Mise 25: Laser-Guided Bombs (Originální manuál strana 5-42 LASER-GUDED BOMBS)

Autor: Harm <harm(at)mzidek.net>, Téma: Tréninkové mise, Vydáno dne: 09. 02. 2007

Laser guided bombs
Jak ve válce proti Iráku, tak v Jugoslávii, použili naši spojenci laserově naváděné munice k ničení bodových cílů se zničujícím účinkem. Zatímco v Iráku byl použito laserově naváděné munice jen zlomek ve srovnání s klasickými pumami, v Jugoslávii Spojenci už i za naší skromné účasti používali téměř výhradně pouze této munice. Pokud jste nečetli knížky od Petera Nicholse a Johna Peterse Sestřelení Tornáda, od Andy Mc Naba Konečná stanice Bagdád nebo od jeho kolegy z hlídky SAS Bravo two zero Rayena Jediný unikl, vřele vám je doporučuji. Jsou to skutečné strhující příběhy vojáků, kteří se stali celkem proti své vůli hrdiny.

Tito příslušníci jednak slavné RAF a jednak ještě slavnější SAS popisují, jak Bagdád vypadal, když je tam jakožto zajatce přivezli. Budova telekomunikací v troskách, vedle netknutý pětihvězdičkový hotel.
Zkratka LGB ( laser guided bombs - laserově naváděn pumy ) znamená totéž, co americká GBU ( guided bomb unit - naváděná bombová jednotka ). Ve Falconu existuje celá řada "Zpevněných chodníčků" aneb verzí Paveway od verze I ( představitelem je puma GBU-10 ) do verze III s pumou GBU-24. Letoun F-16 může nést laserové pumy na závěsnících č. 3, 4, 6 a 7.
Laserem naváděná puma je vlastně klasická železná Mk-82 nebo Mk-84 pouze s tím rozdílem, že v hlavici má namontováno snímací zařízení, pomocí něhož jsou pak stavitelným křidélkům dávány povely ke korekci jejich letu k laserem označenému cíli.


Obrázek 1

Zaměřovací zařízení
Ve válce v Perském zálivu bylo poprvé použito systému LANTIRN, což jsou dva drobné podvěsy, které jednak pomáhají v navigaci a jednak velmi zefektivňují střelbu na cíle za snížené viditelnosti. Tyto podvěsy naše F-16 dostane automaticky s laserově naváděnou municí. Zařízení LANTIRN poskytuje zcela stejný videosnímek oblasti jako obrazovka Mavericku ale s jedním velmi podstatným rozdílem. LANTIRN snímá směrem dolů ve 150° zorném poli na všechny strany, limitem je mu trup našeho vlastního letounu. Na obrazovce ale zase vidíte jenom co si sami najdete. Oproti Mavericku mají laserem naváděné pumy ještě jednu velmi odlišnou vlastnost. Po jejich odhození musíš až do okamžiku zásahu držet laserový paprsek stále na cíli. Maverick se jen vypálil a dál se staral sám o sebe. Laserová munice vyžaduje jiný přístup a tím i jinou taktiku použití.Postup odhozu LGB v SP 2
V SP 2 je problematika laserově naváděné munice řešena mnohem více realisticky a těžko říct, zda už plně realisticky, nebo tomu ještě něco malinko chybí. Na DEDu nejde zatím nastavit pulzní kód laseru, takže to asi plně realistické nebude. Postup je však následovný.
1: Odjistěte si laser.
2: vyber A-G režim a subrežim - GM, GMT nebo SEA. Ve válce v Zálivu však osádka letounu F-15E dosáhla řízeného sestřelu iráckého vrtulníku laserově naváděnou pumou.
3: Na levém MFD vyber stránku FCR a na pravém MFD stránku SMS. Zde navol laserově naváděné pumy.
4: Pak přepni na pravém MFD na stránku TGP ( to je nové ), kde dostaneš obrázek z podvěsu AN/AAQ-14 systému LANTIRN. Pod pravým spodním rohem vnitřního vyhledávacího okna by mělo svítit velké L - laser je odjištěn.
5: Vyber cílovou oblast - kurzorem radaru najeď nad cíl na FCR a označ tzv. oblast cíle. Teď dojde k přepnutí SOI na TGP, tedy pravé MFD. Dobře si to pohlídej, jinak nebudeš moci pohnout paprskem laseru. Raději si povelem DMS dolů přepni SOI na TGP ručně.
6: Pinky spínačem si z Wide ( širokého ) můžeš obraz zvětšit na Narow ( úzké ) zorné pole a pak na zorné pole EXP. Laserem najdi konkrétní cíl a můžeš na něm paprsek uzamknout, poznáš to tak, že se nápis Area pod vyhledávacím oknem změní na nápis Point a objeví se malý čtvereček kolem zaměřovacího kříže. To je uzamčení laseru. Uzamčení laseru není pravidlem, laser bude na tomtéž místě držet i bez uzamčení.
7: Jakmile po odhozu pumy dosáhne doba odpočtu vpravo dole hodnoty nastavené na DEDu laser stránce, začne písmeno L blikat, laser ozařuje. Standardně je nastaveno 8 sekund. Přístup na tuto stránku: ICP List, ICP O, ICP 5. Jsou zde dvě hodnoty, první je kód pulzu laseru a nejde měnit, pod ním se nachází doba osvitu cíle před dopadem pumy. Zde lze nastavit jiné hodnoty.

