Toto může pro neřízené zbraně zůstat beze změn. Jak zaměřit cíl radarem, zoom obrazu radaru apod. je snad jasné. SMS stránka vypadá takto:
 
SMS stránka

Nastavení parametrů odhozu bomb

Nastavuji tyto parametry:
Jak vypadá umístění bomb vidíte na následujících dvou obrázcích:
 
Impact spacing 0 ft  
 Impact spacing na 0 ft

 Impact spacing 500 ft
Impact spacing na 500 ft


Nastavení vlastních parametrů munice
 
Před nastavením parametrů bomby je potřeba si ujasnit, jaký budeme používat zapalovač a profil.
 
Zvolený profil (OSB7):
(OSB7) v tomto případě znamená nastavení parametru zbraně pro CCRP nebo CCIP bombardovací mód. Slouží pro rychlou změnu bombardovacího módu těsně před útokem, pokud se rozhodneme původně plánovaný mód změnit. Abychom nemuseli narychlo překonfigurovat nastavení zbraní pro jiný profil, nabízí se nám pod tlačítkem OSB7 jakési paměti pro oba módy: takže např. Mám za úkol zbombardovat základnu nepřítele – a protože základny jsou obvykle statické, zvolím si CCRP mód bombardování. Kouknu na OSB7 – je tam Prof 1 a pod OSB2 CCRP. V pořádku – nastavím parametry bombardování (zápalky zbraní, zpoždění zápalek, množství bomb uvolněných při jednom odhozu, vzdálenost mezi jednotlivými bombami a dobu, po které se bomby odjistí). Hotovo. Můžu útočit. JENŽE. Co kdybych najednou dostal rozkaz, že mám vybombardovat jednu konkrétní budovu a proto musím zvolit bombardovací mód CCIP – a upravit rozptyl bomb (ne plošné bombardování, ale naopak cílené). Takže kliknu znovu na OSB7 – objeví se vedle Prof 2 a pod OSB2 je CCIP. Změním nastavení munice a odhozu a oba profily mám uložené a k dispozici. V kokpitu pak je dost času na vlastní zaměření a bombardování obou cílů. (v jednotlivých profilech nastavení samozřejmě můžete použít jakýkoliv bombardovací mód: nejenom CCRP a CCIP, ale i DTOS i LADD).
 
Zapalovač zbraní (OSB18):
(je to zařízení, které po dopadu bomby – pokud možno na cíl odpálí hlavní nálož a způsobí destrukci objektu :)) jsou 3 druhy (informace získané od Frogfoota)
    1.Nose: hlavový – zapalovač umístěný v hlavici bomby
    2.Tail: dnový – umístěný u ocasu bomby
    3.Nose/Tail – hlavový/dnový – použity jsou oba dva (pokud by náhodou jeden selhal)

Vlastní nastavení paramentrů:
Mám vybraný profil, použitý zapalovač a chci nastavit parametry bombardování: stisknu tedy OSB5 a objeví se následující obrazovka: všimněte si, že CNTL je vysvícené a C1 (vedle OSB20 také).
(Pozn. C1 – je Kategorie1 bomb: klasické zapalované nárazem (Mk, LGB...) a C2 kategorie 2: bomby iniciované výškou nad povrchem zemským (clusterové). K nastavení vlastních hodnot se dostaneme kliknutím OSB20 (zkrátka to tlačítko, vedle kterého je vysvícená hodnota vždy nastavuje parametry zbraně)

AD: (Arming Delay) je hodnota, která nastavuje zpoždění „odjištění“ bomby: za jak dlouho po odhození může bomba po nárazu na nějakou překážku explodovat. Pokud letíme nízko nad zemí a doba pádu bomby by byla 3 sekundy a máme nastaveno AD1=6.00SEC (jako na obr.4), tak bomba po nárazu na zem neexploduje


CNTL hlavní stránka
  1. AD1 - nastavení odjištění bomby, když se použije NOSE zapalovač.
  2. AD2 - nastavení odjištění bomby, když se použije TAIL zapalovač.
     
    Pozn. Vzhledem k tomu, že do Falcona 4.0 sp3 není implementováno nastavení zpoždění exploze bomby po nárazu (Fuse time), omezuje se používání Nose a Tail zapalovačů asi takto: pro útok na odolné cíle: bunkry, rozjezdové plochy atd. použít TAIL zapalovač a na zbytek NOSE. Otázka je, jestli to v simulaci Má VŮBEC NĚJAKý DŮSLEDEK :).
    Hodnoty AD1 nebo AD2 nastavuji kolem 2-3s což je doba odjištění, která stačí na odhoz z výšky kolem 500ft. Z čím menší výšky budete bomby odhazovat, tím kratší dobu AD nastavte.
Jak změním hodnoty? Jednoduše. Po kliknutí na OSB20 (jak bylo řečeno) se objeví tato obrazovka:

 
Nastavení parametrů munice


Jestliže chcete změnit AD1 – zde nastaveno na 6.00SEC – třeba na 2.00 sekundy musíte v tuto chvíli kliknout nejprve na 2 (OSB19) – celé políčko se vysvítí zeleně a dvojka se nastaví na konec desetinného čísla bude tam: *  0.02SEC  * Abyste nastavili 2 sekundy musíte ještě dvakrát kliknout na nulu (OSB10) dokud neuvidíte toto: *  2.00SEC  * Potom klikněte na tlačítko ENTR (OSB2) a hodnota je odeslána palubnímu počítači. Totéž provedete s druhou hodnotou – AD2 (zpoždění zápalky – nyní nastavena na 1,5s).

Tlačítkem OSB3 se v jakékoliv fázi nastavování provede návrat na základní obrazovku CNTL (obr.4). Pokud je řádek vysvícen neboli právě měníte údaje (uložení bude následovat až po stisknutí tlačítka ENTR – OSB2), hodnoty se v té chvíli automaticky neuloží a zůstanou tam původní. OSB4 (RCL) obnoví původní hodnoty měněného pole – pouze ve fázi vysvícení řádku (změny hodnoty).

No a je hotovo, můžete se soustředit jenom na to, jakým způsobem balíček doručíte. To je ale jiná kapitola.
 
Bombardování:
Najdete cíl a pokud možno co nejdůkladněji do srovnáte se zemí hned napoprvé: při opakování útoku je mnohem větší riziko sestřelení a nesplnění mise.

  Vytištěno z www.falcon-4.com