CBU-97/ Sensor Fuzed Weapon (senzorem zapalovaná munice) + BLU-108/B Submunice

Autor: Hammer <standahammer(at)atlas.cz>, Téma: Zbraně, Zdroj: Hammer, Vydáno dne: 27. 10. 2007

CBU-97 je zbraň třídy 1,000-liber obsahující senzorem zapalovanou submunici určenou k napadání obrněných vozidel protivníka. Pojem SFW ( senzory zapalovaná zbraň ) je vrcholným bodem programu USAF při operacích majících za úkol napadnout hlavní protivníkovy obrněné síly a zastavit nebo pozdržet jejich postup. Jinak řečeno touto poměrně drahou zbraní jež není ve výzbroji zatím mnoho kusů šokovat čela obrněných klínů agresora, v tomto případě Varšavské smlouvy.

Primárním komponentem této zbraně jsou pumy nesoucí označení SUU-66/B, dále Tactical Munitions Dispenser (TMD) taktický rozmetač munice, 10 BLU-108/B jako submunice a 40 "hokejových puků" což jsou dolů nasměrované infračerveně detekující projektily. Zbraň je vyvinuta k odhozu z taktických letounů USAF pro výšky od 200 do 20000 stop a rychlostech letu mezi 250 až 650 uzly. Každá puma CBU-97/B může pokrýt plochu rozměru přibližně 500 x 1,200 stop, tedy 160 metrů x 400 metrů. Nastavení rozptylu je tedy nejméně 500 stop a první puma na kolonu nesmí dopadnout rovněž blíže než 500 stop za začátek kolony.

Výsledky testů udávají, že submunice CBU-97 má sklony k nakupování se na několika místech a že plocha tak není pokryta zrovna rovnoměrně. To je opakem rovnoměrného pokrytí, který předpokládá tzv. Joint Munitions Effectiveness Manual (JMEM) což je návod na nejefektivnější použití munice. Z důvodu efektu shlukování submunice, který manuál podcenil, může být nutno nasadit více těchto pum ke zničení stejného počtu cílů, než manuál předpokládá. Sensor Fuzed Weapon [SFW] je ničím nepoháněná, určená k útoku na horní část pancéřování vozidel protivníka, clusterová munice určená k dosažení mnohočetných zásahů jedním letounem na obrněných prostředcích nepřítele. Po odhozu otevře zařízení TMD pumu a rozmetač rozptýlí submunici, která se snáší zavěšená na padácích na cíl. Každá z deseti BLU-108/B obsahuje čtyři kumulativní projektily s infračerveným senzorem k detekci obrněného cíle. V přednastavené výšce radarovým výškoměrem dojde k iniciaci raketového motorku a dramatickému zrychlení sestupu submunice. Tato submunice ještě následně vypouští své čtyři projektily, které jsou pak odpáleny nad cílovou oblastí. Senzory projektilů detekují infračervený obraz cíle a reagují na něj odpálením kumulativní dolů směrované nálože. Pokud během zadaného času není detekován žádný cíl s infračerveným vyzařováním, dojde pouze k ničení materiálu a personálu klasickým rozmetacím výbuchem.

Chystané vylepšení vlastností pumy přinese modifikaci projektilů a jejich senzorů na tzv. duální režim, pasivní nebo aktivní IR detekci. Puma bude odhazovatelná ve vyšších výškách a pokryje oblast 600 x 1800 stop.

Specifikace
Testování munice ve Falconu 4.0 po seznámení se z jejími vlastnostmi skutečně prokázalo, že vzorek rozptýlení pum odpovídá těm přibližně 400 x 1400 stop, ale zásahů v koloně bylo dosaženo opět jen 8. Přitom jedna z pum při nastavení BA u všech ostatních zasáhla tři cíle, jedna pouze jeden a zbylé dvě po dvou cílech, což se nijak výrazněji neliší od testů prováděných v předešlých případech. Protože Mk-20 Rockeye zůstává i nadále účinnější zbraní, i když by tomu tak zcela jistě být nemělo, domnívám se, že programátoři verze SP 2 udělali u této munice závažnou chybu, která ji zcela degraduje a její použití se tedy jeví jako neúčelné - příliš málo pum na letounu s příliš nízkou ničivou silou. Jinak řečeno je to stejné, jako kdyby tam tu munici vůbec nedali.

  Vytištěno z www.falcon-4.com