Cíl lze ozařovat laserem i ručně, když stiskneš tlačítko dvoupolohové spouště do první polohy, ale pak pumu, která je již na cestě, musíš na cíl navádět ručně až do okamžiku zásahu.

Na stránce TGP se nachází další tlačítka OSB, která mají další funkce a ty nejsou nikde v manuálu popsány. Jedná se o OSB 7, 8 a 9.
OSB 7 nese vedle sebe nápis SP a slouží k tomuto:

Laserově odhazovaná puma nemusí být zaměřována pomocí kurzoru radaru, ale přímo na TGP stránce. Změňte jenom SOI tak, aby se pod zaměřovacím oknem na stránce TGP objevil nápis Area a můžete laserem zaměřovat. Pohyb je stejný jako pohyb kurzorem radaru. OSB 7 vám po svém stisknutí dodá to hlavní - navádění CCRP ( locator line na HUD ) na laserový paprsek ve snowplow režimu - tedy nesepnutí s radarem.
OSB 8 nese vedle sebe nápis CZ a slouží k tomu, že resetuje laserový paprsek přímo před letoun vpřed.
OSB 9 s nápisem TG zjednoduší obrazovku. Jinou funkci jsem nezaznamenal. Vypadá to na stejnou funkci jako OSB 1 na stránce TGP.

Na TGP se dále nachází další nápisy, o nichž se manuál opět nezmiňuje a to vpravo dole čtyřmístný odpočet do doby zásahu, vprostřed nápis rdy jako ready - připraven. Dále u OSB 6 a OSB 20 jsou nápisy, ale tyto OSB nejsou funkční.

Dalším důležitým symbolem na TGP stránce je místo, kde je laser zaměřen vůči poloze letounu a jedná se o bod - tečku ve vyhledávacím okně stránky TGP. Nezapomeňte, že laserový paprsek bude cíl osvěcovat i poté, co jej letadlo přelítne a cíl se dostane de facto za vás.

Problémy, které Vám jistě nastanou pramení z následující chyby: dobře si kontrolujte, co je SOI a DMS dolů to napravte. Mnohdy po uzamčení kurzorem radaru není SOI na TGP, není to automatické ! Druhou chybou je, že na SMS nemáte navoleny LGB, ale kanón poté, co přepnete do jiného hlavního režimu a pak se vrátíte zpět na A-G režim. Pozor na to !

Nově si lze nakonfigurovat i odhoz pum na stránce SMS, kde můžeš pumy házet v párech, s rozptylem, v různém množství atd. Tohle nemám vyzkoušené, ale kdybych chtěl útočit na dva různé cíle, mělo by být na "int" na stránce SMS nastaveno 999 stop, abych měl čas laser přesunout na jiný cíl a druhá letící puma mohla ještě ukormidlovat tu změnu. Hledal jsem, zda by nešlo odhoz pum řídit časem, ale nenašel jsem to.
Tento způsob odhozu laserově naváděných pum chce trénovat a získat v něm praxi. Z vlastních zkušeností vím, že při nervech nad cílem je jakákoliv než automaticky zvládnutá činnost pilota odsouzena k nezdaru. Stačí se jednou přehmátnout a nervy udělají svoje.
Hammer

  Vytištěno z www.falcon-4.com